A baby blue beach out on top of wood planks

Byenvini

Nap travay pou nou tradui enfòmasyon ki nan sit entènèt sa a nan plizyè lang. Aprann plis enfòmasyon kap montre w kijan pou prepare w pou dezas ak kijan pou jwenn asistans.

Asistans Endividyèl
$170 M

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2022.

2022 Mitigation Grants
761

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded so far in 2022.

2022 Disaster Declarations
74

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

2022 Fire Incidents
33

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.