အိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် နေထိုင်ကြောင်း စိစစ်ခြင်း

နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထား

ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား

ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်မှု တိုးချဲ့ထားခြင်း

FEMA သည် IHP အကူအညီအမျိုးအစား အများစုကို မပေးမီ လျှောက်လွှာပါ သင်နေထိုင်သည့် လိပ်စာသည် သင်အဓိကနေထိုင်သည့် လိပ်စာ ဟုတ်မဟုတ်ကို စိစစ်ရပါသည်။ FEMA သည် အိမ်ပြုပြင်မှု သို့မဟုတ် အစားထိုးမှုအကူအညီ မပေးမီ သင်က ယင်းအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်တွင်လည်း စိစစ်ရပါသည်။

ကပ်ဘေးအကူအညီ ပို၍မြန်ဆန်စွာ ရရှိနိုင်ရန်နှင့် လျှောက်ထားသူအတွက် ဝန်မပိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နေထိုင်သူနှင့် အိမ်ပိုင်ဆိုင်သူကိုစိစစ်ရန် အလိုအလျောက်ရနိုင်သည့် အများသုံးမှတ်တမ်း၌ ရှာဖွေရန် ကြိုးစားပါသည်။

အကယ်၍ သင်၏လျှောက်လွှာပါ အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် နေထိုင်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်ပါက သင့်ထံမှ နေထိုင်/ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားကို တောင်းဆိုပြီး အကူအညီအတွက် သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မပြည့် ဆုံးဖြတ်ပါမည်။

FEATURED
Graphic
A red house with a white roof and a road

ကပ်ဘေးအပြီး စာရွက်စာတမ်းများ တင်သွင်းခြင်းသည် ခက်ခဲကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ အခက်အခဲရှိသူများအတွက် အသုံးပြုမှု လွယ်ကူစေရန် အတားအဆီးများ လျှော့ချနိုင်ရေး မူဝါဒအသစ်များကို မကြာသေးမီကပင် ကျွန်ုပ်တို့ ချမှတ်ထားပါသည်။

FEMA သည် ယခုအခါ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နေထိုင်မှုကို အတည်ပြုနိုင်မည့် နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်း အမျိုးအစားများအား လက်ခံနေပါပြီ။ ယခင်က သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အကန့်အသတ်ကိုလည်း ထပ်မံ၍ တိုးချဲ့ထားပါသည်။

လတ်တလော တစ်ဦးချင်း အကူအညီဆိုင်ရာ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။.

နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထား

FEMA သည် ကပ်ဘေးအဖြစ် မကြေညာမီ သင်၏အိမ်တွင် နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထားအတွက် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ခံပါသည်။ စာရင်းပါ အထောက်အထားများထဲမှ တစ်ခုကိုသာလျှင် ပေးအပ်ရန်လိုပါသည်။

 • အိမ်ငှားစာချုပ် သို့မဟုတ် အိမ်ငှားခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်
 • အိမ်လခ ပြေစာ
 • ရေမီးခ တောင်းခံလွှာ (လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ မိလ္လာ စသည်)
 • လစာဖြတ်ပိုင်း
 • ဘဏ် သို့မဟုတ် ခရက်တစ်ကတ် စာရင်းရှင်းတန်း
 • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ပြည်နယ်မှထုတ်ပေးသော အထောက်အထားကတ်၊ မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်ကတ်
 • အစိုးရဌာနမှ ပေးပို့သည့်စာ
 • ဆေးကုသမှုအတွက် ငွေတောင်းခံလွှာ
 • လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ စာရွက်စာတမ်း (ဥပမာ- အိမ်သို့အစားအသောက် လာပို့ခြင်း)
 • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်
 • နေထိုင်ကြောင်း ကျမ်းကြိမ်သက်သေထွက်ဆိုချက် သို့မဟုတ် အခြားတရားရုံး စာရွက်စာတမ်း
 • အလုပ်ရှင်၊ အစိုးရရုံး၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ ဒေသတွင်းကျောင်း သို့မဟုတ် ကျောင်းနယ်မြေ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောကား ရပ်ရန် နေရာပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ။

စာရွက်စာတမ်းအများစုသည် ကပ်ဘေးမသင့်မီ တစ်နှစ်အတွက်း  သို့မဟုတ် အကူအညီရပြီး ၁၈ လအတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားသည့် စာဖြစ်ရမည်။ သို့သော် သင်၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ပြည်နယ်က ထုတ်ပေးသည့် အထောက်အထားကတ်၊ သို့မဟုတ် မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်ကတ်သည် ကပ်ဘေးမကျရောက်မီက နေ့စွဲဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး FEMA သို့ ပေးပို့ချိန်တွင် ရက်လွန်နေခြင်း မဖြစ်ရပါ။

ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား

ကပ်ဘေးမကျရောက်မီ အိမ်ကို သင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားအဖြစ် FEMA သည် အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ခံပါသည်။ စာရင်းပါ အထောက်အထားများထဲမှ တစ်ခုကိုသာလျှင် ပေးအပ်ရန်လိုပါသည်။

 • အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ စာချုပ် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်း
 • အိမ်ဝယ်ယူရာတွင် ဘဏ်မှ အရစ်ကျပေးရန်ချေးငှားကြောင်း စာရွက်စာတမ်း
 • အိမ်ပိုင်ရှင် အာမခံ စာရွက်စာတမ်း
 • အိမ်ခွန် ပြေစာ သို့မဟုတ် တောင်းခံလွှာ
 • အိမ်ဆောက်လုပ်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းလက်မှတ်
 • အိမ်ဝယ်ယူသည့် သဘောတူညီချက်
 • သေတမ်းစာ နှင့် သက်သေအထောက်အထား (သေဆုံးကြောင်း မှတ်တမ်းနှင့်အတူ) တွင် သင့်အား အိမ်ကို အမွေပေးအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်း
 • ကပ်ဘေးမတိုင်မီ ၅ နှစ်အတွင်း အိမ်ကို ကြီးကြီးမားမား ပြင်ဆင်ထား သို့မဟုတ် မွမ်းမံထားသည့် ပြေစာ
 • ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်အိမ် ရပ်နားသည့်နေရာ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် အစိုးရအရာရှိက ကပ်ဘေးနောက်ပိုင်း ရေးသားထားပြီး FEMA သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့်စာ

စာရွက်စာတမ်းအများစုသည် ကပ်ဘေးမသင့်မီ တစ်နှစ်အတွက်း  သို့မဟုတ် အကူအညီရပြီး ၁၈ လအတွင်း ရက်စွဲတပ်ထားသည့် စာဖြစ်ရမည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်မှု တိုးချဲ့ထားခြင်း

alert - info

ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် နေထိုင်ကြောင်း သက်သေပြရန်အတွက် FEMA ထံ အမြန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ဆုံး သင့်စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့နိုင်သည့်နည်းမှာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် DisasterAssistance.gov သို့ ထည့်သွင်းပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်မှု တိုးချဲ့ထားခြင်း

လက်ခံသည့် စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားတိုးချဲ့လိုက်သော လတ်တလော ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည့် အပြောင်းအလဲများသည် ကပ်ဘေးအကူအညီလျှောက်ထားသည့် ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော အခြေအနေအောက်တွင် အချို့စာရွက်စာတမ်းများ စုဆောင်းရန်အတွက် ကပ်ဘေးသင့်သူများတွင် အပိုဆောင်းအခက်အခဲများ ရှိနိုင်ကြောင်း FEMA က နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် FEMA သည် လက်ရှိမူဝါဒကို ပြောင်းလဲချမှတ်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် လျှောက်ထားသူများအနက် ပုံမှန်စာရွက်စာတမ်းများ မပြနိုင်ပါက ကိုယ်တိုင်အာမခံရေးသားထားသည့် စာကို အထောက်အထားအဖြစ် တင်သွင်းခြင်းကို နောက်ဆုံးအခြေအနေတွင် လက်ခံနေပါသည်။

နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထား

အကယ်၍ သင်သည် ကပ်ဘေးမတိုင်မီက ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် အိမ် သို့မဟုတ် ခရီးသွားအိမ်တွင် နေထိုင်ပါက သင့်တွင် နေထိုင်ကြောင်း လက်ခံနိုင်ဖွယ် အထောက်အထား မရှိပါ။ ပုံမှန်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ကို ဤအိမ်အမျိုးအစားအတွက် ရရှိနိုင်ရန် အခက်အခဲရှိသည့်အတွက် ယင်းအခြေအနေအောက်တွင်မူ ကိုယ်တိုင် အာမခံချက်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာကို နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ ပြုလုပ်ရသည့် အထောက်အထားအဖြစ် FEMA က လက်ခံနိုင်သည်။

တသီးတခြား နေရာများ၊ ကျွန်း၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားမြေပိုင်နက်တွင် နေထိုင်သည့် လျှောက်ထားသူများထံမှ ကိုယ်တိုင် အာမခံချက်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာကို အထောက်အထားအဖြစ် FEMA က လက်ခံနိုင်သည်။ သို့သော် စာကို FEMA သို့ လိပ်မူရေးသားရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးသူတစ်ဦးတည်းဖြင့် စစ်ဆေးလက်ခံခြင်း မပြုနိုင်ပါ။

ကိုယ်တိုင် အာမခံချက်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထားစာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်-

 • ၁။ ကပ်ဘေးကြောင့် ပျက်စီးသည့် နေအိမ်လိပ်စာ
 • ၂။ သမ္မတက ကပ်ဘေးအဖြစ် မကြေညာမီ ကပ်ဘေးကြောင့် ပျက်စီးသည့် နေအိမ်တွင် မူရင်းအိမ်အဖြစ် သင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလ
 • ၃။ သင် သို့မဟုတ် သင်၏ပူးတွဲလျှောက်ထားသူ အမည်နှင့် လက်မှတ်
 • ၄။ အောက်ပါ ကြေညာချက်ပါ အဓိကအချက်များနှင့် ထပ်ဆောင်း ရှင်းလင်းချက်-

“ကျွန်ုပ်သည် စိတ်ရင်းကောင်းဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော နေထိုင်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်းကို ရယူပြီး ပေးအပ်နိုင်ရန် FEMA နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် လိုအပ်သည့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်စာရွက်စာတမ်းများကို မရယူနိုင်ခဲ့ပါ [စိစစ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပုံမှန် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကို သင်က မရယူနိုင် သို့မဟုတ် မရှိကြောင်း အခြေအနေများ သို့မဟုတ် လက်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများက FEMA ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို မပြည့်မီကြောင်းကို ရှင်းပြပါ]။ ကျွန်ုပ်သည် မုသားသက်သေခံခြင်း ပြစ်ဒဏ်များဖြင့် အထက်တွင် ဖော်ပြချက်များ မှန်ကန်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။”

ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား

အကယ်၍ သင်က အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး တသီးတခြား နေရာများ၊ ကျွန်း၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားမြေပိုင်နက် သို့မဟုတ် ခရီးသွားယာဉ် သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်အိမ်တွင် နေထိုင်ကာ ပုံမှန်လက်ခံနိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြသည့် အထောက်အထား မရှိပါက FEMA သည် နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ရပ်အဖြစ် သင်ကိုယ်တိုင် အာမခံရေးသားထားသည့် ကြေညာချက်ကို ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားအဖြစ် လက်ခံပါမည်။

ကိုယ်တိုင် အာမခံချက်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားစာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်-

 • ၁။ ကပ်ဘေးကြောင့် ပျက်စီးသည့် နေအိမ်လိပ်စာ
 • ၂။ သမ္မတက ကပ်ဘေးအဖြစ် မကြေညာမီ ကပ်ဘေးကြောင့် ပျက်စီးသည့် နေအိမ်တွင် မူရင်းအိမ်အဖြစ် သင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလ
 • ၃။ သင် သို့မဟုတ် သင်၏ပူးတွဲလျှောက်ထားသူ အမည်နှင့် လက်မှတ်
 • ၄။ အောက်ပါ ကြေညာချက်ပါ အဓိကအချက်များနှင့် ထပ်ဆောင်း ရှင်းလင်းချက်-

“ကျွန်ုပ်သည် စိတ်ရင်းကောင်းဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်းကို ရယူပြီး ပေးအပ်နိုင်ရန် FEMA နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် FEMA ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ပိုင်ဆိုင်နေထိုင်သည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်သည် (က) အိမ်ကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်သည်။ (ခ) အိမ်လခ မပေးသော်လည်း အခွန်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည် သို့မဟုတ် အိမ်ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် (ဂ) တစ်သက်တာလုံး နေထိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤစာရွက်စာတမ်းကို ရယူနိုင်ခြင်း မရှိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် [သင့်တော်သော ပိုင်ရှင်-နေထိုင်သူ အမျိုးအစားအတွက် ပုံမှန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အတည်ပြုနိုင်သည့် အထောက်အထား ရယူရန် အဆင်မပြေရသည့် အခြေအနေကို ရှင်းပြပါ]။ ကျွန်ုပ်သည် မုသားသက်သေခံခြင်း ပြစ်ဒဏ်များဖြင့် အထက်တွင် ဖော်ပြချက်များ မှန်ကန်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။”

အကယ်၍ သင်သည် အမွေဆက်ခံရရှိသည့် အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး နေထိုင်ကာ လက်ခံနိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ မရှိပါက FEMA သည် နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ရပ်အဖြစ် သင်၏ ကိုယ်တိုင် အာမခံရေးသားထားသော ကြေညာချက်စာကို ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားအဖြစ် လက်ခံပါမည်။

ကိုယ်တိုင် အာမခံချက်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားစာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်-

 • ၁။ ကပ်ဘေးကြောင့် ပျက်စီးသည့် နေအိမ်လိပ်စာ
 • ၂။ သမ္မတက ကပ်ဘေးအဖြစ် မကြေညာမီ ကပ်ဘေးကြောင့် ပျက်စီးသည့် နေအိမ်တွင် မူရင်းအိမ်အဖြစ် သင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလ
 • ၃။ သင် သို့မဟုတ် သင်၏ပူးတွဲလျှောက်ထားသူ အမည်နှင့် လက်မှတ်
 • ၄။ အမွေပေးသူ သေဆုံးကြောင်း မှတ်တမ်း၏ မိတ္တူ
 • ၅။ အောက်ပါ ကြေညာချက်ပါ အဓိကအချက်များနှင့် ထပ်ဆောင်း ရှင်းလင်းချက်-

“ကျွန်ုပ်သည် စိတ်ရင်းကောင်းဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာရွက်စာတမ်းကို ရယူပြီး ပေးအပ်နိုင်ရန် FEMA နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤစာရွက်စာတမ်းကို ရယူနိုင်ခြင်း မရှိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် [ပုံမှန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အတည်ပြုနိုင်သည့် အထောက်အထား ရယူရန် အဆင်မပြေရသည့် အခြေအနေကို ရှင်းပြပါ]။”

ထို့နောက် အောက်ပါ ကြေညာချက်မှ အဓိကအချက်များ-

“သေဆုံးသူနှင့် အနီးစပ်ဆုံး မိသားစုဆွေမျိုးဖြစ်သောကြောင့် သေဆုံးသူ၏ အခွင့်အာဏာနှင့် တာဝန်များသည် ကျွန်ုပ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ သေဆုံးသူ၏ အမည်သည် _____ဖြစ်ပြီး ______ တွင် သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ဤကြေညာချက်နှင့်အတူ သေဆုံးမှတ်တမ်းအား ပူးတွဲတင်ပြရမည်ကို ကျွန်ုပ်က နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် မုသားသက်သေခံခြင်း ပြစ်ဒဏ်များဖြင့် အထက်တွင် ဖော်ပြချက်များ မှန်ကန်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။”

နောက်ဆုံးအချက်အလက်