alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Fact Sheets

Trước khi đổ bộ, các nguồn lực liên bang đã được bố trí để ứng phó ngay lập tức với Bão Ian. Đây là lịch trình chuẩn bị và hỗ trợ của liên bang cho người dân Florida để đối phó với cơn bão và phục hồi gần sáu tháng sau đó.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.8 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.

illustration of page of paper Release Date:

Giảm thiểu rủi ro có nghĩa là giảm thiệt hại về người và tài sản bằng cách thực hiện các biện pháp để giảm bớt tác động của thảm hoạ.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu quý vị có hợp đồng với Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) và nhà của quý vị bị hư hại nặng do Bão Ian hoặc Nicole, quý vị có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm bổ sung theo hợp đồng của mình.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.37 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.

illustration of page of paper Release Date:

Khi tất cả các phương án về nơi ở đã cạn kiệt, và khi các khu vực tư nhân và các khu vực thương mại hiện có không thể đủ để đáp ứng nhu cầu cho những cấu kiện nhà ở có thể di chuyển khẩn cấp, thì FEMA sẽ phối hợp với các quan chức ở địa phương và tiểu bang để xây dựng các khu vực nhóm tập trung. Quá trình này sẽ vừa tốn kém và mất thời gian vì một số lý do như sau:

illustration of page of paper Release Date:

Những người sống sót sau bão Ian ở các hạt đủ điều kiện khi bị mất nhà cửa, bị phá huỷ, hoặc khiến cho không thể sinh sống được hoặc không an toàn do cơn bão có thể đủ điều kiện được trợ giúp nơi ở trực tiếp tạm thời từ FEMA. Một trong những giải pháp nơi ở trực tiếp khả dĩ đó là các địa điểm nhóm tập trung - ở đó có các cấu kiện nhà ở có thể di động được thiết lập trên mảnh đất sử dụng chung cho những người sống sót sau cơn bão.

illustration of page of paper Release Date:

Cư dân ở các quận được chỉ định không thể tiếp cận nguồn nước do giếng tư nhân hoặc hệ thống tự hoại bị hư hại do Bão Ian hoặc Bão Nicole có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn 4.11 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân cơn bão Ian đổ bộ vào South Carolina vào tháng 9 năm 2022.

illustration of page of paper Release Date:

Người dân California đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA cho những thiên tai bão và lũ lụt gần đây sẽ nhận được thư xác định từ FEMA. Thư có thể nêu ra rằng bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc từ chối. Người nộp đơn sẽ nhận được lý do giải thích cho việc không đủ điều kiện và những gì họ cần làm để kháng nghị lại quyết định đó. Thường thì họ chỉ cần gửi thêm thông tin.

illustration of page of paper Release Date: