alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Fact Sheets

Gió bão có thể làm đồ trang trí cảnh bên ngoài thành miểng bom có thể phá vỡ cửa sổ và cửa ra vào. Phần lớn thiệt hại về tài sản liên quan đến bão xảy ra sau cơn bão gió, khi mưa xâm nhập vào các cấu trúc qua cửa sổ, cửa ra vào và các lỗ hở trên mái nhà bị vỡ.

illustration of page of paper Release Date:

Quý vị hoặc có người trong gia đình bị khuyết tật hoặc có tình trạng đặc biệt cần hỗ trợ cụ thể? Tận dụng thời gian trước khi bão tới để lập chương trình di tản cho ḿnh.

illustration of page of paper Release Date:

Khi có bão sắp tới, các lão niên có thể gặp thêm nhiều nguy cơ hơn. Họ phải đối phó với nhiều trở ngại hơn trong trường hợp khẩn cấp so với hầu hết mọi người khác: bị cô lập, hạn chế di chuyển và các nhu cầu y tế. Người lớn tuổi có thể giảm nguy cơ của họ bằng cách chuẩn bị cho bão và các trường hợp khẩn cấp khác trước khi chúng xảy ra.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu là người sống sót từ bão Ida, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tiếp tục được hỗ trợ thuê mướn cho gia cư tạm thời qua Chương Trình dành cho Cá Nhân và Gia Đình của FEMA. FEMA trả cho tiền thuê tạm thời, bao gồm tiền cọc giữ chỗ, tại một ngôi nhà khác hơn là ngôi nhà bị hư hại của quý vị, để giúp quý vị trở lại cuộc sống trước đây.

illustration of page of paper Release Date:

Nếu được thư từ FEMA báo rằng quý vị không cung cấp đầy đủ thông tin, hoặc không đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ thảm họa, quý vị có quyền khiếu nại quyết định này trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư. Khiếu nại là yêu cầu bằng văn bản xin duyệt xét lại hồ sơ của quý vị và xem xét bất kỳ thông tin bổ sung nào quý vị đã cung cấp có thể ảnh hưởng đến quyết định. Trong trường hợp quá sáu mươi ngày, xin cho biết tại sao quý vị trễ nãi trong việc khiếu nại.

illustration of page of paper Release Date: