Bảo Hiểm Lũ Lụt

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) cung cấp bảo hiểm để giúp giảm tác động kinh tế xã hội của lũ lụt.
Illustration of a home in a flood with a health shield

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia do Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) quản lý và được cung cấp cho công chúng qua mạng lưới gồm khoảng 60 công ty bảo hiểm và NFIP Direct.

Lũ lụt có thể xảy ra ở bất cứ đâu — chỉ một inch nước lũ có thể gây ra thiệt hại lên đến 25,000 đô-la. Hầu hết chương trình bảo hiểm của chủ nhà không bao gồm thiệt hại do lũ lụt. Bảo hiểm lũ lụt là một chính sách riêng biệt có thể bao gồm các tòa nhà, vật dụng bên trong tòa nhà hoặc cả hai, vì vậy điều quan trọng là phải bảo vệ tài sản tài chính quan trọng nhất của quý vị — nhà của quý vị, doanh nghiệp của quý vị, tài sản của quý vị.

NFIP cung cấp bảo hiểm lũ lụt cho chủ sở hữu bất động sản, người cho thuê và doanh nghiệp, và việc có bảo hiểm này sẽ giúp họ phục hồi nhanh hơn khi nước lũ rút. NFIP cũng khuyến khích các cộng đồng áp dụng và thực thi các quy định quản lý vùng ngập lũ giúp giảm thiểu tác động của lũ lụt.

Bảo hiểm lũ lụt hiện có sẵn cho bất kỳ cá nhân nào hiện sinh sống tại một trong số 23,000 cộng đồng tham gia NFIP. Những ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở những vùng có nguy cơ lũ lụt cao với tài sản thế chấp từ những đơn vị cho vay được chính phủ hậu thuẫn bắt buộc phải có bảo hiểm lũ lụt.

alert - info

Để biết thêm thông tin về những gì được đề cập và để tìm một chương trình bảo hiểm, hãy truy cập FloodSmart.gov.

Trở Thành Khách Hàng

Cách Mua Bảo Hiểm Lũ Lụt

Để mua bảo hiểm lũ lụt, hãy gọi cho công ty bảo hiểm hoặc đại lý bảo hiểm của quý vị, người bán bảo hiểm nhà hoặc xe ô-tô của quý vị. Nếu quý vị cần trợ giúp tìm nhà cung cấp, hãy truy cập FloodSmart.gov/find hoặc gọi đến NFIP theo số 877-336-2627.

Hãy lập kế hoạch trước vì thường cần chờ khoảng 30 ngày để chính sách NFIP có hiệu lực, trừ khi phạm vi bảo hiểm được chỉ thị do được mua theo yêu cầu của đơn vị cho vay được liên bang hậu thuẫn hoặc liên quan đến việc thay đổi bản đồ lũ lụt của cộng đồng

FloodSmart.gov

External Link Arrow

Trở Thành Người Bán Và Cung Cấp Dịch Vụ

Làm Việc Với NFIP

Cơ quan FEMA quản lý NFIP và đó là sự hợp tác giữa chính phủ liên bang, ngành bảo hiểm đối với tài sản và thương vong, các tiểu bang, quan chức địa phương, tổ chức cho vay và chủ sở hữu tài sản.

Mỗi năm, khoảng 60 công ty bảo hiểm tư nhân tham gia là một phần của Chương trình Write-Your-Own (WYO), qua đó các công ty bán và cung cấp dịch vụ cho các chính sách NFIP thông qua các đại lý bảo hiểm của họ. 

Cơ quan FEMA chịu trách nhiệm bảo lãnh cho phạm vi bảo hiểm lũ lụt được bán theo chương trình đó và bởi NFIP Direct. Có hơn năm triệu chủ hợp đồng bảo hiểm trên toàn quốc và NFIP là chương trình bảo hiểm đơn tuyến lớn nhất quốc gia cung cấp gần 1.3 nghìn tỷ đô-la bảo hiểm chống lũ lụt.

NFIP Direct

External Link Arrow

Tài Nguyên Hỗ Trợ Bảo Hiểm Lũ Lụt

NFIP cung cấp nhiều loại ấn phẩm, các đoạn video, minh họa hình ảnhcác công cụ trực tuyến nhằm giúp các chủ hợp đồng, đại lý và những người phục vụ khác điều hướng quy trình bảo hiểm lũ lụt trước, trong và sau thảm họa. Các tài nguyên kỹ thuật số này có thể được tải xuống và một số ấn phẩm in nhất định có thể được đặt hàng miễn phí.

Tìm Một Mẫu Đơn Bảo Hiểm

Ấn Phẩm Tiếp Cận Bảo Hiểm

Làm Việc Với NFIP

Chúng tôi cung cấp các báo cáo tài chính về Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) và cung cấp hướng dẫn về việc tiến hành các hoạt động hàng ngày cho người bán và đơn vị cung cấp dịch vụ NFIP hiện tại và mới. Tìm hiểu thông tin về chương trình Write-Your-Own, tái bảo hiểm, Risk Rating 2.0, và Cẩm Nang Bảo Hiểm Lũ Lụt và các công cụ khác.

Xem Tất Cả Các Chương Trình Và Công Cụ

Tìm Hiểu Đạo Luật và Luật Cải Cách về NFIP

Quốc hội thiết lập chương trình NFIP vào ngày 1 tháng Tám năm 1968, với việc thông qua Đạo luật Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIA) năm 1968, đã được sửa đổi trong nhiều năm.

Tìm hiểu về những thay đổi trong luật và tương lai của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia.

Xem Quy tắc & Pháp chế

Liên hệ

Câu Hỏi Về Chính Sách

Gọi điện cho đại lý của quý vị.

Các Trường Hợp Hoặc Vấn Đề Phức Tạp

Gọi cho đại lý của quý vị hoặc liên hệ với Văn Phòng Vận Động Bảo Hiểm Lũ Lụt.

Các Câu Hỏi Về NFIP

Liên hệ Trung Tâm Tổng Đài.

Cập nhật lần cuối