A baby blue beach out on top of wood planks

Byenvini

Nap travay pou nou tradui enfòmasyon ki nan sit entènèt sa a nan plizyè lang. Aprann plis enfòmasyon kap montre w kijan pou prepare w pou dezas ak kijan pou jwenn asistans.

Asistans Endividyèl
$2.1 B

Grants to disaster survivors (in billions) in 2021.

Sibvansyon pou Alèjman 2021
1104

Number of hazard mitigation assistance sub-grants awarded in calendar year 2021.

Deklarasyon Dezas 2021 yo
124

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

Ensidan Ensandi 2021 yo
48

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.