Cách thức hoạt động của FEMA

Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa. Dưới đây là những gì quý vị có thể mong đợi từ FEMA trong mỗi giai đoạn.

Chuyển đến:

Trước khi thảm họa xảy ra

Trong quá trình ứng phó với thảm họa

Sau thảm họa

Trước thảm họa

Chúng tôi làm việc mỗi ngày trên khắp cả nước trước khi thảm họa xảy ra để giúp người dân và cộng đồng hiểu được và chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra.

Thúc đẩy quá trình chuẩn bị sẵn sàng

Chúng tôi phối hợp với các cá nhân và cộng đồng để xây dựng văn hóa chuẩn bị sẵn sàng trên toàn quốc thông qua sự tham gia tích cực của cộng đồng, đào tạo, giáo dục và lập kế hoạch.

Chiến dịch sẵn sàng trên toàn quốc của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin và công cụ để chủ động và chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và thảm họa có thể xảy ra.

Family anchors household items can prevent them from hurting someone during an earthquake.
Graphic
Ready checkmark

Hãy truy cập trang Ready.gov để tìm hiểu thêm.

Graphic
Illustration of a phone with two checkmarks and text block

Ứng dụng FEMA cũng giúp quý vị dễ dàng lập kế hoạch ứng phó với các mối nguy hiểm thường gặp bằng các trình chiếu đơn giản hướng dẫn quý vị các bước chuẩn bị.

Hiểu được rủi ro lũ lụt của quý vị

Lũ lụt có thể xảy ra ở bất cứ đâu và là loại thiên tai phổ biến nhất. Chúng tôi có thể giúp quý vị xác định nguy cơ lũ lụt đồng thời cung cấp các công cụ và tài nguyên, bao gồm cả bản đồ lũ lụt, để giúp quý vị thực hiện các bước nhằm bảo vệ ngôi nhà của mình.

National Flood Insurance Program (Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia hay NFIP) được quản lý bởi FEMA. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc có được hợp đồng bảo hiểm lũ lụt bằng cách truy cập FloodSmart.gov.

Chúng tôi cũng làm việc với các cộng đồng để quản lý rủi ro lũ lụt thông qua quản lý vùng ngập lũ và hỗ trợ phối hợp giữa tất cả các cấp chính quyền để bảo vệ người dân và tài sản khỏi lũ lụt.

Giúp các cộng đồng trở nên kiên cường hơn

Chúng tôi giúp cộng đồng trở nên kiên cường hơn thông qua các chương trình tài trợ khẩn cấp hoặc liên quan đến thảm họa. Các khoản tài trợ hỗ trợ chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ (state, local, tribal and territorial hay SLTT), một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, các cá nhân và tổ chức đào tạo bậc đại học trong các sáng kiến phục hồi, nghiên cứu và hơn thế nữa.

alert - info

FEMA cung cấp đào tạo và giáo dục để trang bị cho toàn cộng đồng những kiến thức và kỹ năng chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa.

Trong thảm họa

FEMA điều phối hoạt động ứng phó của liên bang đối với các thảm họa nhận được tuyên bố thảm họa của Tổng thống. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các quan chức ở các tiểu bang, các Bộ lạc Da Đỏ và vùng lãnh thổ khi họ ứng phó với thảm họa và đưa ra yêu cầu hỗ trợ của liên bang.

Quá trình tuyên bố thảm họa

Khi thảm họa xảy ra, các quan chức chính quyền địa phương sẽ xem xét thiệt hại để xác định mức độ của sự cố và tác động của nó. Nếu tiểu bang, Bộ lạc Da Đỏ hoặc lãnh thổ xác định rằng họ cần sự hỗ trợ của liên bang thì họ sẽ gửi yêu cầu tuyên bố thảm họa liên bang.

Tất cả các tuyên bố khẩn cấp và thảm họa lớn chỉ được thực hiện theo quyết định toàn quyền của Tổng thống Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thiên tai Robert T. Stafford.

Các loại tuyên bố

Có hai loại tuyên bố thảm họa được quy định trong Đạo luật Stafford: tuyên bố tình trạng khẩn cấp và tuyên bố thảm họa lớn. Loại tuyên bố ảnh hưởng đến loại hỗ trợ nào có thể được cung cấp.

TUYÊN BỐ THẢM HỌA LỚN

Tổng thống có thể tuyên bố tình trạng thảm họa lớn đối với bất kỳ sự kiện nào gây ra thiệt hại vượt quá khả năng ứng phó kết hợp của chính quyền tiểu bang và địa phương. 

Một tuyên bố về thảm họa lớn cung cấp một loạt các chương trình hỗ trợ liên bang cho các cá nhân và cơ sở hạ tầng công cộng, bao gồm cả quỹ cho cả công việc khẩn cấp và lâu dài.

TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Tổng thống có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bất kỳ dịp hoặc trường hợp nào khi cần có sự hỗ trợ của liên bang để bổ sung cho các dịch vụ khẩn cấp do chính quyền tiểu bang và địa phương hoặc chính quyền bộ lạc Da Đỏ cung cấp. Những dịch vụ này bao gồm bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe cộng đồng, sự an toàn hoặc để giảm bớt hoặc ngăn chặn mối đe dọa của thảm họa.

Hỗ trợ thiên tai

Các chương trình hỗ trợ thiên tai khác nhau được cung cấp cho từng công dân và các nhóm công cộng, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.

HỖ TRỢ CÁ NHÂN

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi một thảm họa và sống trong khu vực được chỉ định Hỗ trợ Cá nhân theo tuyên bố về thảm họa lớn thì quý vị có thể nộp đơn xin Hỗ trợ Cá nhân để được hỗ trợ trong quá trình ứng phó ngay lập tức với sự cố và sau đó trong quá trình phục hồi.

Có nhiều loại chương trình hỗ trợ sẵn có để giúp những người sống sót sau thảm họa đáp ứng các nhu cầu như nơi trú ẩn khẩn cấp, sửa chữa nhà cửa và giảm thiểu nguy cơ.

alert - info

Hãy truy cập trang DisasterAssistance.gov để nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai, kiểm tra trạng thái của đơn xin hoặc để biết thêm thông tin về các loại hỗ trợ thảm họa hiện có.

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của chúng tôi cung cấp các khoản trợ cấp bổ sung cho chính quyền tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương cũng như một số loại hình tổ chức phi lợi nhuận tư nhân để ứng phó và phục hồi sau các trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa lớn.

Chương trình này giúp cộng đồng trang trải chi phí cho việc dọn dẹp mảnh vỡ, các quy trình bảo vệ khẩn cấp để cứu mạng sống và khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng. Nguồn tài trợ giảm thiểu rủi ro của Hỗ trợ Cộng đồng giúp cộng đồng xây dựng lại tốt hơn và giảm thiểu tổn thất do thiên tai trong tương lai.

Ứng phó tại hiện trường

HỖ TRỢ NGƯỜI SỐNG SÓT SAU THẢM HỌA

Khi thảm họa được tuyên bố trong khu vực của quý vị, quý vị có thể thấy Nhóm Hỗ trợ Người sống sót sau Thảm họa vận động các cộng đồng đăng ký người dân xin hỗ trợ sau thảm họa, cung cấp thông tin trực tiếp và giới thiệu để được trợ giúp.

DISASTER RECOVERY CENTER (TRUNG TÂM PHỤC HỒI SAU THẢM HỌA)

Các Disaster Recovery Center của FEMA là những cơ sở dễ tiếp cận cho người khuyết tật và văn phòng di động ở những khu vực thuận tiện cho những người sống sót. Tại các trung tâm này, quý vị có thể tìm hiểu thêm về FEMA và các chương trình hỗ trợ thảm họa khác, đăng ký và được kiểm tra tình trạng về trường hợp của quý vị cũng như nhận câu trả lời hoặc giải quyết vấn đề.

CÁC BƯỚC TIẾP THEO SAU KHI NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ

Sau khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để xác định bước tiếp theo và các loại hỗ trợ mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận.

Hãy xem danh sách các Câu hỏi thường gặp về các chương trình hỗ trợ và quy trình khắc phục thảm họa.

Sau thảm họa

Hỗ trợ phục hồi

Chúng tôi hỗ trợ các quan chức chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ, những người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý quá trình khắc phục thảm họa trong cộng đồng của họ bằng các nguồn lực phục hồi. Các nguồn lực này bao gồm lộ trình phục hồi, bộ công cụ quản lý cộng đồng cũng như thư viện tài nguyên về phục hồi và khả năng khôi phục để duy trì quá trình phục hồi của toàn bộ cộng đồng.

Khung Phục hồi Thảm họa Quốc gia cho phép tiếp cận toàn bộ cộng đồng và cho phép các cơ quan phối hợp với nhau để cung cấp cho cộng đồng sự hỗ trợ thống nhất của liên bang một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Caption: <p>Daytona Beach Shores, FL, (Nov. 14, 2022) - Emergency Managers from across the government discuss hurricane response plans. Robert Kaufmann/FEMA</p>
Daytona Beach Shores, FL, (14 tháng 11 năm 2022) - Các nhà quản lý tình trạng khẩn cấp trên toàn chính phủ thảo luận về các kế hoạch ứng phó với bão. Robert Kaufmann/FEMA

Giảm thiểu các mối nguy hiểm trong tương lai

Sau thảm họa, chúng tôi giúp cộng đồng xây dựng lại mạnh mẽ hơn nhằm giảm tổn thất do thiên tai trong tương lai và trở nên kiên cường hơn.

Tìm hiểu ý nghĩa của việc trở nên kiên cường hoặc lấy cảm hứng từ tuyển tập các câu chuyện và nghiên cứu điển hình về các cộng đồng đang hành động để xây dựng lại mạnh mẽ hơn.

Hazard Mitigation Grant Program (Chương trình Tài trợ Giảm thiểu Nguy cơ) được áp dụng sau thảm họa được tổng thống tuyên bố và giúp tài trợ cho các dự án giảm thiểu rủi ro như là:

  • Lập kế hoạch & Thực thi
  • Bảo vệ chống lũ lụt
  • Trang bị thêm
  • Thi công xây dựng
Cập nhật lần cuối