U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Tôi Đã Đăng Ký Nhận Hỗ Trợ. Tiếp Theo Là Gì?

Xác Minh Thông Tin Nhận Dạng

Kiểm Tra Nhà

Tùy vào ưu tiên của quý vị tại thời điểm làm đơn, quý vị sẽ nhận được thông báo từ FEMA hoặc qua bưu điện Hoa Kỳ hoặc qua thư điện tử. Ngay cả khi quý vị không chọn thư điện tử tại thời điểm làm đơn, quý vị vẫn có thể cài đặt một tài khoản trực tuyến vào bất kỳ lúc nào để xem hồ sơ trợ cấp khắc phục thảm họa của quý vị.

Có thể tạo một tài khoản trực tuyến của Trung Tâm Trợ Cấp Khắc Phục Thảm Họa của FEMA (FEMA Disaster Assistance Center, DAC) tại DisasterAssistance.gov. Quý vị sẽ được hướng dẫn tạo một Số Danh Định Cá Nhân (PIN) duy nhất để truy cập an toàn vào thông tin đăng ký nhận trợ cấp khắc phục thảm họa của quý vị.

Trong tài khoản trực tuyến của quý vị, quý vị có thể:

 • Xem lại thông tin đăng ký nhận trợ cấp khắc phục thảm họa của quý vị
 • Cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến thông tin cá nhân và nhu cầu của quý vị
 • Xem thư và tin nhắn FEMA gửi cho quý vị
 • Nhận thông tin chi tiết về các giấy tờ bổ sung mà FEMA cần để giải quyết trợ cấp của quý vị
 • Tải các tài liệu hồ sơ của quý vị lên
 • Xem lại thông tin mà FEMA đã nhận từ quý vị

Xác Minh Thông Tin Nhận Dạng

Nếu FEMA không thể xác minh danh tính của quý vị trong quy trình đăng ký, quý vị sẽ phải nộp giấy tờ bổ trợ.

Giấy Tờ Bổ Trợ Để Xác Minh Thông Tin Nhận Dạng

Giấy tờ để xác minh danh tính của quý vị

 • Giấy tờ của Sở An Sinh Xã Hội, hoặc cơ quan liên bang khác, có đầy đủ hoặc 4 chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị
 • Thẻ An Sinh Xã Hội nếu được gửi cùng với giấy tờ tùy thân do tiểu bang cấp
 • Giấy tờ lương của chủ lao động chứa đầy đủ hoặc 4 chữ số cuối của số SSN của quý vị
 • Thẻ căn cước quân nhân
 • Giấy đăng ký kết hôn để xác nhận nhũ danh
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ

Nếu quý vị đăng ký xin trợ cấp thay mặt một công dân vị thành niên (trẻ em) của Hoa Kỳ cho hộ gia đình quý vị, quý vị phải gửi thông tin sau đây cho FEMA:

Bất kỳ giấy tờ nào được liệt kê ở bên trái, nếu đứng tên của trẻ HOẶC

Giấy khai sinh của trẻ VÀ một bản sao của thẻ An Sinh Xã Hội của trẻ hoặc giấy tờ từ Sở An Sinh Xã Hội, hoặc cơ quan liên bang khác, chứa đầy đủ hoặc 4 chữ số cuối của số SSN của trẻ.

Kiểm Tra Nhà

Sau khi quý vị đăng ký với FEMA, yêu cầu hỗ trợ của quý vị sẽ được xem xét để xác định xem có cần kiểm tra nhà để xác minh thiệt hại gây ra bởi thảm họa đối với căn nhà và tài sản của quý vị hay không. Nếu cần kiểm tra và quý vị không thể có mặt để tiến hành kiểm tra, quý vị có thể bố trí cho một người khác đi cùng thanh tra viên. Người đại diện của quý vị phải là một thành viên 18 tuổi trở lên trong hộ gia đình trước khi xuất hiện thảm họa.

Quý vị phải chuẩn bị sẵn thông tin sau đây tại thời điểm kiểm tra:

 • Giấy tờ tùy thân có dán hình của quý vị
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng căn nhà bị hư hỏng
 • Giấy tờ bảo hiểm đối với căn nhà và/hoặc xe của quý vị
 • Danh sách những người sống trong hộ gia đình trong căn nhà tại thời điểm xuất hiện thảm họa
 • Tất cả thiệt hại do thảm họa gây ra đối với cả bất động sản và tài sản cá nhân

Vui lòng lưu ý rằng thanh tra viên của FEMA mang theo thẻ nhận dạng chính thức của FEMA có dán hình và sẽ tự giới thiệu danh tính trước khi tiến hành kiểm tra nhà. Các thanh tra viên của FEMA được đào tạo để nhận biết hư hỏng gây ra bởi thảm họa, nhưng họ không quyết định liệu quý vị có nhận được trợ cấp hay không. Họ quan sát và ghi nhận hư hỏng có thể đủ điều kiện trong Chương Trình Dành Cho Cá Nhân và Hộ Gia Đình, khác với những đánh giá được thực hiện bởi các chuyên viên thẩm định bảo hiểm hoặc các chương trình trợ cấp khắc phục thảm họa khác, chẳng hạn như Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. Vui lòng lưu ý rằng các thanh tra viên của FEMA sẽ không tiếp cận những khu vực nhất định trong nhà quý vị, chẳng hạn như những khoảng nhỏ phải bò vào, không gian áp mái và mái.

Sau Khi Kiểm Tra Nhà

Trợ cấp của quý vị sẽ được xác định bằng cách so sánh những thiệt hại thiết yếu đã ghi nhận và các nhu cầu nghiêm túc với các loại hình trợ cấp khả dụng trong các chương trình và dịch vụ của FEMA. Trợ cấp FEMA có thể không đáp ứng tất cả các nhu cầu khắc phục thảm họa của quý vị và không thay thế cho bảo hiểm.

Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị nên nộp yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm của quý vị ngay lập tức và ưu tiên là trước khi làm đơn xin trợ cấp FEMA. Việc nộp yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm của quý vị ngay khi có thể sẽ giúp phòng ngừa những trì hoãn trong việc nhận trợ cấp FEMA. FEMA không thể hỗ trợ liên quan đến những tổn thất đã được bảo hiểm chi trả. Nếu bảo hiểm của quý vị không chi trả tất cả những tổn thất của quý vị hoặc bị trì hoãn, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp FEMA về các nhu cầu chưa được đáp ứng.

Dựa trên ưu tiên liên lạc của quý vị tại thời điểm làm đơn, quý vị sẽ nhận được thư hoặc thư điện tử trong vòng 10 ngày sau khi kiểm tra nhà. Thư này sẽ giải thích liệu quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không, quý vị sẽ nhận được bao nhiêu trợ cấp, trợ cấp phải được sử dụng như thế nào, và cách kháng nghị quyết định của FEMA nếu quý vị không đồng ý với quyết định đó.

Last updated Aug 11, 2020