Press Releases

Hai Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong tuần tới. Bốn trung tâm phục hồi khác vẫn mở cửa để giúp người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão tố nghiêm trọng vào ngày 25-28 tháng Bảy.
illustration of page of paper
FEMA đang cung cấp thông tin miễn phí về cách xây dựng cho ngôi nhà của quý vị trở nên vững chắc và an toàn hơn - cho dù ngôi nhà đó có bị hư hại do lũ lụt vào mùa hè này hay không.
illustration of page of paper
Trung tâm phục hồi thảm họa mới của FEMA sẽ mở cửa tại St. Louis City vào ngày thứ Bảy, 10 tháng Chín để hỗ trợ cá nhân cho người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão nghiêm trọng từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy.
illustration of page of paper
Hơn $54 triệu quỹ trợ cấp đã được phê duyệt cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lụt và giông bão nặng từ ngày 25—28 tháng Bảy trong khu vực St. Louis tại Missouri.
illustration of page of paper
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA sẽ mở cửa ở O’Fallon, Missouri (Quận St. Charles) vào Thứ Năm, ngày 1 tháng Chín để hỗ trợ cá nhân cho người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão nghiêm trọng từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy.
illustration of page of paper
Trung tâm phục hồi thảm họa FEMA sẽ mở cửa tại Ferguson (Quận St. Louis) vào Thứ Ba, ngày 30 tháng Tám để hỗ trợ cá nhân cho người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão nghiêm trọng từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy.
illustration of page of paper
Một trung tâm phục hồi sau thảm họa của FEMA sẽ làm việc tại Thành phố University City (Quận St. Louis) vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 để hỗ trợ từng cá nhân do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ lụt và bão nghiêm trọng vào ngày 25-28 tháng 7.
illustration of page of paper
Người thuê và chủ nhà ở Quận St. Louis, Thành Phố St. Louis và Quận St. Charles bị ảnh hưởng bởi lũ bất chợt từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA.
illustration of page of paper
Người thuê và chủ nhà ở Quận St. Louis, Thành Phố St. Louis và Quận St. Charles bị ảnh hưởng bởi lũ bất chợt từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA.
illustration of page of paper
BATON ROUGE, La. – Ngày càng dài, nước trong vịnh Mexico và Đại Tây Dương càng ấm lên, và mùa bão lại đến nữa rồi. Chỉ cần nghe tin này thì quý vị cũng có thể trở nên căng thẳng nhiều, nhất là khi đã trải qua thảm họa trước đó. Quý vị nên hành động ngay để bớt căng thẳng. Khi thực hiện một điều tích cực thì quý vị thấy thoải mái hơn và tự tin nhiều hơn.
illustration of page of paper