Những Tin Đồn Thường Gặp Liên quan Đến Thảm họa

Thường có nhiều tin đồn và các trò lừa đảo sau một thảm họa. Làm phần việc của quý vị để ngăn chặn sự lây lan của tin đồn bằng cách thực hiện bốn điều dễ dàng:  

  1. Tìm nguồn thông tin đáng tin cậy.  
  2. Chia sẻ thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.  
  3. Không khuyến khích chia sẻ thông tin từ các nguồn không được xác minh.  
Graphic
Beware of Fraud and Scams

Tin đồn

Dùng trình đơn thả xuống để lọc theo kiểu câu hỏi hoặc gõ vào một từ khóa.

Tin đồn: FEMA sẽ trả tiền khách sạn của tôi nếu tôi gọi số -800-621-3362

Sự thật:

Quý vị sẽ không thể yêu cầu hỗ trợ thanh toán tiền phòng khách sạn từ FEMA bằng cách gọi bất cứ số điện thoại nào.

Tuy nhiên, FEMA có thể hoàn tiền chi phí chỗ nghỉ cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện. Để xem liệu hỗ trợ này có sẵn có cho quý vị không, hãy đăng ký tại  DisasterAssistance.gov.

Tin đồn: FEMA có thể hoàn trả tiền cho tôi cho chi phí chỗ nghỉ nếu tôi buộc phải rời khỏi nơi ở chính của mình.

Sự thật:

FEMA có thể cung cấp tiền hoàn trả cho các chi phí chỗ nghỉ tự trả mà không được các quyền lợi bảo hiểm đài thọ. Một nơi ở chính trước thảm họa của một cư dân phải được coi là không thể ở được hoặc không thể tiếp cận thì mới được cân nhắc hỗ trợ.

Giữ các bản sao của những giấy biên nhận của quý vị để quý vị có thể nộp chúng cùng với đơn xin hỗ trợ thảm họa của quý vị.

Tin đồn: Tôi sẽ nhận được tiền hoàn trả cho các chi phí chỗ nghỉ đủ điều kiện của tôi ngay lập tức.

Sự thật:

Điều này không đúng. Thời hạn của quý vị có thể khác nhau vì những yêu cầu được xem xét một cách thủ công. Ví dụ, trong các thảm họa quy mô lớn với nhiều đương đơn, việc hoàn tiền cho các giấy biên nhận có thể mất nhiều thời gian hơn.

Tin đồn: Tôi có thể nhận hoàn tiền cho chi phí thực phẩm hoặc chuyên chở khi tôi ở một khách sạn.

Sự thật:

 Điều này không đúng. Các chi phí đủ điều kiện có thể bao gồm chi phí phòng và thuế mà khách sạn hay một nhà cung cấp nơi nghỉ tính. Điều này không bao gồm chi phí thực phẩm, điện thoại, chuyên chở hay các chi phí phụ khác.

Tin đồn: Nếu tôi có bảo hiểm, tôi không thể được hoàn tiền cho các chi phí chỗ nghỉ.

Sự thật:

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Theo luật định, FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho toàn bộ chi phí chỗ nghỉ trong một thảm họa, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận hoàn tiền.

Tin đồn: Hỗ trợ của FEMA chỉ dành cho chủ sở hữu nhà.

Sự thật:

Điều này không đúng. Hỗ trợ của FEMA không chỉ dành cho chủ sở hữu nhà. FEMA cũng có thể cung cấp hỗ trợ để giúp những người thuê bị mất tài sản cá nhân hoặc buộc phải chuyển nhà.

Tin đồn: FEMA sẽ chỉ hỗ trợ một người mỗi hộ gia đình.

Sự thật:

Điều đó tùy thuộc vào thảm họa. FEMA đánh giá nhu cầu của tất cả những nạn nhân đủ điều kiện trên cơ sở từng trường hợp một.  

Tin đồn: Những người khác bị thiệt hại nhiều hơn và cần được giúp đỡ nhiều hơn, nên tôi không thể đăng ký xin hỗ trợ.

Sự thật:

Điều này không đúng. Ngân quỹ của FEMA sẵn có để hỗ trợ tất cả những nạn nhân đủ điều kiện đã bị thiệt hại vì các thảm họa.

Tin đồn: FEMA sẽ hoàn tiền cho tôi cho một máy phát điện mà tôi mua.

Sự thật:

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Thông thường, FEMA không hoàn tiền cho việc mua máy phát điện. Hãy nhớ kiểm tra hướng dẫn cập nhật về việc liệu FEMA có đài thọ chi phí này cho một thảm họa cụ thể không, khung thời gian mà họ có thể đài thọ và những thông tin khác về điều kiện hội đủ.

Tin đồn: Nếu tôi nhận một khoản tài trợ từ FEMA, tôi phải trả lại tiền.

Sự thật:

Điều này không đúng. Các khoản trợ cấp của FEMA không cần phải hoàn trả lại.

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, quý vị có thể được giới thiệu đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA) cho một khoản vay hỗ trợ thảm họa của SBA. Và khoản vay này có yêu cầu trả lại tiền.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 13, 2022