Kontakte Nou

alert - warning

Si w bezwen yon èd ijan, tanpri rele 9-1-1.

Moun ki Vivan Apre Yon Dezas

Swiv Asistans Ou

Ale sou DisasterAssistance.gov pou w mete dènye enfòmasyon yo sou aplikasyon w nan epi swiv li.

Ekri FEMA

FEMA
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

Liy asistans FEMA a

1-800-621-3362 (711 oswa Sèvis Relè Videyo disponib) 

Rele soti 7 a.m. pou rive 11 p.m. ET

General Questions or Comments?

Send an email to AskIA@fema.dhs.gov. In your email, please include your name, the city and state where the disaster occurred or that you are asking about.
NOTE: This email is unsecured. Do not share any personal information through email, including your address, social security number or bank information.

Ti Antrepriz

202-288-4657
FEMA-SB@fema.dhs.gov

FEMA Small Business Program
500 C Street, SW
Washington, DC 20472-3210

Fè Kòmantè

Voye kòmantè adisyonèl bay FEMA atravè fòmilè sou entènèt nou an.

Kontak Syèj Sosyal

Jeneral
(202) 646-2500

Pwogram Asistans Kominotè – Eleman Sèvis Sipò Eta a
fema-capssse@fema.dhs.gov

Kongrè
FEMA-Congressional-Affairs@fema.dhs.gov
(202) 646-4500

Kesyon sou Katografi Inondasyon yo
(877) FEMA MAP (1-877-336-2627)
FEMAMapSpecialist@riskmapcds.com

Demand sou Lwa sou Libète Enfòmasyon (FOIA) an
(202) 646-3323
FEMA-FOIA@fema.dhs.gov

Zafè Entègouvènmantal
(202) 646-3444
FEMA-IGA@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
(202) 646-4037
gabriele.javier@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(202) 646-3272
FEMA-News-Desk@fema.dhs.gov

Biwo Egalite Dwa
(202) 212-3535
FEMA-EqualRights@fema.dhs.gov

Angajman Sektè Prive a
(202) 646-3444
nbeoc@max.gov

Zafè Tribal
(202) 646-3444
FEMA-Tribal@fema.dhs.gov

Jwenn Kontak yo Selon Rejyon an

Kontak pou Rejyon 1

Jeneral
(877) 336-2734
fema-r1-info@fema.dhs.gov

Kongrè
Cheri Rolfes (617) 956-7597
Diego Alvarado (617) 956-7597
FEMA-R1-Congressional@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Tim Looby
(617) 832-4734
Timothy.Looby@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Siklòn ak Tranblemanntè
Paul Morey
(617) 956-7628
paul.morey@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Brian Kennedy
(617) 956-7546
Brian.M.Kennedy@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(617) 956-7547
fema-r1-info@fema.dhs.gov

Zafè Tribal ak Sektè Prive
Bruce Brodoff
(617) 956-7527
Bruce.brodoff@fema.dhs.gov


Kontak pou Rejyon 2

Jeneral
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Chris Cammarata
(212) 680-3684
Christopher.cammarata@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl Siklòn Maria
(Puerto Rico)
(866) 366-8807
fema-pr4339prensa@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Sonny Beauchamp
(787) 296-3500 sonny.beauchamp@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(347) 416-3792
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Lesly Almanzar-Dorville
(347) 302-3179
Lesly.AlmanzarDorville@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 3

Jeneral
(215) 931-5500

Kongrè
(267) 546-6419
FEMA-R3-CongQ@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Patricia Gardner
(202) 329-7573
Patricia.Gardner2@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Darlene Messina
(215) 873-5303
darlene.messina@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Catherine Mercogliana
(215) 931-5610
Catherine Mercogliana@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(215) 931-5597
FEMAR3NewsDesk@fema.dhs.gov

Sektè Prive
Melissa Wiehenstroer
(202) 568-4391 Melissa.Wiehenstroer@fema.dhs.gov

Zafè Tribal
David Thomason
(215) 931-5706 David.Thomason@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 4

Jeneral
(770) 220-5200
fema-r4-external-affairs@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Elise Pierce
(229) 225-4697
Elise.Pierce@fema.dhs.gov

FOIA
Mary Barnes
(770) 220-5482
mary.barnes@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Noriko Kibble
(770) 220-8870
noriko.boston@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Rupert Dennis
(229) 225-4627 
Rupert.Dennis@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(770) 220-5226
fema-r4-external-affairs@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Elisa Roper
(770) 220-5217
elisa.roper@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 5

Jeneral
(312) 408-5500

Kongrè/Entègouvènmantal
Dan Shulman
(312) 408-4427
dan.shulman@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(312) 408-4455
fema-r5-news-desk@fema.dhs.gov

Zafè Tribal
Troy Christensen
(312) 408-5286
troy.christensen@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 6

Jeneral
(940) 898-5399

Ajan Responsab
Justin Breeding
(940) 898-5185
Justinf.breeding@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(940) 898-5454
FEMA-R6-NewsDesk@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Bart Moore
(940) 898-5363
bart.moore@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Sam Garland
(940) 898-5579 
Samuel.Garland@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Norma Reyes
(940) 898-5233
norma.reyes@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 7

Jeneral
(816) 283-7061 FEMARegion7info@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Alan Garrison
(816) 719-0257
Alan.Garrison@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Cheickh Koma
(816) 283-7067
cheickh.koma@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
John Bissen
(816) 283-7047  
john.bissen@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(816) 283-7095

Kontak Zafè Tribal
Kristiana Sanford (Acting)
(816) 283-7933
kristiana.sanford@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 8

Jeneral
(303) 235-4800

Asirans Siklòn
(303) 235-4988

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Sean McGowan
(303) 235-4800
sean.mcgowan@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(303) 235-4908
fema-r8newsdesk@fema.dhs.gov

Sektè Prive
(303) 235-4908
fema-r8-privatesector@fema.dhs.gov

Zafè Tribal
(303) 235-4908
r8-tribal@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 9

Jeneral
(510) 627-7100

Zafè Kongrè
Casey De Shong
(510) 627-7785
Casey.Deshong@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Anne Rosinski
(510) 627-7172
anne.rosinski@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
Brandi Richard Thompson
(510) 627-7006
brandi.richard-thompson@fema.dhs.gov

Sektè Prive
Michael Cummings
(510) 627-7220 michael.cummings@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Christopher Poehlmann
(510) 627-7285
christopher.poehlmann@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 10

Jeneral
(425) 487-4600

Biwo Zòn Alaska a
(907) 271-4300

Biwo Nouvèl
(425) 487-4610
FEMA-R10-NewsDesk@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Erin Ward
(425) 487-4567
erin.ward@fema.dhs.gov

Dènye mizajou