Cá Nhân và Cộng Đồng

Các cá nhân và cộng đồng có thể làm việc cùng nhau để cải thiện khả năng sẵn sàng và ứng phó với thảm họa và tình huống khẩn cấp. Hãy tham gia vào cộng đồng của quý vị ngay hôm nay, để giúp xây dựng năng lực và lập kế hoạch cho những điều bất ngờ.

Để xây dựng văn hóa chuẩn bị sẵn sàng, điều quan trọng là phải làm việc với cả cộng đồng, bao gồm:

  • Chính quyền liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ
  • Các đối tác phi chính phủ từ mọi lĩnh vực
  • Các nhóm cộng đồng dựa trên vùng lân cận
  • Các tổ chức tôn giáo
  • Thanh niên, trẻ em, nhà trẻ
alert - info

Tìm hiểu thêm về những việc cần làm trước, trong và sau thảm họa bằng cách truy cập Ready.gov.

Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa

Sự Chuẩn Bị Trong Cộng Đồng Tôn Giáo

Tìm hiểu cách thức chuẩn bị nơi thờ phượng đối với các mối nguy hiểm khác nhau, đảm bảo sự an toàn và an ninh của hội thánh, nhân viên và cơ sở vật chất..

Trẻ Em & Lập Kế Hoạch Cho Tình Huống Khẩn Cấp

Thanh thiếu niên hiện chiếm khoảng một phần tư dân số Hoa Kỳ. Thanh thiếu niên hiện chiếm khoảng một phần tư dân số Hoa Kỳ là một phần thiết yếu để thu hút sự tham gia của cả cộng đồng.

alert - info

Tìm hiểu cách thu hút các trẻ em tham gia vào sự chuẩn bị với Ready Kids.

Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp Tại Cộng Đồng (CERT)

Chương trình CERT đào tạo cho các tình nguyện viên tại địa phương về khả năng ứng phó với thảm họa đối với các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến khu vực của họ và được đào tạo về các kỹ năng ứng phó thảm họa cơ bản. Tham gia chương trình CERT tại địa phương ngay hôm nay.

Nghiên Cứu Cho Sự Chuẩn Bị

Tìm kết quả mới nhất từ Khảo Sát Hộ Gia Đình Quốc Gia và tìm hiểu về  các loại hình nghiên cứu cho sự chuẩn bị giúp các cá nhân và cộng đồng chuẩn bị, bảo vệ và ứng phó với thảm họa.

Đào Tạo Và Giáo Dục

Khám phá các cơ hội khác nhau để được đào tạo về các chủ đề chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp, bao gồm cách chuẩn bị cho các tổ chức dựa vào cộng đồng đối phó với thảm họa và cách cứu sinh bằng cách thực hiện các hành động nhanh chóng và đơn giản.

Cập nhật lần cuối