Tình nguyện viên và Đóng góp

Sau khi xảy ra thảm họa, mọi người cùng nhau giúp đỡ. Để tận dụng tối đa những đóng góp của quý vị, điều quan trọng là quý vị phải tuân theo các nguyên tắc về đóng góp và tình nguyện một cách có trách nhiệm. Các phương pháp hay nhất đã thử dưới đây sẽ cung cấp cho quý vị điểm khởi đầu. 

Quý vị cũng có thể gửi email cho Đơn vị tự thiện của FEMA để có câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể của quý vị hoặc để quyên góp bằng hiện vật.

Tiền mặt là tốt nhất

Đóng góp tài chính cho tổ chức cứu trợ thiên tai được công nhận là phương thức quyên góp nhanh nhất, linh hoạt nhất và hiệu quả nhất. Các tổ chức trên thực tế biết những mặt hàng và số lượng nào là cần thiết, thường mua với số lượng lớn với chiết khấu và nếu có thể, mua thông qua các doanh nghiệp địa phương chịu thảm họa, hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Để tìm danh sách các tổ chức đáng tin cậy có thể đưa các khoản đóng góp hào phóng của quý vị vào việc sử dụng tốt nhất có thể, hãy truy cập Các Tổ Chức Tình Nguyện Quốc Gia Đang Hoạt Động Trong Thảm Họa.

Quyên góp bằng hiện vật: Xác nhận Cái gì, Ở đâu và Khi nào

Vật phẩm quyên góp là cần thiết. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch chu đáo, hàng hóa quyên góp có thể tạo thêm gánh nặng cho một cộng đồng vốn đã gặp khủng hoảng. Biết những gì cần thiết, nơi cần thiết và đưa nó đến đó vào đúng thời điểm là yếu tố then chốt. Các nhu cầu thiết yếu thay đổi nhanh chóng. Trước khi thu thập, hãy xác nhận nhu cầu.

  • Không phải mọi thứ đều cần thiết. Quần áo đã dung sẽ không bao giờ cần thiết. 
  • Đóng góp số lượng lớn là tốt nhất. Kệ kê hàng tải một mặt hàng, được phân loại và đóng hộp.
  • Thời gian là quan trọng. Quá sớm hoặc quá muộn và không ai chiến thắng.
  • Giao thông vận tải cần phải hoạt động. Làm thế nào nó sẽ đến được nơi cần thiết?

Kết Nối Với Tình Nguyện Viên

alert - warning

Không tự triển khai đến các khu vực thiên tai.

Các tổ chức đáng tin cậyhoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng biết nơi cần tình nguyện viên. Tùy thuộc vào thảm họa và giai đoạn hiện tại, các tình nguyện viên có thể vô cùng hữu ích để đảm bảo những nạn nhân có thể trở lại trạng thái bình thường. Bằng cách làm việc với một tổ chức phi lợi nhuận đã thành lập, có thể xem xét sự an toàn, đào tạo và kỹ năng thích hợp.

Sự phục hồi kéo dài hơn rất nhiều so với sự chú ý của phương tiện truyền thông. Sẽ có những nhu cầu tình nguyện trong nhiều tháng, thường là nhiều năm, sau thảm họa.  Sự giúp đỡ của quý vị thường xuyên là cần thiết sau một thảm họa.

Cách Quý vị Có thể Giúp đỡ

Graphic
Một biểu tượng email.

Nếu quý vị có đồ vật cần quyên góp, thời gian tình nguyện ủng hộ tổ chức phi lợi nhuận hoặc tiền mặt để đóng góp và có thắc mắc, hãy gửi email đến Đơn vị quyên góp của FEMA . Chúng tôi rất muốn giúp đỡ quý vị, giúp đỡ những người khác.

Để tìm một danh sách các tổ chức đáng tin cậy có thể sử dụng hiệu quả nhất các đóng góp hào phóng của quý vị bằng tiền, hiện vật và thời gian, hãy truy cập Các Tổ chức Tình nguyện Quốc gia Hoạt động trong Lĩnh vực Cứu Trợ Thảm họa.

Cập nhật lần cuối