Các nguồn lực hợp tác tình nguyện và tôn giáo

Hỏa hoạn, lốc, lũ lụt, bão, động đất, các hoạt động đốt phá và xả súng có thể ảnh hưởng đến các nhà nguyện. Với việc các sự cố xảy ra mà hầu như không được cảnh báo trước, nhiều nhà nguyện đang phát triển cũng như cập nhật các kế hoạch và quy trình để đảm bảo an toàn và an ninh cho giáo đoàn, nhân viên và cơ sở của họ. 

Các hoạt động đào tạo và hoạch định có thể giúp nâng cao hoạt động chuẩn bị cho thảm họa - và năng lực cũng như khả năng ứng phó, phục hồi – của các tổ chức hợp tác cộng đồng tình nguyện và tôn giáo cũng như nhân viên và tình nguyện viên. 

Các tài nguyên của trang này có thể hỗ trợ tổ chức cộng đồng và tôn giáo của quý vị.

Luôn cập nhật thông tin về các hội thảo trực tuyến, tin tức địa phương và cơ hội cung cấp phản hồi.

Graphic
U.S DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY SEAL

Thông Tin về Văn Phòng

DHS Center for Faith-Based and Neighborhood Partnerships (Trung Tâm Hợp Tác Khu Vực và Tôn Giáo DHS) mong muốn xây dựng những nhịp cầu nối trên khắp cộng đồng và giúp vượt qua những khó khăn trong việc phối hợp cũng như gắn kết nhiều tổ chức tôn giáo (FBO) trong tất cả các giai đoạn của giai đoạn thảm họa.

Tìm nguồn lực tình nguyện và tôn giáo

Graphic
Illustration of 5 stick figures

Voluntary Agency Liaison (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện)

Voluntary Agency Liaison (Nhân Viên Liên Lạc Tình Nguyện, VAL) của FEMA xây dựng mối quan hệ giữa các đối tác chính phủ, tình nguyện, đối tác tôn giáo và cộng đồng, đối tác khu vực tư nhân, đối tác từ thiện và đối tác cộng đồng nói chung - những người giúp các cộng đồng quản lý ứng phó với thảm họa.

Tìm hiểu cách tham gia


Xem qua danh sách đầy đủ hoặc sử dụng các bộ lọc bên dưới để tìm thông tin về một chủ đề cụ thể.

Hội Thảo Trực Tuyến Được Ghi Lại: Ngăn Chặn Nạn Buôn Người trong Thảm Họa
Graphic
a woman on a laptop seating on top of 3 books

Vào tháng 3 năm 2018, FEMA đã tổ chức hội thảo trực tuyến về việc ngăn chặn nạn buôn người trong thảm họa. Hội thảo này trình bày về những điều quý vị cần biết và những điều quý vị có thể làm.

Xem Hội Thảo Trực Tuyến Được Ghi Lại

External Link Arrow
Center for Countering Human Trafficking (Trung Tâm Chống Buôn Người, CCHT)

Center for Countering Human Trafficking (Trung Tâm Chống Buôn Người, CCHT) của Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa, DHS) giám sát sứ mệnh của DHS trong việc chống buôn người và nhập khẩu hàng hóa do lao động cưỡng bức sản xuất. 

Center for Countering Human Trafficking (Trung Tâm Chống Buôn Người, CCHT)

External Link Arrow
Faith-Based Security Advisory Council (Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Tôn Giáo, FBSAC)

Cung cấp lời khuyên độc lập, mang tính chiến lược, kịp thời, cụ thể và khả thi đối với tổ chức cho Secretary (Thư Ký) thông qua Assistant Secretary for Partnership and Engagement (Trợ Lý Thư Ký về Quan Hệ Đối Tác và Gắn Kết), người cũng giữ vai trò Security Coordinator (Điều phối viên An ninh) của Tổ Chức Tôn Giáo DHS.

Science and Technology Directorate (Tổng Cục Khoa Học và Công Nghệ)

Hỗ trợ sứ mệnh ngăn chặn khủng bố của Bộ An Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security, DHS) bằng cách tiến hành nghiên cứu ứng dụng, đánh giá và tích hợp kiến thức có nguồn gốc khoa học để thông báo chính sách và chương trình trong toàn bộ Homeland Security Enterprise (Doanh Nghiệp An Ninh Nội Địa).

Emergency Food and Shelter Program (Chương Trình Thực Phẩm và Trú Ẩn Khẩn Cấp)

Emergency Food and Shelter Program (Chương Trình Thực Phẩm và Trú Ẩn Khẩn Cấp, EFSP) bổ sung và mở rộng công tác đang diễn ra của các tổ chức dịch vụ xã hội địa phương, cả phi lợi nhuận và chính phủ, để cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và các dịch vụ hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và hộ gia đình đang gặp phải hoặc có nguy cơ bị đói và/hoặc vô gia cư. 

Tìm hiểu thêm về EFSP.

Tham Gia Lập Kế Hoạch Cho Tổ Chức Cộng Đồng và Tổ Chức Tôn Giáo: Cân Nhắc đối với Quản Lý Ứng Phó Khẩn Cấp

Hướng dẫn này giải thích quy trình bảy bước để thu hút hiệu quả các tổ chức cộng đồng và tôn giáo do Center for Faith and Opportunity Initiatives (Trung Tâm Sáng Kiến Cơ Hội và Đức Tin) thuộc Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa) (Trung Tâm DHS) phối hợp với các quản lý ứng phó khẩn cấp ở một số khu vực pháp lý, nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà lãnh đạo cộng đồng và chuyên gia nghiệp vụ trong lĩnh vực hiểu biết về tôn giáo và văn hóa.

Khả Năng Phục Hồi Của Cộng Đồng: Sử Dụng Kiến Thức Cơ Bản Về Hiểu Biết Tôn Giáo Để Cải Thiện Sự Tham Gia Với Các Cộng Đồng Tín Ngưỡng

Hướng Dẫn Thực Địa cung cấp các phương pháp thực hành tốt nhất và hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo chính phủ và quản lý ứng phó khẩn cấp về cách tiếp cận và hợp tác với các cộng đồng tín ngưỡng như một phần của các hoạt động chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Kiến Thức Cơ Bản cung cấp thông tin về 24 truyền thống tín ngưỡng ở Hoa Kỳ và những người quản lý ứng phó khẩn cấp có thể sử dụng kiến thức này làm hướng dẫn để hợp tác và phục vụ các cộng đồng tôn giáo tốt hơn.

Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em

Khóa học kéo dài hai giờ để xác định, đánh giá và lập kế hoạch ứng phó với các mối nguy cơ tại cơ sở chăm sóc trẻ em.

Graphic
A generic multimedia file.

Tìm hiểu thêm về khóa đào tạo này tại training.fema.gov.

Blue Campaign (Chiến Dịch Xanh): Nhận Thức Chung Về Nạn Buôn Người

Các video này cung cấp thông tin tổng quan về nạn buôn người và Blue Campaign (Chiến Dịch Xanh). Nạn nhân của nạn buôn người thường vô hình vì chúng ta không nhận ra các dấu hiệu buôn người. Xác định các dấu hiệu buôn người và báo cáo có thể cứu sống tính mạng.

Cập nhật lần cuối