Những Tin Đồn Thường Gặp Liên quan Đến Thảm họa

Thường có nhiều tin đồn và các trò lừa đảo sau một thảm họa. Làm phần việc của quý vị để ngăn chặn sự lây lan của tin đồn bằng cách thực hiện bốn điều dễ dàng:  

  1. Tìm nguồn thông tin đáng tin cậy.  
  2. Chia sẻ thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.  
  3. Không khuyến khích chia sẻ thông tin từ các nguồn không được xác minh.  
Graphic
Beware of Fraud and Scams

Tin đồn

Dùng trình đơn thả xuống để lọc theo kiểu câu hỏi hoặc gõ vào một từ khóa.

Sự thật:

Quý vị sẽ không thể yêu cầu hỗ trợ thanh toán tiền phòng khách sạn từ FEMA bằng cách gọi bất cứ số điện thoại nào.

Tuy nhiên, FEMA có thể hoàn tiền chi phí chỗ nghỉ cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện. Để xem liệu hỗ trợ này có sẵn có cho quý vị không, hãy đăng ký tại  DisasterAssistance.gov.

Sự thật:

FEMA có thể cung cấp tiền hoàn trả cho các chi phí chỗ nghỉ tự trả mà không được các quyền lợi bảo hiểm đài thọ. Một nơi ở chính trước thảm họa của một cư dân phải được coi là không thể ở được hoặc không thể tiếp cận thì mới được cân nhắc hỗ trợ.

Giữ các bản sao của những giấy biên nhận của quý vị để quý vị có thể nộp chúng cùng với đơn xin hỗ trợ thảm họa của quý vị.

Sự thật:

Điều này không đúng. Thời hạn của quý vị có thể khác nhau vì những yêu cầu được xem xét một cách thủ công. Ví dụ, trong các thảm họa quy mô lớn với nhiều đương đơn, việc hoàn tiền cho các giấy biên nhận có thể mất nhiều thời gian hơn.

Sự thật:

 Điều này không đúng. Các chi phí đủ điều kiện có thể bao gồm chi phí phòng và thuế mà khách sạn hay một nhà cung cấp nơi nghỉ tính. Điều này không bao gồm chi phí thực phẩm, điện thoại, chuyên chở hay các chi phí phụ khác.

Sự thật:

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Theo luật định, FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho toàn bộ chi phí chỗ nghỉ trong một thảm họa, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận hoàn tiền.

Sự thật:

Điều này không đúng. Hỗ trợ của FEMA không chỉ dành cho chủ sở hữu nhà. FEMA cũng có thể cung cấp hỗ trợ để giúp những người thuê bị mất tài sản cá nhân hoặc buộc phải chuyển nhà.

Sự thật:

Điều đó tùy thuộc vào thảm họa. FEMA đánh giá nhu cầu của tất cả những nạn nhân đủ điều kiện trên cơ sở từng trường hợp một.  

Sự thật:

Điều này không đúng. Ngân quỹ của FEMA sẵn có để hỗ trợ tất cả những nạn nhân đủ điều kiện đã bị thiệt hại vì các thảm họa.

Sự thật:

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Thông thường, FEMA không hoàn tiền cho việc mua máy phát điện. Hãy nhớ kiểm tra hướng dẫn cập nhật về việc liệu FEMA có đài thọ chi phí này cho một thảm họa cụ thể không, khung thời gian mà họ có thể đài thọ và những thông tin khác về điều kiện hội đủ.

Sự thật:

Điều này không đúng. Các khoản trợ cấp của FEMA không cần phải hoàn trả lại.

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, quý vị có thể được giới thiệu đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA) cho một khoản vay hỗ trợ thảm họa của SBA. Và khoản vay này có yêu cầu trả lại tiền.

Cập nhật lần cuối