FEMA bằng ngôn ngữ của bạn

Trang web của FEMA có sẵn thông tin và các tài liệu bằng những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Những người sống sót sau thảm họa có thể tìm thấy thông tin được dịch ra ngôn ngữ của mình về các chương trình hỗ trợ thiên tai, việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, các hoạt động ứng phó và phục hồi cũng như bảo hiểm lũ lụt. Các thông tin ở nhiều định dạng khác nhau và có sẵn để chia sẻ và tải xuống. Các nguồn bổ sung sẽ được định kỳ thêm vào, vì vậy hãy truy cập thường xuyên.

Graphic
Một người đàn ông và một người phụ nữ ký tên

Các hỗ trợ hợp lý

FEMA cung cấp một số dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của tất cả những người sống sót sau thảm họa, bao gồm phiên dịch, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, phụ đề thời gian thực, thiết bị hỗ trợ nghe hoặc đọc, tài liệu bằng chữ nổi Braille hoặc bản in chữ lớn.

Yêu cầu dịch vụ

FEMA Nói Ngôn ngữ của Quý vị

Chúng tôi cung cấp trợ giúp và thông tin bằng ngôn ngữ của bạn. Gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362:

  • Nhấn 1 cho Tiếng Anh
  • Nhấn 2 cho Tiếng Tây Ban Nha
  • Nhấn 3 cho các ngôn ngữ khác

Có sẵn dịch vụ quay số 711 hoặc dịch vụ chuyển tiếp qua video.

Khám phá các nguồn hỗ trợ của chúng tôi

Tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ thiên tai và tiêu chí đủ điều kiện cho các cá nhân, gia đình, tiểu bang, địa phương, các quốc gia bộ lạc hoặc chính quyền lãnh thổ và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.

Tải xuống các nguồn hỗ trợ đa phương tiện như biểu đồ quan hệ xã hội, tờ rơi, kịch bản thông báo, các video và hình ảnh động có thể truy cập bằng nhiều ngôn ngữ để giúp bạn chia sẻ thông tin quan trọng về thiên tai với những người khác vào lúc trước, trong và sau thảm họa.

Truy cập FloodSmart.gov để tìm hiểu về bảo hiểm lũ lụt, rủi ro và chi phí cũng như các khu vực, bản đồ và việc chuẩn bị cho thảm họa lũ lụt. Các đại lý có thể sử dụng các nguồn hỗ trợ thảm họa lũ lụt đa ngôn ngữ cho các cuộc họp với khách hàng hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội, trang web hay trong các email tiếp thị.

Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn trong thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của bạn.

Nhận các hướng dẫn cơ bản về cách bảo vệ đồ vật có giá trị của gia đình bạn như ảnh, sách cũng như các tài liệu và giấy tờ quan trọng sau thảm họa.

Nộp đơn xin hỗ trợ tang lễnhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Các video về ngôn ngữ ký hiệu Mỹ

Chúng tôi có các video về ngôn ngữ ký hiệu Mỹ trên danh sách phát trên YouTube của chúng tôi mà bao gồm một loạt các chủ đề liên quan đến sự an toàn và phòng ngừa thiên tai.

Xem toàn bộ danh sách phát trên YouTube

External Link Arrow
Cập nhật lần cuối