Tôi Đã Đăng Ký Nhận Hỗ Trợ. Tiếp Theo Là Gì?

Xem lại đơn đăng ký của quý vị

Xác Minh Thông Tin Nhận Dạng

Nộp tài liệu

Kiểm Tra Nhà

Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị nên nộp yêu cầu thanh toán bảo hiểm ngay với công ty bảo hiểm của quý vị khi quý vị đăng ký xin hỗ trợ của FEMA. Nộp đơn cho công ty bảo hiểm của quý vị sớm nhất có thể sẽ giúp tránh sự chậm trễ trong việc nhận hỗ trợ của FEMA. FEMA không thể hỗ trợ những tổn thất đã được bảo hiểm chi trả. Nếu bảo hiểm của quý vị không chi trả những tổn thất của quý vị hoặc bị chậm trễ, quý có thể đủ điều kiện xin trợ giúp của FEMA về những nhu cầu chưa được đáp ứng của quý vị.

Quý vị có thể được lên lịch để kiểm tra nhà. Dựa trên phương thức liên lạc ưu tiên vào thời điểm nộp đơn đăng ký của quý vị, quý vị sẽ nhận được thư hoặc thư điện tử. Bức thư sẽ cho biết quý vị có đủ điền kiện xin hỗ trợ hay không, mức độ trợ giúp quý vị sẽ nhận được, cách thức hỗ trợ được sử dụng, và cách kháng nghị quyết định của FEMA nếu quý vị không đồng ý.

Hỗ trợ quý vị nhận được sẽ được xác định bằng cách so sánh những tổn thất thiết yếu được ghi nhận và nhu cầu quan trọng của quý vị với các hình thức hỗ trợ hiện có trong các chương trình và dịch vụ của FEMA. Trợ cấp của FEMA không giống như bảo hiểm và cũng không thể giúp đỡ toàn bộ cho nạn nhân. Sự trợ giúp của liên bang từ FEMA chỉ cung cấp ngân quỹ cho những sửa chữa cơ bản cho một ngôi nhà được an toàn, vệ sinh và có thể sống được. Quý vị cũng có thể được giới thiệu đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ, hoặc SBA, về các khoản vay thảm họa lãi suất thấp để hỗ trợ thêm cho việc khôi phục của quý vị.

Xem lại đơn đăng ký của quý vị tại DisasterAssistance.gov

Quý vị có thể lập một tài khoản Trung tâm Hỗ trợ Thảm họa FEMA (FEMA Disaster Assistance Center) (DAC) trực tuyến tại DisasterAssistance.gov. Quý vị sẽ được hướng dẫn lập Số Nhận dạng Cá nhân (PIN) duy nhất để truy cập an toàn vào thông tin đăng ký hỗ trợ thảm họa của quý vị.

Bằng tài khoản trực tuyến của mình, quý vị có thể:

 • Xem lại thông tin đăng ký hỗ trợ thảm họa của mình
 • Cung cấp các cập nhật liên quan đến thông tin cá nhân và những nhu cầu của quý vị
 • Xem thư và tin nhắn FEMA gửi cho quý vị
 • Nhận thông tin chi tiết về các tài liệu bổ sung mà FEMA cần để xử lý việc xin hỗ trợ của quý vị
 • Tải lên file tài liệu của quý vị
 • Xem lại thông tin mà quý vị đã gửi cho FEMA

Xác minh danh tính

Nếu FEMA không thể xác minh danh tính của quý vị trong quá trình xử lý đơn đăng ký, quý vị sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu hỗ trợ.

Tài liệu Hỗ trợ Xác minh Danh tính

Tài liệu để xác minh danh tính của quý vị

 • Tài liệu từ Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội, hoặc tổ chức liên bang khác, chứa đầy đủ hoặc bốn chữ số cuối của Số An sinh Xã hội (SSN) của quý vị.
 • Thẻ An sinh Xã hội nếu được gửi cùng với giấy tờ tùy thân do liên bang hoặc tiểu bang cấp
 • Tài liệu bảng lương của chủ lao động có chứa đầy đủ hoặc bốn chữ số cuối của SSN của quý vị
 • Thẻ căn cước quân nhân
 • Giấy đăng ký kết hôn để xác nhận bằng chứng về tên thời con gái
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ

Nếu quý vị đăng ký xin hỗ trợ thay mặt cho một công dân Hoa Kỳ vị thành niên (trẻ em) cho hộ gia đình của mình, quý vị phải gửi cho FEMA những thông tin sau:

Bất kỳ tài liệu nào được liệt kê ở bên trái, nếu trong tên của trẻ HOẶC

Giấy khai sinh của trẻ VÀ bản sao thẻ An sinh Xã hội của trẻ hoặc tài liệu từ Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội, hoặc tổ chức liên bang khác, chứa đầy đủ hoặc bốn số cuối của SSN của trẻ.

Nộp tài liệu

Quý vị có thể truy cập DisasterAssistance.gov để nộp tài liệu và kiểm tra trực tuyến tình trạng đơn đăng ký của quý vị.

Nhận thấy chỉ một hệ thống trực tuyến có thể không đáp ứng được nhu cầu của những người sống sót, FEMA cũng đã thiết lập các Trung tâm Nộp Tài liệu nơi những nạn nhân sống sót có thể đăng ký xin hỗ trợ, đặt câu hỏi, scan tài liệu của họ vào hồ sơ và trả lại hồ sơ tại chỗ. Trung tâm hoạt động theo những phương thức ứng phó COVID-19 nghiêm ngặt. Cần đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt khi phục vụ và những nạn nhân sống sót vẫn ở trên ô tô của họ trong khi một chuyên gia của FEMA trả lời các câu hỏi và xử lý các thủ tục giấy tờ.

Tìm kiếm Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai và Trung tâm Nộp Tài liệu

Video: Các Trung tâm Nộp Tài liệu của FEMA Hỗ trợ Những Nạn nhân Sống sót sau Thảm họa của Michigan

Xem video (bằng tiếng Anh) để xem ví dụ về một trong những trung tâm nộp tài liệu của chúng tôi, đã được thành lập để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ một cách an toàn cho những người nộp đơn trong đại dịch này, những người có thể không thể truy cập internet.

Kiểm tra nhà

Sau khi quý vị đăng ký với FEMA, yêu cầu hỗ trợ của quý vị sẽ được xem lại để xác định có cần kiểm tra nhà để xác nhận thiệt hại do thảm họa gây ra với nhà và tài sản của quý vị hay không. Để bảo vệ sức khỏe của những nạn nhân sống sót và các thẩm định viên trong môi trường COVID-19, FEMA đã bắt đầu tiến hành kiểm tra từ xa.

Nếu quý vị cho biết trong quá trình đăng ký rằng quý vị bị thiệt hại tối thiểu và có thể sống trong nhà của mình, quý vị sẽ không được tự động lên lịch kiểm tra nhà. Thay vào đó, quý vị sẽ nhận được một lá thư cho biết cách gọi đến Đường dây hỗ trợ của FEMA để yêu cầu kiểm tra nếu quý vị phát hiện có thiệt hại đáng kể do thiên tai gây ra đối với nhà của quý vị sau khi quý vị đã làm đơn.

Kiểm tra Từ Xa

Đối với kiểm tra từ xa, các thẩm định viên của FEMA liên lạc người làm đơn bằng điện thoại để trả lời câu hỏi về loại và mức độ thiệt hại.

Kiểm tra từ xa đem lại một cách thức mới để đánh giá thiệt hại, và quy trình từ xa thực sự đẩy nhanh việc cung cấp hỗ trợ hồi phục cho nạn nhân sống sót.

Tải xuống tờ thông tin kiểm tra từ xa.

Graphic
Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gÌ?

Thông tin cần Thu thập cho Việc kiểm tra của Quý vị

Quý vị nên chuẩn bị sẵn những thông tin sau tại thời điểm kiểm tra:

 • Giấy căn cước có hình của quý vị
 • Bằng chứng về quyền sở hữu/cư trú của nơi ở bị thiệt hại
 • Tài liệu bảo hiểm cho nhà và/hoặc ô tô của quý vị
 • Danh sách những người cư trú trong gia đình sống trong ngôi nhà vào thời điểm xảy ra thiên tai
 • Tất cả các thiệt hại do thảm họa gây ra cho cả bất động sản và tài sản cá nhân

Các thẩm định viên của FEMA được đào tạo để nhận biết thiệt hại do thiên tai gây ra, nhưng họ không quyết định việc quý vị có nhận được hỗ trợ hay không. Họ quan sát và ghi lại thiệt hại có thể đủ điều kiện trong Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình, khác với những đánh giá của những nhân viên tính toán tổn thất bảo hiểm hoặc những chương trình hỗ trợ thảm họa khác, chẳng hạn như Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng các thẩm định viên của FEMA sẽ không tự mình tiếp cận một số khu vực nhất định ở nhà của quý vị, như khoảng trống dưới sàn nhà, gác xép và mái nhà.

Cập nhật lần cuối