Kuthibitisha Umiliki wa Nyumba au Ukaaji

Uthibitisho wa Ukaaji

Uthibitisho wa Umiliki

Unyumbulikaji Uliopanuliwa

FEMA inatakiwa kuthibitisha kwamba uliishi katika anwani iliyo katika ombi lako kama makazi yako ya msingi kabla ya kutoa aina nyingi za Msaada wa IHP. FEMA pia inatakiwa kuthibitisha kwamba ulimiliki nyumba yako kabla ya kutoa Msaada wa Kurekebisha au Kubadilisha Nyumba.

Kama sehemu ya juhudi zetu za kufanya mchakato wa kuandaa msaada wa janga kuwa haraka zaidi na kupunguza mzigo kwa waombaji, tunajaribu kuthibitisha ukaaji na umiliki kwa kutumia utafutaji wa kielektroniki wa rekodi za umma.

Iwapo hatuwezi kuthibitisha kwamba uliishi au kumiliki nyumba uliyoorodhesha katika ombi lako, tutakuomba uandae hati za kuthibitisha ukaaji na/au umiliki ili utusaidie kubaini ikiwa unastahili Msaada.

FEATURED
Graphic
A red house with a white roof and a road

Tunaelewa kuwa kutoa hati baada ya kukumbwa na majanga kunaweza kuwa changamoto. Hivi majuzi tulitekeleza sera mpya ili kupunguza vizuizi vya ufikiaji vinavyoathiriwa na watu wasio na uwezo.

FEMA sasa inakubali aina zaidi za hati ili kuthibitisha umiliki na ukaaji, na pia inakubali hati kutoka kwa tarehe mbali mbali kuliko tulivyokubali hapo awali.

Soma zaidi kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni ya sera ya Msaada wa Mtu Binafsi.

Uthibitisho wa Ukaaji

FEMA inakubali hati zifuatazo kama uthibitisho kwamba uliishi nyumbani mwako kabla ya janga lililotangazwa. Unahitaji tu kutoa mojawapo ya hati zilizoorodheshwa hapa chini.

 • Mkataba wa kukodisha au wa nyumba.
 • Risiti za kodi.
 • Gharama za matumizi (umeme, maji/mfereji wa maji taka, n.k.).
 • Ithibati ya malipo.
 • Taarifa ya benki au kadi ya mkopo.
 • Leseni ya udereva, kitambulisho kilichotolewa na serikali, au kadi ya usajili wa wapiga kura.
 • Taarifa ya afisa wa umma.
 • Gharama za mhudumu wa afya
 • Hati za shirika la huduma za kijamii (k.m. Meals on Wheels).
 • Usajili wa magari.
 • Hati za Kiapo cha Makazi au hati nyingine za mahakama
 • Barua au mawasiliano yaliyotumwa kwa anwani yako kutoka kwa mwajiri, afisa wa umma, shirika la huduma za kijamii, shule ya mtaani au wilaya ya shule, mmiliki au meneja wa makazi ya nyumba inayohamishika.

Hati nyingi zinaweza kuandikwa ndani ya mwaka 1 kabla ya janga na/au ndani ya kipindi cha miezi 18 ya Msaada. Hata hivyo, leseni yako ya udereva, kitambulisho kilichotolewa na serikali, au kadi ya usajili wa wapiga kura lazima ziwe zimewekwa tarehe ya kabla ya kutokea kwa janga na zisiwe zimeisha muda unapotuma nakala kwa FEMA.

Uthibitisho wa Umiliki

FEMA inakubali hati zifuatazo kama uthibitisho kwamba ulimiliki nyumba yako kabla ya janga lililotangazwa. Unahitaji tu kutoa mojawapo ya hati zilizoorodheshwa hapa chini.

 • Hati miliki au cheti.
 • Hati za rehani ya nyumba.
 • Hati za bima ya wamiliki wa nyumba.
 • Risiti ya kodi ya mali au gharama.
 • Cheti cha nyumbani kilichotengenezwa au hatimiliki.
 • Mikataba ya ununuzi wa nyumba.
 • Wosia wa mwisho na agano (pamoja na cheti cha kifo) unaokutaja kuwa mrithi wa mali.
 • Stakabadhi za ukarabati au udumishaji mkubwa zilizowekwa ndani ya miaka 5 kabla ya janga.
 • Barua iliyotayarishwa baada ya janga kutoka kwa mmiliki au meneja wa makazi ya nyumba inayohamishika au afisa wa umma anayetimiza mahitaji ya FEMA.

Hati nyingi zinaweza kuandikwa ndani ya mwaka 1 kabla ya janga au ndani ya kipindi cha miezi 18 ya Msaada.

alert - info

Njia ya haraka na rahisi zaidi ya kutuma hati zako kwa FEMA ili kuthibitisha makazi au umiliki ni kwa kuzipakia mtandaoni kwa DisasterAssistance.gov

Unyumbulikaji Uliopanuliwa

Ingawa tunatarajia mabadiliko ya hivi karibuni ambayo tumefanya ili kukubali aina zaidi za hati ili kurahisisha mchakato wa msaada wa janga, FEMA inaelewa kwamba waathiriwa wa janga katika hali fulani wanaweza kupata matatizo zaidi katika kukusanya hati mahususi. Kwa hivyo, FEMA imefanya mabadiliko ya sera ya hivi karibuni ili kuandaa unyumbulikaji zaidi ili kuruhusu waombaji ambao hawawezi kutoa aina za kawaida za hati kutoa taarifa zilizoandikwa za kujitangaza kama suluhu ya mwisho katika hali mahususi.

Uthibitisho wa Ukaaji

Iwapo makazi yako ya kabla ya janga yalikuwa nyumba inayoweza kuhamishwa au trela ya usafiri na huna aina zozote zinazokubalika za makazi, FEMA inaweza kukubali taarifa iliyoandikwa ya kujitangaza kama suluhu ya mwisho, kwa sababu ya changamoto za kupata aina za jadi za hati kwa ajili ya aina hizi za nyumba.

FEMA inaweza pia kukubali taarifa iliyoandikwa ya kujitangaza kutoka kwa waombaji wanaoishi katika maeneo ya visiwa, visiwa, na ardhi za makabila, lakini taarifa hiyo lazima itolewe kwa FEMA kwa maandishi na haiwezi kuchunguzwa na mkaguzi pekee.

Taarifa ya kujitangaza kama uthibitisho wa ukaaji lazima iwe na vitu vyote vifuatavyo:

 1. Anwani ya makazi yaliyoharibiwa na janga.
 2. Kipindi cha wakati ulichoishi katika nyumba iliyoharibiwa na janga, yakiwa makazi yako ya msingi, kabla ya tamko la Rais la janga.
 3. Jina na sahihi ya mwombaji-mwenza wako
 4. Mambo makuu ya taarifa ifuatayo na maelezo ya ziada:

"Nimefanya juhudi kwa nia njema, kwa ushirikiano na FEMA, kupata na kuandaa nakala ya hati inayokubalika ya makazi. Sikuweza kupata hati hii kwa sababu [toa maelezo ya hali zinazozuia uthibitishaji wa makazi wa kawaida ili kujumuisha kwa nini aina nyingine za hati hazikupatikana kwa mwombaji au jinsi hati zinazopatikana hazitimizi matakwa ya FEMA]. Ninatangaza chini ya adhabu ya uwongo kwamba habari hii ni kweli na sahihi."

Uthibitisho wa Umiliki

Ikiwa unamiliki nyumba, unaishi katika eneo lisilo la kisiwani, kisiwa, au ardhi ya kabila au katika trela ya usafiri au nyumba inayoweza kuhamishwa, na huna aina zozote zinazokubalika za umiliki, FEMA, kama suluhu ya mwisho, itakubali taarifa iliyoandikwa ya kujitangaza kama uthibitisho wa umiliki.

Taarifa ya kujitangaza kama uthibitisho wa umiliki wa nyumba lazima iwe na vitu vyote vifuatavyo:

 1. Anwani ya makazi yaliyoharibiwa na janga.
 2. Kipindi cha wakati ulichoishi katika nyumba iliyoharibiwa na janga, yakiwa makazi yako ya msingi, kabla ya tamko la Rais la janga.
 3. Jina na sahihi yako au ya mwombaji-mwenza wako.
 4. Mambo makuu ya taarifa ifuatayo na maelezo ya ziada:

"Nimefanya juhudi kwa nia njema, kwa ushirikiano na FEMA, kupata na kuandaa nakala ya hati inayokubalika ya umiliki. Ninakidhi ufafanuzi wa FEMA wa mmiliki-mkaazi kwa sababu mimi ndiye ama (A) mmiliki halali wa nyumba. (B) silipi kodi, lakini ninawajibika kwa malipo ya ushuru au udumishaji wa makazi, au (C) kushikilia haki za makazi ya maisha yote. Sikuweza kupata hati hii kwa sababu [toa maelezo ya hali zinazozuia uthibitishaji wa kawaida wa umiliki wa kitengo kinachofaa cha mmiliki-mkaazi]. Ninatangaza chini ya adhabu ya uwongo kwamba habari hii ni kweli na sahihi."

Ikiwa unamiliki na kuishi katika nyumba ambayo ilipitishwa kupitia urithi na huna aina zozote za mfumo wa umiliki zinazokubalika, FEMA, kama suluhu ya mwisho, itakubali taarifa iliyoandikwa ya kujitangaza kama uthibitisho wa umiliki.

Taarifa ya kujitangaza kama uthibitisho wa umiliki unaopitishwa kupitia urithi lazima iwe na vitu vyote vilivyo hapa chini:

 1. Anwani ya makazi yaliyoharibiwa na janga.
 2. Kipindi cha wakati ulichoishi katika nyumba iliyoharibiwa na janga, yakiwa makazi yako ya msingi, kabla ya tamko la Rais la janga.
 3. Jina na sahihi yako au ya mwombaji-mwenza wako.
 4. Nakala ya cheti cha kifo cha marehemu.
 5. Mambo makuu ya taarifa ifuatayo na maelezo ya ziada:

"Nimefanya juhudi kwa nia njema, kwa ushirikiano na FEMA, kupata na kuandaa nakala ya hati inayokubalika ya umiliki. Sikuweza kupata hati hii kwa sababu [toa maelezo ya hali zinazozuia uthibitishaji wa kawaida wa umiliki]."

NA, mambo makuu ya taarifa ifuatayo:

"Kama mtu wa ukoo wa karibu zaidi wa marehemu katika safu ya urithi, umiliki wangu unajumuisha haki na wajibu wote wa marehemu. Jina la marehemu ni ____, na alikufa mnamo ____. Ninaelewa kwamba ni lazima niwasilishe cheti cha kifo pamoja na tamko hili. Ninatangaza chini ya adhabu ya uwongo kwamba habari hii ni kweli na sahihi."

Ilisasishwa mara ya mwisho