U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Asistans pou Gouvènman ak Òganizasyon Prive ki Pa Gen Objektif Fè Lajan Aprè yon Dezas

FEMA ede gouvènman eta, lokal, tribal ak teritoryal epi kèk tip òganizasyon prive ki pa gen objektif fè lajan fè entèvansyon epi retabli nan gwo dezas ak ijans. Apre yon evènman tankou yon siklòn, tònad, tranblemanntè oswa dife forè, kominote yo bezwen èd pou kouvri depans yo fè pou retire debri, pran mezi pwoteksyon ijan pou sove lavi epi restore enfrastrikti piblik.

Kòmanse

Last updated Aug 12, 2020