फेमा FEMA प्रकोप सहायताको लागि योग्यता: आवश्यक नागरिकता र अध्यागमन स्थितिहरू

फेमा FEMA र राज्य, क्षेत्र वा जनजाति सरकारले अमेरिकी नागरिक, गैर-नागरिक नागरिकहरू र योग्य गैर-नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष र आर्थिक प्रकोप सहायता प्रदान गर्न सक्छ।

विपद सहायताले अस्थायी भाडा सहायता, घर मर्मत, व्यक्तिगत सम्पत्ति नोक्सान, चिकित्सा खर्च, अन्त्येष्टि खर्च, र अन्य गम्भीर प्रकोप-सम्बन्धित आवश्यकताहरू वा बीमा वा अन्य माध्यमहरूले समावेश नगर्ने खर्चहरू समावेश गर्न सक्छन्।

सिमित अवस्थामा , नागरिकता र अध्यागमन स्थितिको परवाह नगरी विपद पीडितहरूका लागि आश्रय, खाना र पानी, संकट परामर्श, विपद व्यवस्थापन, प्रकोप पुरक पोषण सहायता कार्यक्रम र विपद कानुनी सेवाहरू जस्ता अति आवश्यक  स्रोतहरू उपलब्ध हुन्छन्।

परिभाषाहरू

अमेरिकी नागरिक

अमेरिकामा जन्मेको जो कोही;अमेरिका बाहिर जन्मेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा एक अभिभावक संयुक्त राज्य अमेरिकी नागरिक  ; वा अंगीकृत नागरिक.

गैर- राष्ट्रिय नागरिक

संयुक्त राज्य अमेरिका (अर्थात्, अमेरिकी सामोआ वा स्वाइनको टापु) को बाहिरी स्वामित्वमा संयुक्त राज्यले कब्जा प्राप्त गरेको मिति वा पछि जन्मेको व्यक्ति, वा त्यो व्यक्ति जसका एक आमाबाबु अमेरिकी गैर-नागरिक हुन्। सबै अमेरिकी नागरिकहरू अमेरिकी रास्ट्रीयताका  हुन्, तर प्रत्येक अमेरिकी रास्ट्रीयता भएका अमेरिकी नागरिक होइनन।

एक योग्य गैर-नागरिक निम्न मध्ये एक हो

  • स्थायी बासिन्दा ("ग्रीन कार्ड" धारकहरू)
  •  आश्रय पाएका गैर नागरिकहरु
  • शरणार्थीहरु
  • गैर नागरिकहरु जसको देश निकाला गर्ने मिति कम्तिमा एक बर्षले पर सारिएको छ
  • गैर-नागरिकहरू जसलाई कम्तिमा एक वर्षको लागि अत्यावश्यक मानवीय उद्देश्य वा महत्त्वपुर्ण सार्वजनिक फाइदाको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न दिएको  छ
  • क्युबाली/हाइटियन प्रवेशकर्ताहरू
  • केही कुटपिट हिंसामा परेका  गैर-नागरिकहरू वा तिनीहरूका पति वा बच्चाहरू
  • "T" वा "U" भिसा भएका व्यक्तिहरू सहित मानव बेचबिखनको गम्भीर प्रकारका केही पीडितहरू
Graphic
Mixed group of people standing.

यदी  एक आवेदकले आवेदनको समयमा नागरिकता वा योग्य अध्यागमन स्थिति पेस गर्दैन भने, परिवारले अझै पनि संघीय सहायताका निश्चित रूपहरूको लागि आवेदन दिन सक्छ यदि:

अमेरिकी नागरिक, गैर राष्ट्रिय-नागरिक  वा योग्य गैर-नागरिक भएका नाबालकको अभिभावक वा कानुनी अभिभावकले नाबालकको तर्फबाट सहयोगको लागि आवेदन दिन सक्छन, जबसम्म उनीहरू एउटै घरमा बस्छन। अभिभावक वा कानुनी अभिभावकले सह-आवेदकको रूपमा आवेदन दिनुपर्छ, प्रकोप हुँदा नाबालिग बच्चा 18 वर्षभन्दा कम हुनुपर्छ।

सबै व्यक्तिहरू, नागरिकता र अध्यागमन स्थितिको पर्वाह नगरी, एक प्रमुख प्रकोपबाट प्रभावित संकट परामर्श सहायता, विपद कानुनी सेवाहरू, विपद् अवस्था व्यवस्थापन, विपद पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम अन्य गैर-मौद्रिक, प्रकारको आपतकालीन विपद-राहत कार्यक्रमहरूको लागि योग्य हुन सक्छन्। यसमा चिकित्सा हेरचाह, आश्रय, खाना र पानी समावेश छ।

सहायता लागि स्रोतहरू

alert - warning

व्यक्तिहरूले फेमा FEMA प्रकोप सहायताको लागि आप्रवासन स्थिति आवश्यकताहरू पुरा गरे वा छैनन् भनी प्रमाणित गर्न अध्यागमन विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्छ।

थप रूपमा, स्वयंसेवक  एजेन्सीहरूले नागरिकता वा अध्यागमन स्थितिको पर्वाह नगरी मद्दत प्रदान गर्छन्।

सबै व्यक्तिहरू, नागरिकता र अध्यागमन स्थितिको पर्वाह नगरी, एक प्रमुख प्रकोपबाट प्रभावित संकट परामर्श सहायता, विपद् कानुनी सेवाहरू, विपद् अवस्था व्यवस्थापन, विपद् पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम र अन्य गैर-मौद्रिक, प्रकारको आपतकालीन विपद्-राहत कार्यक्रमहरूको लागि योग्य हुन सक्छन्। यसमा चिकित्सा हेरचाह, आश्रय, खाना र पानी समावेश छ।

जानुहोस  स्वयंसेवक संस्थाहरुको पेज मा थप जानकारीको लागि ।

पछिल्लो अपडेट