alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Fact Sheets

Mục đích của một thanh tra viên nhà ở của FEMA đến kiểm tra nhà của quý vị là giúp xác định xem ngôi nhà của quý vị có an toàn, vệ sinh và đáng sinh sống sau một trận thảm họa lớn hay không. Các thanh tra viên không đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc quý vị hội đủ điều kiện để nhận trợ giúp. Thông tin thu thập được trong quá trình kiểm tra chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn được FEMA sử dụng để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ giúp liên bang hay không.

illustration of page of paper Release Date:

Sau hậu quả của một thảm họa, thật dễ nhầm lẫn giữa lầm lưởng và thực tế. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là lấy thông tin của quý vị từ một nguồn đáng tin cậy. Dưới đây là những sửa chữa cho một số huyền thoại phổ biến mà quý vị có thể đã nghe về trợ giúp thảm họa của FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Phục hồi sau một thảm họa có thể có nghĩa là chuẩn bị tốt hơn cho thảm họa tiếp theo. Đó là lý do tại sao FEMA cung cấp nhiều chương trình trợ giúp trước, trong và sau một thảm họa. Dưới đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về cách quý vị và FEMA có thể làm việc cùng nhau để giảm nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của quý vị.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA đã thực hiện những sửa đổi quan trọng nhất về chương trình hỗ trợ thảm họa trong 20 năm qua.

illustration of page of paper Release Date:

Trợ giúp cá nhân của FEMA giúp những nạn nhân sau thảm họa bắt đầu phục hồi bằng cách cung cấp các khoản tài trợ cho các nhu cầu cơ bản, quan trọng. Dưới đây là một số trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Trợ giúp Cá nhân của FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu quý vị nhận được thư từ FEMA nói rằng quý vị hiện không hội đủ điều kiện nhận trợ giúp, hãy nhớ rằng đây không phải là quyết định sau cùng. Đôi khi tất cả những gì chúng tôi cần là nhiều thông tin hơn. Mặc dù có một số lý do phổ biến mà quý vị có thể không hội đủ điều kiện nhận trợ giúp, quý vị luôn có thể kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi.

illustration of page of paper Release Date:

Sau tuyên bố thảm họa nghiêm trọng của Tổng Thống đưa ra, FEMA sẽ tìm kiếm các địa điểm thích hợp để mở các Trung tâm Khôi phục Thảm họa ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa. Các trung tâm phục hồi được chọn vì khả năng tiếp cận của chúng, với mục tiêu tiếp cận càng nhiều người càng tốt. Chỗ đỗ xe dành cho người khuyết tật cũng có sẵn. Các trung tâm cung cấp hỗ trợ trực tiếp, trực tiếp cho các cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ.

illustration of page of paper Release Date:

Các chủ nhà và người thuê nhà ở Michigan bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lốc xoáy và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp nhà ở của FEMA. Để hội đủ điều kiện, nơi cư ngụ trú chính của quý vị phải bị hư hại bởi thảm họa và quý vị phải sinh sống ở đó khi thảm họa xảy ra.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu quý vị nộp đơn xin trợ giúp của FEMA sau cơn bão nghiêm trọng, lốc xoáy và lũ lụt đã xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023, quý vị sẽ nhận được một bức thư từ FEMA. Đây là lá thư về quyết định về trường hợp của quý vị. Hãy đọc kỹ càng. Bức thư sẽ giải thích những trợ giúp nào mà quý vị hội đủ điều kiện để nhận. Nếu bức thư của quý vị cho biết quý vị hiện không đủ điều kiện để được trợ giúp, đây không phải là một sự từ chối. Có những điều quý vị có thể làm có thể thay đổi quyết định đó.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA cam kết giúp chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne phục hồi sau những cơn bão nghiêm trọng, lốc xoáy và lũ lụt đã xảy ra từ ngày 24-26 tháng 8 năm 2023. Trợ giúp sẵn sàng cho công dân Hoa Kỳ, không phải là công dân và thường trú nhân đủ điều kiện.

illustration of page of paper Release Date: