Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
FEMA sẽ mở Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa tại các quận Newton và Tyler vào ngày 14 tháng 6 để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dân Texas bị ảnh hưởng bão lớn, lốc xoáy, lũ lụt và gió giật mạnh xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6.
illustration of page of paper
FEMA sẽ mở các Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa tại Quận Bell vào ngày 13 tháng 6 để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dân Texas bị ảnh hưởng bão lớn và lũ lụt xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6.
illustration of page of paper
Hỗ trợ của FEMA giới hạn ở các nhu cầu cơ bản. Hỗ trợ này sẽ không khôi phục được tất cả tài sản bị mất do bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt ở Arkansas. Bao trả của bảo hiểm là phương thức tốt nhất để phục hồi sau thiên tai. Tuy nhiên, FEMA có thể cung cấp hỗ trợ tài sản cá nhân nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức.
illustration of page of paper
Là một phần của quy trình hỗ trợ thiên tai, FEMA phải xác định quyền sở hữu và tình trạng cư trú của các chỗ ở chính bị thiệt hại. FEMA đã thực hiện các bước để giúp những người sống sót sau thảm họa ở các quận Baxter, Benton, Boone và Marion dễ dàng xác minh quyền sở hữu và tình trạng cư trú sau khi trải qua thiệt hại do bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 24 đến 27 tháng 5.
illustration of page of paper
Sau khi người dân Texas nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA, việc kiểm tra nhà có thể là cần thiết để giúp xác định xem liệu ngôi nhà có an toàn, vệ sinh và dùng để ở được hay không.
illustration of page of paper
FEMA mở rộng hỗ trợ cho nhiều người dân Arkansas hơn sau bão lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 24 đến 27 tháng 5. FEMA sẽ cử các nhóm Hỗ trợ Người sống sót sau Thảm họa (Disaster Survivor Assistance hay DSA) đến những khu dân cư bị ảnh hưởng do thiên tai ở Quận Baxter, thường là đến tận nhà để giúp đỡ người dân.
illustration of page of paper
FEMA sẽ mở Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa tại Quận Henderson vào ngày 11 tháng 6 để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dân Texas bị ảnh hưởng bão lớn, lốc xoáy, lũ lụt và gió giật mạnh xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6.
illustration of page of paper
Những chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Coryell, Falls, Leon, Smith và Van Zandt hiện đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của FEMA sau những cơn bão nghiêm trọng, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6.
illustration of page of paper
Các khoản vay thiên tai của liên bang hiện có sẵn cho những doanh nghiệp và cư dân Arkansas bị ảnh hưởng bởi bão nghiêm trọng, gió giật mạnh, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 24-27 tháng 5. Cư dân và doanh nghiệp ở các quận Baxter, Benton, Boone, và Marion đều đủ điều kiện để nộp đơn.
illustration of page of paper
Nếu nhà của quý vị bị hư hại trong mưa bão và lốc xoáy nghiêm trọng gần đây nhưng quý vị vẫn có thể sống an toàn trong ngôi nhà đó thì quý vị có thể đủ điều kiện nhận tới $300 từ FEMA và Tiểu bang để giúp dọn dẹp. Hỗ trợ này là dành cho các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà đủ điều kiện mà nhà cửa của họ bị hư hại trong khoảng thời gian từ ngày 24-27 tháng 5.
illustration of page of paper