U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Kontakte Nou

alert - warning

Si w bezwen yon èd ijan, tanpri rele 9-1-1.

Moun ki Vivan Apre Yon Dezas

Swiv Asistans Ou

Ale sou DisasterAssistance.gov pou w mete dènye enfòmasyon yo sou aplikasyon w nan epi swiv li.

Ekri FEMA

FEMA
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

Liy asistans FEMA a

1-800-621-FEMA (1-800-621-3362) (711 oswa Sèvis Relè Videyo disponib) 

TTY: 1-800-462-7585

Rele soti 7 a.m. pou rive 11 p.m. ET

General Questions or Comments?

Send an email to AskIA@fema.dhs.gov. In your email, please include your name, the city and state where the disaster occurred or that you are asking about.
NOTE: This email is unsecured. Do not share any personal information through email, including your address, social security number or bank information.

Ti Antrepriz

202-288-4657
FEMA-SB@fema.dhs.gov

FEMA Small Business Program
500 C Street, SW
Washington, DC 20472-3210

Fè Kòmantè

Voye kòmantè adisyonèl bay FEMA atravè fòmilè sou entènèt nou an.

Kontak Syèj Sosyal

Jeneral
(202) 646-2500

Pwogram Asistans Kominotè – Eleman Sèvis Sipò Eta a
fema-capssse@fema.dhs.gov

Kongrè
FEMA-Congressional-Affairs@fema.dhs.gov
(202) 646-4500

Kesyon sou Katografi Inondasyon yo
(877) FEMA MAP (1-877-336-2627)
FEMAMapSpecialist@riskmapcds.com

Demand sou Lwa sou Libète Enfòmasyon (FOIA) an
(202) 646-3323
FEMA-FOIA@fema.dhs.gov

Zafè Entègouvènmantal
(202) 646-3444
FEMA-IGA@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
(202) 646-4037
gabriele.javier@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(202) 646-3272
FEMA-News-Desk@fema.dhs.gov

Biwo Egalite Dwa
(202) 212-3535
FEMA-EqualRights@fema.dhs.gov

Angajman Sektè Prive a
(202) 646-3444
nbeoc@max.gov

Zafè Tribal
(202) 646-3444
FEMA-Tribal@fema.dhs.gov

Jwenn Kontak yo Selon Rejyon an

Kontak pou Rejyon 1

Jeneral
(877) 336-2734
fema-r1-info@fema.dhs.gov

Kongrè
Cheri Rolfes (617) 956-7597
Diego Alvarado (617) 956-7597
FEMA-R1-Congressional@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Tim Looby
(617) 832-4734
Timothy.Looby@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Siklòn ak Tranblemanntè
Paul Morey
(617) 956-7628
paul.morey@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Brian Kennedy
(617) 956-7546
Brian.M.Kennedy@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(617) 956-7547
fema-r1-info@fema.dhs.gov

Zafè Tribal ak Sektè Prive
Bruce Brodoff
(617) 956-7527
Bruce.brodoff@fema.dhs.gov


Kontak pou Rejyon 2

Jeneral
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Chris Cammarata
(212) 680-3684
Christopher.cammarata@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl Siklòn Maria
(Puerto Rico)
(866) 366-8807
fema-pr4339prensa@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Sonny Beauchamp
(787) 296-3500 sonny.beauchamp@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(347) 416-3792
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Lesly Almanzar-Dorville
(347) 302-3179
Lesly.AlmanzarDorville@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 3

Jeneral
(215) 931-5500

Kongrè
(267) 546-6419
FEMA-R3-CongQ@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Patricia Gardner
(202) 329-7573
Patricia.Gardner2@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Darlene Messina
(215) 873-5303
darlene.messina@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Catherine Mercogliana
(215) 931-5610
Catherine Mercogliana@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(215) 931-5597
FEMAR3NewsDesk@fema.dhs.gov

Sektè Prive
Melissa Wiehenstroer
(202) 568-4391 Melissa.Wiehenstroer@fema.dhs.gov

Zafè Tribal
David Thomason
(215) 931-5706 David.Thomason@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 4

Jeneral
(770) 220-5200
fema-r4-external-affairs@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Elise Pierce
(229) 225-4697
Elise.Pierce@fema.dhs.gov

FOIA
Mary Barnes
(770) 220-5482
mary.barnes@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Noriko Kibble
(770) 220-8870
noriko.boston@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Rupert Dennis
(229) 225-4627 
Rupert.Dennis@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(770) 220-5226
fema-r4-external-affairs@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Elisa Roper
(770) 220-5217
elisa.roper@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 5

Jeneral
(312) 408-5500

Kongrè/Entègouvènmantal
Dan Shulman
(312) 408-4427
dan.shulman@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(312) 408-4455
fema-r5-news-desk@fema.dhs.gov

Zafè Tribal
Troy Christensen
(312) 408-5286
troy.christensen@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 6

Jeneral
(940) 898-5399

Ajan Responsab
Justin Breeding
(940) 898-5185
Justinf.breeding@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(940) 898-5454
FEMA-R6-NewsDesk@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Bart Moore
(940) 898-5363
bart.moore@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
Sam Garland
(940) 898-5579 
Samuel.Garland@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Norma Reyes
(940) 898-5233
norma.reyes@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 7

Jeneral
(816) 283-7061 FEMARegion7info@fema.dhs.gov

Ajan Responsab
Alan Garrison
(816) 719-0257
Alan.Garrison@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Cheickh Koma
(816) 283-7067
cheickh.koma@fema.dhs.gov

Sistèm Nasyonal Jesyon Ensidan
John Bissen
(816) 283-7047  
john.bissen@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(816) 283-7095

Kontak Zafè Tribal
Kristiana Sanford (Acting)
(816) 283-7933
kristiana.sanford@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 8

Jeneral
(303) 235-4800

Asirans Siklòn
(303) 235-4988

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Sean McGowan
(303) 235-4800
sean.mcgowan@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
(303) 235-4908
fema-r8newsdesk@fema.dhs.gov

Sektè Prive
(303) 235-4908
fema-r8-privatesector@fema.dhs.gov

Zafè Tribal
(303) 235-4908
r8-tribal@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 9

Jeneral
(510) 627-7100

Zafè Kongrè
Casey De Shong
(510) 627-7785
Casey.Deshong@fema.dhs.gov

Pwogram Nasyonal Rediksyon Katastwòf Tranblemanntè
Anne Rosinski
(510) 627-7172
anne.rosinski@fema.dhs.gov

Biwo Nouvèl
Brandi Richard Thompson
(510) 627-7006
brandi.richard-thompson@fema.dhs.gov

Sektè Prive
Michael Cummings
(510) 627-7220 michael.cummings@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Christopher Poehlmann
(510) 627-7285
christopher.poehlmann@fema.dhs.gov

Kontak pou Rejyon 10

Jeneral
(425) 487-4600

Biwo Zòn Alaska a
(907) 271-4300

Biwo Nouvèl
(425) 487-4610
FEMA-R10-NewsDesk@fema.dhs.gov

Kontak Zafè Tribal
Erin Ward
(425) 487-4567
erin.ward@fema.dhs.gov

Last updated Aug 11, 2020