Biết về các rủi ro của bạn

Tìm hiểu về rủi ro lũ lụt và các mối nguy hiểm liên quan đến lũ lụt trước khi chúng xảy ra.
Illustration of a house and flooding.

Bạn có thể tối đa hóa khả năng chuẩn bị cho lũ lụt và phục hồi sau lũ lụt của mình bằng cách xem xét trước thông tin. Mỗi người đều có những hành động và các bước cụ thể mà họ có thể thực hiện để hiểu được nguy cơ lũ lụt của mình, tùy thuộc vào vai trò của họ trong cộng đồng.

Nguồn lực theo vai trò

Graphic
House with a river running in front of it

Thông tin này sẽ giúp bạn hiểu và đối mặt với rủi ro lũ lụt của mình, với các tài lực và thông tin phù hợp với nhu cầu của bạn.

Graphic
Group of buildings with a river running in front of it

Công việc của các nhà quản lý cộng đồng là cần thiết để quản lý hiệu quả các nguồn lực cho vùng ngập lụt và giảm nhẹ lũ lụt.

Graphic
Woman with ID badge in front of a capitol building

Các đối tác thuộc tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ phối hợp cùng với FEMA để chuẩn bị và phát triển các biện pháp giảm thiểu lũ lụt.

Graphic
Person wearing a hard hat

Các kỹ sư, nhà khảo sát và kiến trúc sư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp giảm thiểu và cung cấp dữ liệu.

Graphic
House with a "sale" sign in front of it

Các chuyên gia về bất động sản, cho vay và bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cộng đồng của họ hiểu về rủi ro lũ lụt.

Có phải bạn đang tìm kiếm thông tin về rủi ro từ các loại mối nguy hiểm khác? Hãy truy cập trang Quản lý Rủi ro.

Cập nhật lần cuối