Hiểu biết về rủi ro lũ lụt: Chuyên gia về bất động sản, cho vay hoặc bảo hiểm

Các chuyên gia về bất động sản, cho vay và bảo hiểm có thể tạo ra tác động to lớn trong cộng đồng của họ bằng cách làm việc với khách hàng để giúp cho họ dễ hiểu các bản đồ lũ lụt và rủi ro lũ lụt.

Các nguồn lực trên trang này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho những tương tác với khách hàng và cộng đồng này.

Graphic
House with a "sale" sign in front of it

Biết về các rủi ro của bạn

Biết về vai trò của bạn

Thực hiện hành động

Biết về các rủi ro của bạn

Là một chuyên gia về bất động sản, bảo hiểm hoặc cho vay, khách hàng của bạn trông cậy vào bạn để thông báo cho họ về những rủi ro tiềm ẩn đối với ngôi nhà hiện tại hoặc trong tương lai của họ, bao gồm cả rủi ro lũ lụt.

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ rủi ro lũ lụt ở các khu vực bạn phục vụ, liệu bản đồ lũ lụt có thay đổi trong khu vực hay không và điều này có ý nghĩa gì đối với các yêu cầu về bảo hiểm và an toàn lũ lụt.

Các loại rủi ro khác

Bạn muốn tìm kiếm thông tin về các mối nguy hiểm khác ngoài lũ lụt? Hãy truy cập trang Quản lý Rủi ro.

Tìm bản đồ lũ lụt của bạn

Xem bản đồ lũ lụt có hiệu lực để biết về vị trí của bạn bằng cách truy cập Trung tâm Dịch vụ Bản đồ Lũ lụt của FEMA.

Đọc trang Tổng quan về Sản phẩm để biết các tùy chọn xem khác nhau thông qua Google Earth và GeoPlatform của FEMA.

Sống chung với các con đê

Biết được và giảm thiểu rủi ro lũ lụt trong cộng đồng là trách nhiệm chung. Là một chuyên gia về bất động sản, cho vay hoặc bảo hiểm, điều quan trọng là bạn phải hiểu và thông báo chính xác về các rủi ro liên quan đến đê điều của khách hàng và tầm quan trọng của bảo hiểm lũ lụt để giảm rủi ro tài chính cho các gia đình và doanh nghiệp có nguy cơ bị lũ lụt.

Tìm công cụ để trao đổi về đê điều

Biết về vai trò của bạn

Là các chuyên gia mà các chủ sở hữu nhà và doanh nghiệp tin tưởng sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích khi nói đến các vấn đề liên quan đến khoản đầu tư tài chính lớn nhất, nhà hoặc doanh nghiệp của họ, điều quan trọng là bạn phải hiểu rủi ro lũ lụt ở các khu vực bạn phục vụ, tác động của những thay đổi về bản đồ sắp tới và làm thế nào những điều này có thể ảnh hưởng đến khách hàng của bạn.

Quốc hội yêu cầu những người cho vay được bảo hiểm hoặc quản lý theo quy định của liên bang phải yêu cầu bảo hiểm lũ lụt đối với tất cả các tòa nhà nằm trong Khu vực Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt (Special Flood Hazard Area hay SFHA) với khoản vay được liên bang hỗ trợ. Bởi vì các đại lý bảo hiểm đồng ý bán và cung cấp dịch vụ bảo hiểm lũ lụt cho chủ sở hữu tài sản, cả đại lý bảo hiểm và người cho vay đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Thực hiện hành động

Đại lý bất động sản

  • Giúp Bảo vệ Ngôi nhà Mới của Khách hàng của Bạn cung cấp thông tin bạn nên biết về rủi ro lũ lụt và các yêu cầu bảo hiểm lũ lụt cũng như những điều cần nói với khách hàng. Đưa bưu thiếp Bảo vệ Ngôi nhà của Bạn trực tiếp cho khách hàng để giúp họ trao đổi với đại lý bảo hiểm về bảo hiểm lũ lụt.
  • Một số tiểu bang và cộng đồng địa phương có các yêu cầu tiết lộ cụ thể về việc một tài sản có nằm trong vùng lũ lụt hay không. Liên lạc với hiệp hội các nhà môi giới địa phương của bạn để tìm hiểu thêm.
  • Các tòa nhà trong Khu vực Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt (Special Flood Hazard Area hay SFHA) phải được xây dựng theo cách giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt trong tương lai. Ở mức tối thiểu, các khu dân cư phải được xây dựng sao cho tầng thấp nhất (bao gồm cả tầng hầm) được nâng lên đến mức bằng hoặc cao hơn Độ cao Lũ lụt Cơ sở (Base Flood Elevation). Có thể có những yêu cầu khác cho các vùng ven biển. Đảm bảo khách hàng của bạn biết điều này nếu họ đang cân nhắc mua đất đai trong SFHA. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng các tòa nhà hiện nằm trong SFHA không được xây dựng theo các tiêu chuẩn như vậy sẽ phải trả phí bảo hiểm lũ lụt cao.

Chuyên gia ngành bảo hiểm

  • Đảm bảo rằng bạn tính đến các phân loại chính xác về khu vực có nguy cơ lũ lụt trong tất cả các biểu mẫu tính phí bảo hiểm và tiết lộ thông tin về tài sản đối với các tài sản thương mại và dân cư. Trang web của Trung tâm Dịch vụ Bản đồ Lũ lụt của FEMA có các bản đồ lũ lụt mới nhất hiện có và bao gồm các tùy chọn tìm kiếm theo địa chỉ.
  • Nhận thông tin về khóa đào tạo sắp tới, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của khách hàng và các nguồn thông tin về việc lập hợp đồng, quản lý khiếu nại và tiếp thị doanh nghiệp của bạn thông qua trang web Đại lý của FloodSmart.
  • Có những thay đổi đáng kể đối với NFIP và các yêu cầu về bảo hiểm lũ lụt do các luật lệ gần đây. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến khách hàng của bạn như thế nào.

Chuyên gia ngành cho vay

  • Với tư cách là người cho vay, bạn phải thông báo cho những người xin vay tiền về bất kỳ yêu cầu bảo hiểm lũ lụt nào đối với một tài sản. Bạn cũng nên đảm bảo rằng mọi người biết về bất kỳ thay đổi sắp tới nào đối với các yêu cầu bảo hiểm lũ lụt do những thay đổi bản đồ đang diễn ra trong cộng đồng.
  • Hãy nhớ rằng vai trò của bạn với tư cách là người cho vay là thực thi yêu cầu bảo hiểm lũ lụt của liên bang đối với các tài sản có khoản vay được liên bang bảo lãnh. Nếu không làm như vậy thì sẽ dẫn đến các hình phạt bao gồm phạt tiền đáng kể.
  • NFIP cung cấp đào tạo cho người cho vay về nhiều chủ đề khác nhau. Để nhận thông báo sớm khi các buổi đào tạo mới được lên lịch, hãy đăng ký Cập nhật đào tạo NFIP.
Cập nhật lần cuối