Vigezo vya Kustahili Msaada wa FEMA

Kabla ya mwombaji kuthibitishwa kuwa anastahili kupokea msaada wa Mpango wa Watu Binafsi na Familia, FEMA hukagua maombi ili kuhakikisha kwamba masharti ya jumla yametimizwa.

Masharti ya Kupokea Msaada wa Mpango wa Watu Binafsi na Familia

Graphic
Graphic listing the 3 steps FEMA takes to make sure people get assistance, while guarding against fraud: Verify identity, examine insurance, verify ownership and/or occupancy.

Kila aina ya Msaada ndani ya programu unahitaji uthibitishaji wa uhitaji hususa ambao haujatimizwa unaosababishwa na janga uliotangazwa kwa ajili ya Msaada wa Mtu Binafsi. Hata hivyo, masharti ya jumla yafuatayo lazima yatimizwe ili mwombaji aweze kupokea Msaada wowote ndani ya Mpango wa Watu Binafsi na Familia.

Hali ya Uraia

Ili kuwasilisha maombi ya manufaa, utahitaji kuthibitisha kwamba wewe ni raia wa Marekani, mwananchi ambaye si raia au mtu ambaye si raia anayestahili.

alert - info

Pata maelezo kuhusu matakwa ya uraia na hali ya uhamiaji kwa manufaa ya umma.

Uthibitisho wa Utambulisho

FEMA lazima iweze kuthibitisha utambulisho wa anayetuma ombi kwa nambari halali ya Ruzuku ya Jamii.

  • FEMA kwa kawaida huthibitisha utambulisho wa mwombaji wakati wa kuwasilisha ombi kupitia utafutaji wa kielektroniki wa rekodi za umma na kupitia msururu wa maswali yanayohusiana na faili ya mkopo au rekodi za umma za mwombaji.
  • Wakati FEMA haiwezi kuthibitisha utambulisho wa mwombaji kupitia mbinu hizi, waombaji wanaweza kuombwa kuwasilisha hati za ziada.
alert - info

Kagua aina za hati unazoweza kutoa ili kuthibitisha utambulisho wako.

Uthibitishaji wa Umiliki/Ukaaji

FEMA lazima iweze kuthibitisha ukaaji wa waombaji na/au umiliki.

  • Waombaji lazima wawe na uwezo wa kuthibitisha kwamba nyumba iliyoharibiwa na janga ilikuwa makazi yao ya msingi.
  • Wamiliki wa nyumba kabla ya janga lazima pia wathibitishe umiliki wa nyumba yao iliyoharibiwa na janga.
  • FEMA huthibitisha ukaaji na umiliki wakati wa kuwasilisha ombi kupitia utafutaji wa kielektroniki wa rekodi za umma. Wakati FEMA haiwezi kuthibitisha ukaaji au umiliki wa mwombaji, mwombaji anaweza kupeana hati za uthibitisho kwa FEMA.
alert - info

Kagua aina za hati unazoweza kutoa ili kuthibitisha ukaaji na/au umiliki wa nyumba.

Uhitaji Usiotimizwa Baada ya Bima

FEMA haiwezi kuandaa tena msaada unaotolewa na chanzo kingine, kama vile malipo ya bima. Hata hivyo, wale ambao hawana bima ya kutosha wanaweza kupata msaada zaidi ikiwa fedha zilizopokelewa kutoka kwa chanzo kingine hazikutosha kulipia gharama na mahitaji makubwa yaliyosababishwa moja kwa moja na janga lililotangazwa.

  • Waombaji wanatakiwa kujulisha FEMA kuhusu bima zote ambazo zinaweza kupatikana kwao ili kukidhi mahitaji yao yaliyosababishwa na janga.
  • Ni lazima waombaji walio na bima waandae hati zinazotambulisha malipo au manufaa yao ya bima, kwa uharibifu uliosababishwa na janga unaosimamiwa na bima, kabla ya FEMA kuzingatia kustahili kwao kupokea Msaada.
alert - info

Hati zinaweza kupakiwa moja kwa moja kwenye akaunti zako za mtandaoni za DisasterAssistance.gov au tembelea kituo cha kuacha hati kilicho karibu nawe.

Wasilisha Ombi la Msaada

Ukitimiza vigezo vya kustahili vilivyo hapo juu, unaweza kukamilisha ombi la Msaada wa Mpango wa Watu Binafsi na Familia wa FEMA kwenye DisasterAssistance.gov.

Unaweza pia kuwasilisha ombi ana kwa ana au kwa simu.

FEMA lazima ihakikishe kwamba Msaada unaotolewa hauandai tena Msaada uliotolewa na chanzo kingine, ulitumiwa ifaavyo kwa gharama muhimu zilizosababishwa na janga na mahitaji makubwa na haukupatikana kwa njia za ulaghai.

Mashirika ya serikali yanatakiwa kuchukua hatua ili kutambua na kurejesha malipo yasiyofaa yaliyopatikana kwa ulaghai, kwa mujibu wa sheria zifuatazo za serikali:

Anapowasilisha ombi la Msaada wa FEMA, mwombaji lazima atangaze kwamba habari iliyotolewa ni ya kweli. Ombi ni hati ya kisheria na matamko yote yaliyotolewa yako chini ya adhabu ya kusema uwongo. FEMA inaweza kutumia vyanzo vya nje ili kuthibitisha usahihi wa maelezo yaliyowekwa. Ikiwa mwombaji atatoa taarifa za uwongo kimakusudi au kuficha habari ili kujaribu kupata Msaada, ni ukiukaji wa sheria za serikali na jimbo.

Wafanyakazi wa FEMA wanatakiwa kuripoti ulaghai unaoshukiwa kwa Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Idara ya Usalama wa Nchi (OIG). OIG huchunguza kesi zinazoweza kuwa za ulaghai na kuzielekeza kwa Idara ya Haki kwa hatua zinazostahili za kisheria inapofaa. Bila kujali thamani ya deni, FEMA pia itaanzisha ukusanyaji wa linaloweza kuwa deni inapolazimu kufuatilia kwa ukali ulipaji wa Msaada wowote unaopatikana kwa njia za ulaghai.

Ilisasishwa mara ya mwisho