Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Nếu quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ FEMA và cố tình yêu cầu thiệt hại do thiên tai chưa từng xảy ra, quý vị có thể bị buộc tội nghiêm trọng.
illustration of page of paper
Trung tâm Khôi phục Thảm họa của Hạt Macomb ở Chesterfield sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày mai, thứ Tư, ngày 10 tháng Tư.
illustration of page of paper
Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lốc xoáy và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 và quý vị đã nộp đơn hoặc nhận hỗ trợ của FEMA cho một thảm họa trước đó, quý vị cần nộp đơn xin trợ giúp mới.
illustration of page of paper
Theo yêu cầu của tiểu bang Michigan, FEMA đã gia hạn thời gian nộp đơn xin trợ giúp liên bang. Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne, những người bị ảnh hưởng bởi các cơn bão dữ dội, cơn lốc xoáy và lũ lụt từ xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023, hiện có thời hạn đến ngày 8 tháng 5 năm 2024 để nộp đơn.
illustration of page of paper
Những nạn nhân sau những cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne chỉ còn hai tuần nữa để nộp đơn xin trợ giúp liên bang.
illustration of page of paper
Hai Trung tâm Khôi phục Thảm họa tại Comstock Park và Detroit sẽ mở cửa lúc vào 8 giờ sáng, thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024, tại các địa điểm sau:
illustration of page of paper
Hai Trung tâm Khôi phục Thảm họa nữa dự kiến mở cửa vào lúc 8 giờ sáng, thứ Hai, ngày 25 tháng 3, tại các quận Kent và Wayne (Detroit) để giúp cư dân ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne tiếp tục phục hồi sau ngày 24-26 tháng 8 năm 2023, cbão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt. Địa điểm của các trung tâm sẽ sớm được công bố.
illustration of page of paper
Thảm họa thiên tai thường tạo nên những tên tội phạm tìm cách săn mồi những nạn nhân, những nạn nhân dường như là mục tiêu dễ dàng cho những trò lừa đảo, thậm chí vài tháng sau khi thảm họa xảy ra.
illustration of page of paper
Sự trợ giúp từ liên bang có thể giúp người dân Michigan ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne phục hồi sau những cơn bão cuồng phong, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023.
illustration of page of paper
Hơn một tháng kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố thảm họa dành cho tiểu bang Michigan sau cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023, hơn $105.3 triệu viện trợ liên bang đã được FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ cung cấp để trợ giúp phục hồi sau thảm họa.
illustration of page of paper