alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Fact Sheets

Nếu là người sống sót từ bão Ida, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tiếp tục được hỗ trợ thuê mướn cho gia cư tạm thời qua Chương Trình dành cho Cá Nhân và Gia Đình của FEMA. FEMA trả cho tiền thuê tạm thời, bao gồm tiền cọc giữ chỗ, tại một ngôi nhà khác hơn là ngôi nhà bị hư hại của quý vị, để giúp quý vị trở lại cuộc sống trước đây.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu được thư từ FEMA báo rằng quý vị không cung cấp đầy đủ thông tin, hoặc không đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ thảm họa, quý vị có quyền khiếu nại quyết định này trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư. Khiếu nại là yêu cầu bằng văn bản xin duyệt xét lại hồ sơ của quý vị và xem xét bất kỳ thông tin bổ sung nào quý vị đã cung cấp có thể ảnh hưởng đến quyết định. Trong trường hợp quá sáu mươi ngày, xin cho biết tại sao quý vị trễ nãi trong việc khiếu nại.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA đã bỏ ra hàng chục năm nghiên cứu cách giảm thiểu thảm họa có hại cho cá nhân và cộng đồng. Đây là cách quý vị có thể được lợi ích từ chuyên gia và sự hỗ trợ của FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Vay tiền thảm họa với Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration, hay SBA) không chỉ cho doanh thương. Khi nộp đơn, người sống sót bão Ida nào đang tìm hỗ trợ có thể được thêm nhiều quyền lợi.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu vẫn chưa được tiền trả hay nhận thư cứu xét từ FEMA, quý vị có thể làm điều gì đó đẩy nhanh tiến trình: gọi cho chúng tôi, vào mạng lưới của chúng tôi hay sử dụng ứng dụng FEMA - đừng chờ đợi. FEMA có thể giúp quý vị!

illustration of page of paper Release Date:

Những người dân Mississippi nhận được An sinh Xã hội hoặc các khoản thanh toán khác của chính quyền không có lý do gì để lo ngại rằng khoản hỗ trợ thảm họa của FEMA có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của mình.

illustration of page of paper Release Date:

Hạn chót nộp đơn xin hỗ trợ cá nhân đã hết, nhưng FEMA vẫn ở lại Louisiana để hỗ trợ tiến trình phục hồi và xây cất lại lâu dài sau Bão Ida. Dưới dây là cách FEMA và các đối tác liên bang tiếp tục nhiệm vụ, và những hỗ trợ người sống sót vẫn có thể tiếp tục yêu cầu trong nhiều tuần và tháng tới

illustration of page of paper Release Date:

Trong mùa lễ, chủ nhà và người thuê ở Louisiana tiếp tục được quỹ thảm họa, FEMA muốn nhắc nhở quý vị rằng tiền quỹ liên bang cấp chỉ có thể sử dụng cho các chi phí liên quan đến thảm họa.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu quý vị đã làm đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau khi Bão Ida càn quét qua Mississippi, quý vị có lẽ đã nhận được một lá thư xác định -- và có thể quý vị không đồng tình với quyết định của họ. Quý vị có quyền kháng nghị quyết định đó

illustration of page of paper Release Date:

Khi các cư dân Mississippi đủ điều kiện bắt đầu nhận hỗ trợ của liên bang, FEMA đặc biệt khuyến nghị các đương đơn nên chỉ sử dụng tiền tài trợ cho các khoản chi liên quan đến cứu trợ thảm họa theo yêu cầu.

illustration of page of paper Release Date: