FEMA có thể giúp gì quý vị?

Man sitting on roof holding a hammer.

Nhận hỗ trợ sau thảm họa

Hỗ trợ là có sẵn ngay từ khi xảy ra thảm họa được tuyên bố cho đến suốt quá trình khôi phục.

Nhận hỗ trợ

Graphic
Woman filling out a form online

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) về thảm họa

Có thể có rất nhiều điều phải tìm hiểu trong một thảm họa. Hãy xem phần FAQ và nhận được câu trả lời cho các thắc mắc của quý vị.

Nhận câu trả lời

Residents visit a Disaster Recovery Center in Collier County at Veterans Community Park. Local, state and federal agencies are on site to help survivors affected by Hurricane Ian.

Giúp đỡ cộng đồng của quý vị

Các cộng đồng cần sự hỗ trợ của quý vị sau thảm họa khi họ xây dựng lại và tiếp tục khôi phục.

Tìm hiểu về cách thức

Chính sách ưu tiên của chúng tôi

Graphic
FEMA employee in field

Ứng phó và khắc phục thảm họa

Ứng phó với tất cả các thảm họa và trường hợp khẩn cấp xảy ra trong nước đã được công bố, dù là do thiên nhiên hay do con người gây ra.

Graphic
Diverse group of FEMA employees

Công bằng

Coi việc thúc đẩy sự công bằng là nền tảng trong quá trình xử lý trường hợp khẩn cấp.

Graphic
Woman and man holding a globe

Khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu

Tiên phong hỗ trợ toàn bộ cộng đồng trong việc tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Graphic
American flag

Sẵn sàng ứng phó

Thúc đẩy và duy trì một FEMA và một quốc gia luôn sẵn sàng ứng phó.

Tìm hiểu thêm về chính sách ưu tiên của FEMA

Hỗ trợ Cá nhân
$931.5m

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2024.

2024 Mitigation Grants
731

Number of hazard mitigation assistance sub-grants so far in 2024.

2024 Disaster Declarations
74

Tuyên bố thảm họa tại các tiểu bang và quận hạt Xem các Tuyên bố.

2024 Fire Incidents
26

Các Sự Cố Hỏa Hoạn tại các tiểu bang và quận hạt. Xem các sự cố.