Chương Trình Dành Cho Cá Nhân Và Hộ Gia Đình

Điều Kiện Để Nhận Hỗ Trợ

Nộp Đơn Ngay

Chương Trình Cá Nhân Và Hộ Gia Đình (IHP) của Cơ quan FEMA cung cấp các dịch vụ tài chính và trực tiếp cho các cá nhân và hộ gia đình đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi thảm họa, những người không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức cho các nhu cầu cần thiết và nghiêm trọng. Hỗ trợ của Chương trình IHP không thể thay thế cho phần bảo hiểm và không thể bồi thường cho tất cả các tổn thất do thảm họa gây ra. Sự hỗ trợ này nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của quý vị và bổ sung cho các nỗ lực khắc phục thảm họa.

Trợ giúp IHP có thể bao gồm:

  • Trợ cấp dành cho nơi cư ng tm thi trong khi quý vị hiện không thể sống trong nhà của mình, chẳng hạn như hỗ trợ cho tiền thuê hoặc hoàn trả chi phí thuê khách sạn
  • Một đơn v nhà tm thi, nếu được chấp thuận cho thảm họa, khi quý vị không thể sử dụng hỗ trợ cho tiền thuê do thiếu tài nguyên nhà ở có sẵn
  • Quỹ hỗ trợ sa cha hoc thay thế nhà ca ch s hu phục vụ như là nơi cư trú chính của hộ gia đình, bao gồm các tuyến đường truy cập thuộc sở hữu tư nhân, như đường lái xe vào nhà, đường hoặc cầu
  • Quỹ hỗ trợ dành cho các chi phí không được bo him hoc bo him dưới mc cho các chi tiêu và các nhu cu nghiêm trng khác, chẳng hạn như sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân và phương tiện, hoặc tiền để di chuyển và lưu trữ, y tế, nha khoa, chăm sóc trẻ em, đám tang và các vật dụng linh tinh khác được chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hoặc bộ lạc của quý vị chấp thuận
alert - info

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ được bao gồm của Cơ quan FEMA dành cho các hộ gia đình và các nhu cầu khác.

Điều kiện để nhận Hỗ Trợ Chương Trình Dành Cho Cá Nhân Và Hộ Gia Đình

Mỗi loại hỗ trợ trong chương trình yêu cầu xác minh nhu cầu chưa được đáp ứng cụ thể và nhu cầu này gây ra bởi một thảm họa được tuyên bố cho Hỗ Trợ Dành Cho Cá Nhân. Tuy nhiên, những điều kiện chung này phải được người nộp đơn đáp ứng để nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào trong Chương trình Dành cho Cá nhân và Hộ gia đình.

  • Hoàn tất đơn xin trợ giúp Chương trình Dành cho Cá nhân và Hộ gia đình của Cơ quan FEMA
  • Xác nhận quý vị hiện là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không phải công dân hoặc người nước ngoài đủ điều kiện
  • Vượt qua phần kiểm tra xác minh danh tính
  • Có nhu cầu chưa được đáp ứng, sau khi nhận được hỗ trợ từ quyền lợi bảo hiểm hoặc các hình thức dịch vụ hỗ trợ thảm họa khác
  • Các chi phí cần thiết và nhu cầu nghiêm trọng phải được gây ra trực tiếp bởi một thảm họa được tuyên bố

Tải xuống Tờ Thông Tin Của Chương Trình Dành Cho Cá Nhân Và Hộ Gia Đình để tìm hiểu thêm.

Nộp Đơn Ngay

Nếu quý vị đã sẵn sàng nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa hoặc muốn biết thêm thông tin về các loại hỗ trợ có sẵn, vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau:

Nộp Đơn Xin Qua Mạng Internet Hoặc Sử Dụng Điện Thoại Thông Minh

Quý vị có thể đăng ký Chương trình Dành cho Cá nhân và Hộ gia đình hoặc kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình tại trang mạng DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể truy cập Cơ quan FEMA qua điện thoại thông minh bằng cách tải xuống ứng dụng từ trang web của chúng tôi hoặc thông qua cửa hàng ứng dụng từ nhà cung cấp thiết bị di động của quý vị.

Gọi Điện Thoại:

Quý vị có thể gọi đến Cơ quan FEMA qua số gọi miễn phí 1-800-621-3362) để xin hỗ trợ hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin của quý vị.

Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ liên lạc khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho dịch vụ đó.

Gặp Trực Tiếp

Quý vị có thể ghé thăm một Trung Tâm Hồi Phục Sau Thảm Họa (DRC) của Cơ quan FEMA. Để tìm vị trí của một DRC:

Các thành viên trong nhóm Hỗ Trợ Người Sống Sót Sau Thảm Họa cũng có thể ghé thăm từng nhà trong khu vực của quý vị. Họ sẽ mang theo thông tin nhận dạng bằng ảnh chính thức của Cơ quan FEMA.

Cập nhật lần cuối Tháng 9 15, 2022