Những Tin Đồn Thường Gặp Liên quan Đến Thảm họa

Thường có nhiều tin đồn và các trò lừa đảo sau một thảm họa. Làm phần việc của quý vị để ngăn chặn sự lây lan của tin đồn bằng cách thực hiện bốn điều dễ dàng:  

  1. Tìm nguồn thông tin đáng tin cậy.  
  2. Chia sẻ thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.  
  3. Không khuyến khích chia sẻ thông tin từ các nguồn không được xác minh.  

Tin đồn

Dùng trình đơn thả xuống để lọc theo kiểu câu hỏi hoặc gõ vào một từ khóa.

Sự thật:

Điều này không đúng. Hỗ trợ của FEMA không chỉ dành cho chủ sở hữu nhà. FEMA cũng có thể cung cấp hỗ trợ để giúp những người thuê bị mất tài sản cá nhân hoặc buộc phải chuyển nhà.

Sự thật:

Điều này không đúng. Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị có thể đăng ký hỗ trợ của FEMA, nhưng trước hết quý vị phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho toàn bộ chi phí liên quan đến thảm họa, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện.

Vui lòng truy cập trang Các Câu Hỏi Thường Gặp để biết thêm thông tin.

Sự thật:

Điều đó tùy thuộc vào thảm họa. FEMA đánh giá nhu cầu của tất cả những nạn nhân đủ điều kiện trên cơ sở từng trường hợp một.  

Sự thật:

Quý vị sẽ không thể yêu cầu hỗ trợ thanh toán tiền phòng khách sạn từ FEMA bằng cách gọi bất cứ số điện thoại nào.

Tuy nhiên, FEMA có thể hoàn tiền chi phí chỗ nghỉ cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện. Để xem liệu hỗ trợ này có sẵn có cho quý vị không, hãy đăng ký tại  DisasterAssistance.gov.

Sự thật:

Điều này không đúng. Các khoản trợ cấp của FEMA không cần phải hoàn trả lại.

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, quý vị có thể được giới thiệu đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA) cho một khoản vay hỗ trợ thảm họa của SBA. Và khoản vay này có yêu cầu trả lại tiền.

Sự thật:

Điều này không đúng. Các hợp đồng bảo hiểm chủ nhà thường không đài thọ cho các thiệt hại do lũ lụt. Bảo hiểm lũ lụt thường là một hợp đồng riêng.

Truy cập trang Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia để mua bảo hiểm lũ lụt hoặc để tìm hiểu thêm.

Sự thật:

Điều này không đúng. Thời hạn của quý vị có thể khác nhau vì những yêu cầu được xem xét một cách thủ công. Ví dụ, trong các thảm họa quy mô lớn với nhiều đương đơn, việc hoàn tiền cho các giấy biên nhận có thể mất nhiều thời gian hơn.

Sự thật:

Điều này không đúng. Mọi đương đơn đều có quyền kháng nghị. Quý vị phải nộp đơn kháng nghị trong vòng 60 ngày kể từ ngày có thư ra quyết định của quý vị.

Sự thật:

Điều này không đúng. Một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt đài thọ cho quý vị trong các sự kiện lũ lụt khác nhau. Hỗ trợ thảm họa của FEMA chỉ sẵn có khi một thảm họa cấp liên bang được tổng thống công bố. Ngoài ra, các khoản trợ cấp do FEMA cung cấp không phải lúc nào cũng đủ để trang trải cho tất cả các thiệt hại.

Truy cập trang  Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia để mua bảo hiểm lũ lụt hoặc để tìm hiểu thêm.

Sự thật:

Điều này không đúng. Ngân quỹ của FEMA sẵn có để hỗ trợ tất cả những nạn nhân đủ điều kiện đã bị thiệt hại vì các thảm họa.

Cập nhật lần cuối