Hỗ Trợ Nhà Ở Và Các Nhu Cầu Khác

alert - info

Thông tin trên trang này không phản ánh thông tin cập nhật về Khoản hỗ trợ Cá nhân cho thảm họa được tuyên bố vào ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Tìm hiểu thêm về thông tin hiện có.

Hỗ trợ của Cơ quan FEMA dành cho các cá nhân và gia đình bị thiệt hai do thảm họa gây ra cho nhà của họ là hậu quả của thảm họa được tuyên bố chính thức. Chúng tôi có thể giúp đỡ cho các nhu cầu hỗ trợ khác, chẳng hạn như chăm sóc trẻ em, chi phí y tế trong thảm họa hoặc các vật dụng dọn dẹp cần thiết.

Cơ quan FEMA không cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi một thảm họa. Đối tác của chúng tôi, Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA), cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho thiệt hại đến doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng không cung cấp hỗ trợ nhà ở cho nhà thứ hai, hỗ trợ này chỉ dành cho nơi cư trú chính của quý vị.

Hỗ Trợ Của Cơ Quan FEMA Bao Gồm Những Gì

Cơ quan FEMA có thể cung cấp hỗ trợ cho các mục không được bảo hiểm cho chủ nhà và người thuê nhà bao trả.  Quý vị sẽ không thể nhận được hỗ trợ từ cả công ty bảo hiểm và Cơ quan FEMA cho cùng một thiệt hại. Việc làm này là gian lận bảo hiểm bất hợp pháp. 

Nộp đơn xin Hỗ Trợ của Cơ Quan FEMA tại DisasterAssistance.gov

External Link Arrow

Hộ Gia Đình

Các loại hỗ trợ sau đây có thể được cung cấp bởi Chương trình Dành cho Cá nhân và Hộ gia đình của Cơ quan FEMA.

 • H Tr Nhà Tm Thi: Hỗ trợ tài chính dành cho chủ nhà hoặc người thuê nhà để thuê một nơi ở tạm thời nếu nhà của quý vị không có khả năng để ở do thảm họa và quý vị không có bảo hiểm cho nhà ở tạm thời. Nếu không có tài sản cho thuê có sẵn, như là một phương sách cuối cùng, một đơn vị nhà ở chính phủ có thể được cung cấp ở một số khu vực.
 • Hoàn Tr Chi Phí Nhà : Hoàn trả chi phí ở khách sạn cho chủ nhà hoặc người thuê nhà trong thời gian ngắn do không thiếu khả năng truy cập hoặc do thiếu hụt tiện ích, nếu không được bảo hiểm hoặc bất kỳ chương trình nào khác chi trả
 • Sa Cha Nhà: Hỗ trợ tài chính dành cho chủ nhà để sửa chữa thiệt hại do thiên tai gây ra cho nơi cư trú chính của họ, khi thiệt hại không được bảo hiểm, để làm cho ngôi nhà trở nên an toàn, vệ sinh và phù hợp để cư ngụ.
 • Thay Thế Nhà: Hỗ trợ tài chính dành cho chủ nhà để giúp thay thế ngôi nhà của họ bị phá hủy trong thảm họa, khi thiệt hại không được bảo hiểm.
 • Xây Dng Nhà C Định: Hỗ trợ trực tiếp hoặc tài chính cho việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà. Loại hình trợ giúp này chỉ xảy ra trong một số trường hợp duy nhất khi không có loại hỗ trợ nhà ở nào khác hiện có sẵn.

Các Hỗ Trợ Khác

Hỗ trợ tài chính có sẵn cho các chi phí cần thiết và các nhu cầu nghiêm trọng do thảm họa trực tiếp gây ra, bao gồm:

 • Chi phí chăm sóc trẻ em
 • Chi phí y tế và nha khoa
 • Chi phí mai táng và an táng
 • Thiệt hại cho các đồ gia dụng thiết yếu (đồ đạc trong phòng, thiết bị); quần áo; công cụ (quần áo và thiết bị chuyên dụng hoặc bảo vệ) cần thiết cho công việc của quý vị; tài liệu học tập cần thiết (máy tính, sách học, đồ dùng)
 • Nhiên liệu cấp cho nguồn cung cấp nhiệt chính (dầu nóng, gas)
 • Các vật dụng làm sạch (máy hút chân không ướt/khô, máy hút ẩm)
 • Thiệt hại cho một chiếc xe thiết yếu
 • Chi phí di chuyển và lưu trữ gây ra bởi thảm họa. Đây là việc di chuyển và lưu trữ các mặt hàng gia dụng thiết yếu để ngăn ngừa thiệt hại thêm, chẳng hạn như quá trình sửa chữa liên tục và trả lại tài sản cho nơi cư trú chính của đương đơn.
 • Các chi phí cần thiết hoặc nhu cầu nghiêm trọng khác được xác định bởi Cơ quan FEMA
Cập nhật lần cuối