Yon foto yon nonm ak yon fanm Afriken Ameriken k ap souri pandan y ap mete sak vwayaj yo nan dèyè jeep yo anndan yon demi sèk ble ak pèch. Dèyè sèk la gen pye palmis, mòn ak yon aryèplan solèy kouche.

Preparew pou #SummerReady

Ete se yon tan pou plezi avanti deyò, ak pase tan ak zanmi ak fanmi. Li enpòtan tou pou w rete an sekirite pandan tanperati a ap monte. Tcheke kèk konsèy pou refwadi nan chalè ekstrèm.

Asistans Endividyèl
$547.9 M

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2023.

2023 Mitigation Grants
0

Number of hazard mitigation assistance sub-grants so far in 2023.

2023 Disaster Declarations
102

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

2023 Fire Incidents
31

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.