Các Yêu cầu về Quốc tịch và Tình trạng Nhập cư để Nhận các Quyền lợi Công cộng của Liên bang

FEMA và chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hoặc bộ lạc cung cấp hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ tài chính để khắc phục thảm họa cho công dân Hoa Kỳ, cư dân không phải công dân Hoa Kỳ và những người không phải công dân đủ điều kiện.

Hỗ trợ thảm họa có thể bao gồm tiền hỗ trợ trả chi phí thuê nhà tạm thời, sửa chữa nhà, mất mát tài sản cá nhân và các nhu cầu hoặc chi phí quan trọng khác liên quan đến thảm họa mà không được bảo hiểm hoặc các phương tiện khác chi trả.

Khi sẵn có, các nguồn trợ giúp để duy trì sự sống như nơi trú ẩn, thực phẩm và nước, tư vấn khủng hoảng, quản lý hồ sơ thảm họa và các dịch vụ pháp lý sau thảm họa được cung cấp cho những nạn nhân của thảm họa bất kể tình trạng quốc tịch và nhập cư của họ là gì.

alert - warning

Mọi người nên hỏi ý kiến các chuyên gia về nhập cư để xác minh liệu họ có đáp ứng được các yêu cầu nhập cư để nhận hỗ trợ thảm họa của FEMA hay không.

Các Định nghĩa

Công dân

Người sinh ra ở một trong 50 tiểu bang, District of Columbia, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Đảo Guam hoặc Quần đảo Bắc Mariana; một người sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ có ít nhất một phụ huynh là công dân Hoa Kỳ hoặc một công dân đã nhập tịch.

Cư dân Không phải Công dân

Một người sinh ra ở vùng lãnh thổ ngoại vi thuộc Hoa Kỳ (ví dụ: American Samoa hoặc Swain’s Island) vào hoặc sau ngày Hoa Kỳ giành được quyền sở hữu lãnh thổ hoặc một người có cha mẹ là người cư dân nhưng không phải công dân Hoa Kỳ. Tất cả các công dân Hoa Kỳ đều là cư dân của Hoa Kỳ; tuy nhiên, không phải mọi cư dân Hoa Kỳ đều là công dân Hoa Kỳ.

Một Người Không phải Công dân Đủ Điều kiện Thường Bao gồm:

  • Những cá nhân là thường trú nhân hợp pháp (người có “Thẻ xanh”)
  • Người tị nạn, người lánh nạn hoặc người không phải công dân có tình trạng trục xuất đang được tạm hoãn
  • Người không phải công dân được cho tạm cư trú ở Hoa Kỳ trong ít nhất một năm
  • Người không phải công dân được phép nhập cảnh có điều kiện (theo luật có hiệu lực trước ngày 1 Tháng Tư năm 1980)
  • Người gốc Cuba/Haiti vào Hoa Kỳ
  • Một số người không phải công dân phải chịu sự tàn ác tột độ hoặc từng là nạn nhân của một hình thức buôn bán người nghiêm trọng, bao gồm những người có thị thực “T” hoặc “U”
Graphic
a little boy, a mom and a dad

Nếu người đăng ký không đáp ứng được tình trạng công dân hoặc nhập cư tại thời điểm nộp đơn, hộ gia đình vẫn có thể nộp đơn xin một số hình thức hỗ trợ IHP nếu:

  • Một thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả trẻ vị thành niên, đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện trong quá trình đăng ký
  • Phụ huynh hoặc người giám hộ của một trẻ vị thành niên sống trong cùng một hộ gia đình có thể nộp đăng ký nhận hỗ trợ hỗ trợ thay mặt cho trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, cư dân không phải công dân Hoa Kỳ hoặc người không phải công dân đủ điều kiện. Trẻ vị thành niên phải dưới 18 tuổi tính đến ngày đầu tiên của giai đoạn xảy ra sự cố hoặc ngày tuyên bố thảm họa, tùy ngày nào đến trước
Cập nhật lần cuối Tháng 9 26, 2022