फेमा FEMA सहायताको लागि योग्यता मापदण्ड

आवेदक FEMA फेमा सहायता प्राप्त गर्न योग्य भनी निर्धारण गर्नु अघि,फेमा FEMA ले सामान्य सर्तहरू पुरा भएको सुनिश्चित गर्न आवेदनहरूको समीक्षा गर्दछ।

फेमा FEMA सहायताको लागि आवेदन दिँदा, आवेदकले उपलब्ध गराएको जानकारी सत्य हो भनी घोषणा गर्नुपर्छ। आवेदन एक कानुनी दस्ताबेज हो र सबै घोषणाहरू झुटो विवरण दिएमा  दण्ड भुगतान गर्नु पर्ने  अन्तर्गत छन्. फेमा FEMA को कानुनी आवस्यकता को बारेमा थप जानकारीको लागि.

feature_mini img

डाउनलोडगर्नुसव्यक्तिगत तथा घरपरिवार समन्धी तथ्य विवरण  आवस्यकतारयोग्यताविवरणथाहापाउन

व्यक्तिगत र घरपरिवार कार्यक्रम सहायता प्राप्त गर्न पालन गर्नु पर्ने सर्तहरू

Graphic
Graphic listing the 3 steps FEMA takes to make sure people get assistance, while guarding against fraud: Verify identity, examine insurance, verify ownership and/or occupancy.

कार्यक्रम भित्रको प्रत्येक प्रकारको सहायताले व्यक्तिगत सहायताको लागि घोषणा गरेको प्रकोपको कारणले गर्दा भएको विशेष आवश्यकता पूरा नभएको प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ। यद्यपि, व्यक्तिगत र घरपरिवार कार्यक्रम भित्र कुनै पनि सहायता प्राप्त गर्नका लागि आवेदकले निम्न सामान्य सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ।

नागरिकता स्थिति

 लाभहरूको लागि आवेदन दिन, तपाईंले संयुक्त राज्यको नागरिक, गैर राष्ट्रिय-नागरिक  वा योग्य गैर-नागरिक हुनुहुन्छ भनी पुष्टि गर्न आवश्यक छ।

alert - info

थप जानकारीको लागि आवश्यक नागरिकता र अध्यागमन स्थितिहरू संघीय सार्वजनिक लाभहरूको लागि।

पहिचान प्रमाणीकरण

फेमा FEMA ले आवेदकको पहिचान खुलाउने सामाजिक सुरक्षा नम्बरको प्रमाणित गर्न सक्षम हुनुपर्छ.

  • फेमा FEMA ले सामान्यतया एक स्वचालित सार्वजनिक रेकर्ड खोजी मार्फत र आवेदकको क्रेडिट फाइल वा सार्वजनिक रेकर्डहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको श्रृंखला मार्फत आवेदनको समयमा आवेदकको पहिचान प्रमाणित गर्दछ।
  • जब फेमा FEMA यी विधिहरू मार्फत आवेदकको पहिचान प्रमाणित गर्न असमर्थ हुन्छ, आवेदकहरूलाई थप कागजातहरू पेश गर्न भन्न सक्छ।
alert - info

समिक्षा गर्नुहोस  तपाईंले प्रदान गर्न सक्ने कागजातहरूको प्रकारहरु आफ्नो परिचय खुलाउन 

स्वामित्व / बसाई प्रमाणीकरण

फेमा FEMA ले आवेदकहरूको बसाई र/वा स्वामित्व प्रमाणित गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

  • आवेदकहरूले प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त घर उनीहरूको प्राथमिक निवास थियो भनेर प्रमाणित गर्न सक्षम हुनुपर्छ.
  • प्रकोप-पूर्वका घर मालिकहरूले पनि उनीहरूको प्रकोप-क्षतिग्रस्त घरको स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्छ।.
  • फेमा FEMA ले एक स्वचालित सार्वजनिक रेकर्ड खोज मार्फत आवेदनको समयमा बसाई  र स्वामित्व प्रमाणित गर्दछ। फेमा FEMA ले आवेदकको बसाई  वा स्वामित्व प्रमाणित गर्न असमर्थ हुँदा, आवेदकले प्रमाणीकरणको लागि फेमा FEMA लाई कागजातहरू प्रदान गर्न सक्छन।
alert - info

कस्ता कागजपत्रहरु पेस गर्न सकिन्छ भनेर समिक्षा गर्नुहोस  स्वामित्व / बसाई प्रमाणीकरण .

बीमा पछि अपुरो रहेका आवश्यकताहरु

फेमा FEMA ले बीमा सम्झौताहरू जस्ता अर्को स्रोतबाट उपलब्ध गराएको सहयोग दोहोराउन  सक्दैन। यद्यपि, कम बीमा भएका व्यक्तिहरूले थप सहायता प्राप्त गर्न सक्छन ,प्रत्यक्ष रूपमा घोषित प्रकोपको कारणले गर्दा यदि अर्को स्रोतबाट प्राप्त रकम खर्च र गम्भीर आवश्यकताहरू ढाक्न पर्याप्त भएन भने।

  • आवेदकहरूले फेमा FEMA लाई सबै बीमा सुबिधाहरू सुचित गर्न आवश्यक छ जुन उनीहरूलाई उनीहरूको विपद्को कारण आवश्यकताहरू पुरा  गर्न उपलब्ध हुन सक्छ।
  • फेमा FEMA ले सहायताको लागि आफ्नो योग्यतालाई विचार गर्नु अघि बीमाकृत आवेदकहरूले नीतिले सुबिधा दिएको  प्रकोप- क्षतिको लागि पाएको सुबिधा र सम्झौताहरु  पहिचान गर्ने कागजातहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ।
alert - info

कागजात अनलाइन सिधा आफ्नो खातामा DisasterAssistance.gov अपलोड  गर्न सकिन्छ वा नजिकैको  कागजात बुझाउने केन्द्रहरु   बुझाउन सकिन्छ।

सहायताको लागि आवेदन दिन

यदी तपाईंले माथिको योग्यता मापदण्डहरू पुरा  गर्नुभयो भने, तपाईंले फेमा FEMA व्यक्तिगत  र घरपरिवार कार्यक्रम सहायताको लागि आवेदन दिन सक्नु हुन्छ DisasterAssistance.gov.

अथवा यस मार्फत   व्यक्तिगत वा फोन मार्फत आवेदन दिनुहोस.

फेमा FEMA ले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि प्रदान गरिएको सहायताले अर्को स्रोतबाट सहायताको नक्कल गर्दैन, विपद्को कारण आवश्यक खर्च र गम्भीर आवश्यकताहरूमा उचित रूपमा खर्च गरिएको थियो र जालसाजी माध्यमबाट प्राप्त गरिएको थिएन।

संघीय एजेन्सीहरूले निम्न संघीय कानुनहरू अनुसार, धोखाधडीबाट प्राप्त अनुचित भुक्तानीहरू पहिचान गर्न र पुन: प्राप्ति गर्न कारबाही गर्न आवश्यक छ:

फेमा FEMA सहायताको लागि आवेदन दिँदा, आवेदकले उपलब्ध गराएको जानकारी सत्य हो भनी घोषणा गर्नुपर्छ। आवेदन एक कानूनी दस्ताबेज  हो र सबै घोषणाहरू झुटो साक्षीको दिदा दण्ड पाउने अन्तर्गत छन।फेमा  FEMA ले प्रविष्ट गरिएको जानकारीको शुद्धता प्रमाणित गर्न बाह्य स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्छ। यदि आवेदकले जानाजानी गलत बयान दिन्छ वा सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्न जानकारी लुकाउँछ भने, यो संघीय र राज्य कानूनको उल्लङ्घन हो।

फेमा FEMA कर्मचारीहरूले संदिग्ध धोखाधडीको रिपोर्ट गृह सुरक्षा बिभाग अफिस अफ इन्स्पेक्टर जनरल (OIG) मा गर्न आवश्यक छ। OIG ले सम्भावित धोखाधडीका मामिलाहरूको अनुसन्धान गर्छ र उपयुक्त हुँदा उपयुक्त कानुनी कारबाहीका लागि न्याय विभागमा पठाउँछ। ऋणको मूल्यलाई ध्यान नदिई, फेमा FEMA ले सम्भावित ऋणको सङ्कलन पनि प्रारम्भ गर्नेछ।  जालसाजी माध्यमबाट प्राप्त कुनै पनि सहयोगको आक्रामक रूपमा पुन: प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया गरिन्छ।

पछिल्लो अपडेट