Kijan FEMA Kapab Ede?

Man sitting on roof holding a hammer.

Jwenn Ed apre yon Dezas

Sipò disponib depi nan kòmansman yon dezas deklare pandan tout pwosesis rekiperasyon an.

Jwenn Asistans

Graphic
Woman filling out a form online

Kesyon Moun Abitye Poze Sou Katastwòf

Ka gen anpil bagay pou aprann pandan yon dezas. Revize FAQ epi jwenn repons pou kesyon ou yo.

Jwenn Repons yo

Residents visit a Disaster Recovery Center in Collier County at Veterans Community Park. Local, state and federal agencies are on site to help survivors affected by Hurricane Ian.

Ede kominote w la

Kominote yo bezwen sipò w apre katastwòf yo pandan y ap rebati epi kontinye rekiperasyon an.

Aprann Plis

Priyorite nou yo

Graphic
FEMA employee in field

Repons ak rekiperasyon pou katastwòf

Reponn a tout katastwòf ak ijans domestik ki deklare, kit se natirèl oswa ke lèzòm fè.

Graphic
Diverse group of FEMA employees

Ekite

IEnstore ekite kòm yon fondasyon nan jesyon ijans.

Graphic
Woman and man holding a globe

Rezilyans klimatik

Dirije tout kominote a nan rezilyans klimatik.

Graphic
American flag

Preparasyon

Promote and Ankouraje ak soutni yon FEMA pare ak yon nasyon prepare.

Aprann Plis Sou Priyorite FEMA yo

Asistans Endividyèl
$742.5m

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2024.

2024 Mitigation Grants
715

Number of hazard mitigation assistance sub-grants so far in 2024.

2024 Disaster Declarations
68

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

2024 Fire Incidents
22

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.