Press Releases

Thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ liên bang đã qua đối với các chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian. Trong một số ít trường hợp, quý vị có thể hội đủ điều kiện để gửi đơn đăng ký trễ cho FEMA.
illustration of page of paper
FEMA và Tiểu bang Florida đang mở một trung tâm phục hồi sau thảm họa khác ở Quận Lee để hỗ trợ những người sống sót sau cơn bão Ian tại địa điểm sau:
illustration of page of paper
Chưa đầy bốn tháng sau khi tuyên bố thảm họa lớn đối với cơn bão Ian, Chính quyền Biden-Harris đã cung cấp $5.2 tỷ hỗ trợ tài chính, các khoản vay thiên tai và bảo hiểm lũ lụt cho người dân Florida.
illustration of page of paper
FEMA tiếp tục lên lịch các diễn đàn mở công cộng khắp Tây Nam Florida với sứ mệnh thông báo cho những người sống sót sau cơn bão về các chương trình phục hồi hiện có của tiểu bang và liên bang. Trong ba tháng qua, FEMA đã hỗ trợ hơn 100 cuộc họp cộng đồng trên khắp khu vực 20 quận, trong đó các Chuyên viên đã có mặt để thảo luận về các chương trình, sáng kiến của tiểu bang, hỗ trợ sau thảm họa, tài nguyên cộng đồng và cập nhật thông tin. Những sự kiện công cộng này giúp người dân tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị tốt nhất cho cơn bão tiếp theo, nhận được câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia và giải tỏa những hoang mang xung quanh việc dọn dẹp các mảnh vụn đổ nát sau bão khỏi tài sản cá nhân.
illustration of page of paper
Chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn Bão Ian còn vài ngày nữa để đăng ký nhận trợ giúp.
illustration of page of paper
Khi chủ nhà và người thuê nhà phục hồi sau Cơn bão Ian, đặc biệt là sau khi quý vị đã nộp đơn xin trợ giúp của FEMA, hoàn cảnh của quý vị có thể đã thay đổi.
illustration of page of paper
Những người sống sót sau cơn bão Ian chỉ còn duy nhất một ngày nữa để nộp đơn xin trợ cấp sau thảm họa với FEMA và đăng ký khoản vay phục hồi sau thảm họa lãi suất thấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA).
illustration of page of paper
Cư dân đang sửa chữa và xây dựng lại sau Cơn bão Ian có thể ghé tới Home Depot ở Myrtle Beach để nhận các bí quyết và lời khuyên về cách xây dựng nhà cửa chắc chắn hơn và an toàn hơn trước bão và các mối nguy hiểm khác.
illustration of page of paper
FEMA muốn nhắc nhở những người sống sót khi hai hoặc nhiều thảm họa được tuyên bố trong cùng một tiểu bang, FEMA đảm bảo những người sống sót nhận được tất cả các hỗ trợ đủ điều kiện đồng thời ngăn chặn việc trùng lặp các phúc lợi liên bang. Một cách để cơ quan đạt được điều này là yêu cầu một đơn xin riêng cho từng thảm họa. Nếu bạn bị thiệt hại hoặc mất mát tài sản từ cơn bão Ian và sau đó là từ cơn bão Nicole thì bạn sẽ cần hoàn thành hai đơn xin hỗ trợ thảm họa riêng biệt.
illustration of page of paper
Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian có thời hạn đến Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng, để nộp đơn xin trợ giúp thảm họa liên bang.
illustration of page of paper