Hiểu biết về rủi ro lũ lụt của bạn: Các chủ nhà, người thuê nhà hoặc chủ doanh nghiệp

Lũ lụt vẫn là thảm họa số một của đất nước và có khả năng ảnh hưởng đến mọi người và mọi tài sản.

Trang này là hướng dẫn giúp mọi người hiểu được và vượt qua rủi ro lũ lụt, đồng thời cung cấp các nguồn lực và thông tin cần thiết cho chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp để:

 • R: Reduce Your Risk (Giảm rủi ro)
 • I: Insure Your Risk (Bảo hiểm cho rủi ro)
 • S: Share Information on Risk (Chia sẻ thông tin về rủi ro)
 • K: Know Your Risk and Your Community's Risk (Biết được rủi ro của bạn và rủi ro của cộng đồng bạn)
Graphic
House with a river running in front of it

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin và nguồn lực về việc bảo vệ gia đình và tài sản của bạn khỏi lũ lụt. Thông tin cơ bản về bản đồ lũ lụt, vùng lũ lụt, rủi ro lũ lụt và bảo hiểm lũ lụt có thể giúp bạn hành động để giảm thiểu rủi ro.

Tìm hiểu về rủi ro lũ lụt

Rủi ro chỉ có đối với tài sản của bạn

Thực hiện hành động

Tìm hiểu về rủi ro lũ lụt của cộng đồng bạn

Sống chung với các con đê

Việc sống và làm việc gần đê đi kèm với rủi ro. Các con đê có thể làm giảm rủi ro trong một số trường hợp lũ lụt, nhưng chúng không bảo vệ khỏi lũ lụt. Chúng có thể và sẽ xuống cấp theo thời gian và phải được bảo trì để duy trì tính hiệu quả của chúng.

Khi đê bị vỡ hoặc bị tràn, hậu quả có thể rất thảm khốc. Trên thực tế, thiệt hại do lũ lụt có thể lớn hơn trường hợp không xây đắp đê.

Các loại rủi ro khác

Bạn muốn tìm kiếm thông tin về các mối nguy hiểm khác ngoài lũ lụt? Hãy truy cập trang Quản lý Rủi ro.

Nếu bạn đang sống hoặc làm việc gần một con đê thì điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro liên quan đến các con đê và các bước bạn có thể thực hiện để chuẩn bị cho những trận lũ lụt có thể xảy ra và giúp cung cấp một biện pháp bảo vệ tài chính.

Tìm bản đồ lũ lụt của bạn

Bằng cách hiểu về bản đồ lũ lụt, bạn có thể mở rộng hiểu biết và kiến thức về các vùng lũ lụt của mình và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn để giảm thiểu rủi ro.

alert - info

Vào trang Flood Map Service Center (Trung tâm Dịch vụ Bản đồ Lũ lụt) để tìm hiểu thêm về bản đồ và cộng đồng của bạn.

Trang Flood Map Service Center có các liên kết đến những nguồn lực miễn phí như bản đồ lũ lụt, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về rủi ro của cộng đồng mình.

Nhập vào địa chỉ đường phố mà bạn muốn biết thêm thông tin và tìm hiểu xem nó nằm trong vùng lũ lụt nào.

Các định nghĩa về vùng lũ lụt

Vùng lũ lụt là các khu vực địa lý mà FEMA đã xác định theo các mức độ rủi ro lũ lụt khác nhau. Sử dụng tính năng thả xuống bên dưới để tìm hiểu thêm về việc chỉ định vùng lũ lụt của bạn.

Vùng A

Các khu vực có 1% khả năng xảy ra lũ lụt hàng năm và 26% khả năng xảy ra lũ lụt trong thời hạn của khoản thế chấp 30 năm. Bởi vì các khu vực đó không được phân tích chi tiết; không có độ sâu hoặc độ cao ngập lụt cơ sở nào được trình bày trong các khu vực này.

Vùng A1 – 30

Các khu vực này là những Vùng A được đánh số (ví dụ: A7 hoặc A14). Đây là vùng ngập lũ cơ sở, trong đó FIRM cho biết BFE (bản cũ).

Vùng A99

Các khu vực có 1% khả năng xảy ra lũ lụt hàng năm sẽ được bảo vệ bởi hệ thống kiểm soát lũ lụt của Liên bang, trong đó việc xây dựng đã đạt được các yêu cầu pháp lý cụ thể. Không có độ sâu hoặc độ cao ngập lụt cơ sở nào được trình bày trong các khu vực này.


Bản đồ Tỷ lệ Bảo hiểm Lũ lụt

Để tìm vùng lũ lụt trong Bản đồ Tỷ lệ Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Rate Map hay FIRM) hoặc Bản đồ Ranh giới Rủi ro Lũ lụt (Flood Hazard Boundary Map hay FHBM):

 1. Truy cập Trung tâm Dịch vụ Bản đồ
 2. Nhập vào địa chỉ của bạn
 3. Nhấp vào nút bản đồ động để xem FIRMette của bạn
Graphic
Illustration of a phone with a talk bubble

Nếu bạn có thắc mắc về bản đồ và bảo hiểm lũ lụt thì bạn có thể liên lạc với FEMA Mapping and Insurance eXchange (FMIX).

Chỉ số Rủi ro Quốc gia

Chỉ số Rủi ro Quốc gia là một công cụ trực tuyến giúp mọi người thấy được rủi ro cấp cộng đồng. Đây là công cụ đầu tiên thuộc loại này giúp xác định các cộng đồng trên toàn quốc có nguy cơ cao nhất đối với 18 hiểm họa thiên nhiên và chỉ ra mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố như tính dễ bị tổn thương về mặt xã hội, thiệt hại hàng năm dự kiến và khả năng phục hồi của cộng đồng đối với những rủi ro đó. 

Chỉ số Rủi ro Quốc gia được thiết kế để giúp các cộng đồng dễ dàng nhận được thông tin đầy đủ hơn về những rủi ro mà họ gặp phải. Công cụ này giúp các cộng đồng xác định và ưu tiên các dự án có khả năng giảm thiểu chi phí và thiệt hại do thiên tai nhất.

Graphic
National Risk Index sample map

Hãy bắt đầu

Truy cập Chỉ số Rủi ro Quốc gia để hiểu rủi ro của bạn đối với các mối nguy hiểm tự nhiên.

 • Khám phá bản đồ tương tác
 • Tìm hiểu thêm về rủi ro thiên tai tại địa phương của bạn
 • Truy cập dữ liệu của Chỉ số để tạo bản đồ và ứng dụng của riêng bạn

Công cụ lập bản đồ Rủi ro lũ lụt và môi trường sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng (Flood Risk and Endangered Species Habitat hay FRESH)

Khi bạn đang cố gắng tìm ra chương trình quản lý vùng ngập lụt trong cộng đồng của mình, điều quan trọng là cũng phải xem xét việc bảo tồn các loài.

Để tìm hiểu thêm về việc giảm rủi ro lũ lụt, giảm phí bảo hiểm lũ lụt và bảo tồn các loài cũng như môi trường sống của chúng trong khi tận hưởng những lợi ích của vùng ngập lũ hoạt động tự nhiên, hãy truy cập trang web Bảo tồn động vật hoang dã và vùng ngập lụt của FEMA.

Graphic
Sample view from the Flood Risk and Endangered Species Habitat web-based mapping tool. Picture shows map, flood guide, and flood hazard areas.

Bản đồ FRESH

Công cụ lập bản đồ Rủi ro lũ lụt và môi trường sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng (FRESH) cho phép bạn vào nhập địa chỉ đường phố và tìm hiểu thêm về những loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng cũng như môi trường sống quan trọng có thể có tại địa điểm đó.

Hiểu được rủi ro lũ lụt riêng đối với tài sản của bạn

FEMA đã dành nhiều thập kỷ đầu tư vào dữ liệu chất lượng cao để giúp cung cấp thông tin về rủi ro lũ lụt và đặt ra mức phí bảo hiểm lũ lụt. Phương pháp tính phí bảo hiểm lũ lụt sử dụng dữ liệu đó để hiểu rõ hơn về rủi ro lũ lụt riêng đối với một tài sản, giúp định giá phí bảo hiểm lũ lụt.

Phương pháp tính phí bảo hiểm lũ lụt sử dụng một số yếu tố rủi ro lũ lụt khi xem xét rủi ro, bao gồm:

 • Khoảng cách đến nguồn lũ
 • Tần suất lũ vượt quá 1% khả năng xảy ra lũ hàng năm
 • Tình trạng tràn sông, nước dâng do bão, xói mòn bờ biển, lượng mưa lớn và các đặc điểm của tài sản (chẳng hạn như khoảng cách đến nguồn nước, độ cao và chi phí xây dựng lại).

Định nghĩa rủi ro

Hãy xem video để tìm hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lũ lụt đến rủi ro lũ lụt của bạn và chi phí bảo hiểm.

Xác định rủi ro

Điều quan trọng là cần xác định rủi ro của bạn. Khi nỗ lực để hiểu và giải quyết rủi ro lũ lụt đối với tài sản, bạn có thể cân nhắc việc liên lạc với đại lý bảo hiểm tại nhà cung cấp National Flood Insurance Program (Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia) tham gia chương trình để tìm hiểu xem điều này liên quan như thế nào đến tài sản cụ thể của bạn. Dựa trên những gì bạn tìm hiểu được, bạn có thể quyết định xem liệu bảo hiểm có phải là sự bảo vệ tốt nhất cho khoản đầu tư của bạn hay không.

Công cụ Giảm Rủi ro Lũ lụt cũng có thể giúp bạn tìm cách giảm rủi ro lũ lụt cho tài sản của mình. Sử dụng công cụ này, bạn sẽ trả lời một loạt năm câu hỏi và nhận được danh sách chi tiết các phương án giảm thiểu được đề xuất để giảm rủi ro lũ lụt.

Phần này có các tài liệu tham khảo và liên kết đến các tổ chức và nguồn lực không phải của liên bang. Thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích ủng hộ cho bất kỳ tổ chức không thuộc liên bang nào của FEMA, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ) hoặc chính phủ Hoa Kỳ.

Hãy hành động để giảm thiểu rủi ro của bạn

Có rất nhiều điều bạn có thể làm ngay bây giờ để giảm bớt rủi ro cho gia đình và tài sản của bạn đối với lũ lụt.

Các hoạt động giúp giảm thiểu rủi ro cho ngôi nhà của bạn

Cho dù bạn đang tham gia vào các kế hoạch cộng đồng hiện tại hay đang tìm kiếm ý tưởng về cách triển khai tốt nhất, chúng tôi có rất nhiều nguồn lực để trợ giúp:

 • Đưa giảm thiểu rủi ro vào việc lập kế hoạch cho địa phương
 • Hợp tác với các đối tác địa phương trong cộng đồng của tôi
 • Bảo vệ ngôi nhà của tôi khỏi thiên tai
 • Tìm ý tưởng cho các hoạt động giảm thiểu

Xem tập hợp các hoạt động giảm thiểu rủi ro

Mua hoặc xây nhà bên ngoài các vùng rủi ro cao

Giảm rủi ro lũ lụt bằng cách mua hoặc xây dựng bên ngoài các vùng có nguy cơ lũ lụt cao (các khu vực bắt đầu bằng chữ A hoặc V trên bản đồ lũ lụt của FEMA) hoặc xem xét thực hiện các thay đổi đối với ngôi nhà của bạn để bảo vệ nó khỏi lũ lụt trong tương lai.

Tìm hiểu thêm qua các nguồn sau:

Chuẩn bị sẵn sàng

Hãy chắc chắn rằng bạn có một kế hoạch và các nhu yếu phẩm khi lũ lụt xảy ra. Truy cập trang về lũ lụt Ready.gov để biết phải làm gì trước, trong và sau lũ lụt nhằm giữ an toàn cho bạn và gia đình.

Mua bảo hiểm lũ lụt

Ngay cả khi bạn không ở trong khu vực có nguy cơ lũ lụt cao, hãy nhớ rằng lũ lụt có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm khi chuẩn bị ứng phó với lũ lụt là mua bảo hiểm lũ lụt.

Bảo hiểm lũ lụt là có sẵn cho tất cả chủ sở hữu tài sản, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp — ngay cả những tài sản bên ngoài khu vực có rủi ro cao. Để biết thêm thông tin cụ thể về rủi ro lũ lụt đối với tài sản của bạn và các khoản bồi thường cũng như chi phí bảo hiểm lũ lụt, vui lòng liên lạc với một đại lý bảo hiểm.

Tìm hiểu về những rủi ro trong lịch sử

Tìm hiểu về rủi ro lũ lụt và các chi phí trong lịch sử bằng cách xem dữ liệu tác động của lũ lụt trong lịch sử để xem lũ lụt đã ảnh hưởng đến tiểu bang của bạn như thế nào, theo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Sự cố Bão của National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Xem xét rủi ro ven biển

Nếu bạn sống ở khu vực ven biển thì bạn nên cân nhắc việc bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi xói mòn bờ biển.

Liên lạc với người quản lý vùng lũ của bạn

Trước khi thực hiện các thay đổi đối với ngôi nhà của bạn, hãy liên lạc với người quản lý vùng lũ trong cộng đồng của bạn (thường là quan chức trong bộ phận phân vùng hoặc quy hoạch) để hiểu về các yêu cầu về xây dựng và cấp phép trong cộng đồng. Họ cũng có thể cung cấp thông tin về các khoản trợ cấp và tài trợ của liên bang và tiểu bang có thể có sẵn để giúp đỡ bạn.

Cập nhật lần cuối