FEMA personnel talk to a disaster survivor

Operasyon Entèvansyon yo ap Kontinye Nan Tout Peyi a

FEMA te deplwaye pèsonèl pandan katastwòf la nan tout Etazini. Nou detèmine pou ede sivivan yo reprann yo apre tout katastwòf yo.

Asistans Endividyèl
$46.8 M

Grants to disaster survivors (in millions) so far in 2023.

2023 Mitigation Grants
264

Number of hazard mitigation assistance sub-grants so far in 2023.

2023 Disaster Declarations
18

Deklarasyon dezas pou eta ak konte yo Gade Deklarasyon yo.

2023 Fire Incidents
1

Ensidan Ensandi pou eta ak konte yo. Gade ensidan yo.