U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Hazardous Response Capabilities

Chemical, biological, radiological and nuclear hazards are dangerous and can be life-threatening to local communities and people who work in the area. Often there is little or no advance warning to prepare and evacuate to safety.

FEMA has programs and resources to help communities prepare for and understand the risks.

Get Started

Chemical Stockpile Emergency Preparedness

Resources for communities located near U.S. Army chemical warfare agent stockpile sites to protect their residents.

Visit the Chemical Stockpile Page

Radiological Emergency Preparedness

Radiological emergency preparedness (REP) planning, training, exercise guidance and policies.

Visit the Radiological Preparedness Page

Tools for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Hazards

Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) data sharing network, key planning factors, interactive web tools and regional support.

Visit the CBRN Page

Interagency Modeling and Atmospheric Assessment Center (IMAAC)

Federal atmospheric dispersion modeling and hazard prediction products, including marketing materials.

Visit the IMAAC Page