Trợ Giúp Dành Cho Cá Nhân

FEMA có thể giúp hỗ trợ quá trình phục hồi của quý vị sau khi xảy ra một thảm họa nghiêm trọng.

Graphic
Family and FEMA staff standing in front of a house

FEMA đã thực hiện những sửa đổi quan trọng về chính sách hỗ trợ thảm họa trong 20 năm qua. Những sửa đổi này bao gồm:

  • Cung cấp trực tiếp khoản hỗ trợ linh hoạt cho những người sống sót khi họ cần nhất.
  • Mở rộng tình trạng đủ điều kiện để giúp nhiều người hơn phục hồi nhanh hơn.
  • Đơn giản hóa quy trình nộp đơn đăng ký để đáp ứng nhu cầu cá nhân của người sống sót.

Những sửa đổi này sẽ có hiệu lực đối với các thảm họa được tuyên bố vào hoặc sau ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Quý vị cần giúp đợ cho hình thức gì?

Tôi Cần Hỗ Trợ Ngay Lập Tức

Các đối tác hỗ trợ thảm họa của chúng tôi có thể cung cấp trợ giúp với các nhu cầu tức thời mà Cơ quan FEMA không được phép cung cấp.

  • Trợ Giúp Y Tế Khẩn Cấp: Vui lòng quay số 9-1-1.
  • Trợ Giúp Nơi Trú Ẩn Khẩn Cấp: Xác định vị trí các tùy chọn bằng mã ZIP bằng cách truy cập vào trang mạng Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, hoặc Cứu Thế Quân (Salvation Army), hoặc bằng cách nhắn tin với từ khóa SHELTER và Mã ZIP của quý vị (ví dụ “SHELTER 01234”) và gửi đến tổng đài 4FEMA (43362). Đối với các tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha hãy dùng từ khóa REFUGIO và mã ZIP của quý vị. (Cước phí tin nhắn văn bản tiêu chuẩn được áp dụng.)  Quý vị cũng có thể tải xuống Ứng Dụng Di Động của Cơ quan FEMA để tìm nơi trú ẩn đang mở cửa.
  • Nhu Cầu Tức Thời: Liên hệ với cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương của quý vị để được giúp đỡ. Đường dây Hỗ trợ của Cơ quan FEMA (1-800-621-3362)  có thể cung cấp thêm các giới thiệu bổ sung.Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho dịch vụ đó.

Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân bị khuyết tật, hoặc nhu cầu truy cập và nhu cầu chức năng.

Tôi Cần Trợ Giúp Từ Cơ Quan FEMA

Chương Trình Cá Nhân Và Hộ Gia Đình (IHP) của Cơ quan FEMA cung cấp các dịch vụ tài chính và trực tiếp cho các cá nhân và hộ gia đình đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi thảm họa, những người không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức cho các nhu cầu cần thiết và nghiêm trọng.

Tôi Đã Np Đơn Xin H Tr. Bước Tiếp Theo Là Gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ Cơ quan FEMA thông qua thư tín Hoa Kỳ hoặc bằng thư điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính của mình hoặc hoàn thành phần kiểm tra nhà.

Tìm Hiểu Về Các Bước Sau Khi Nộp Đơn Xin Trợ Giúp

Tôi Đã Được Khuyên Nên Gi Cho Cơ Quan Qun Lý Doanh Nghip Nh

Quý vị có thể nhận được một cuộc gọi điện thoại để tư vấn cho quý vị các cách để nộp đơn xin hỗ trợ từ Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA). Nếu được giới thiệu đến SBA, quý vị phải hoàn thành một đơn xin vay và gửi trả lại để được xem xét cho khoản vay, cũng như đối với một số loại hỗ trợ của Cơ quan FEMA.

Tìm hiểu thêm về các khoản vay SBA

Cập nhật lần cuối