တစ်ဦးချင်းနှင့် အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်

alert - info

ဤစာမျက်နှာရှိအချက်အလက်သည် ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အတွက် တစ်ဦးချင်းအကူအညီ အပ်ဒိတ်များကို မတ်လ 22၊ 2024 တွင် သို့မဟုတ် ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ကြေညာပြီးနောက်။

ယခုရရှိနိုင်သောအရာများအကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာပါ။

တစ်ဦးချင်းနှင့် အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ် (IHP) သည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသည့် တစ်ဦးပုဂ္ဂလများနှင့် အိမ်ထောင်စုများအား ကပ်ဘေးဒဏ်ခံရသော်လည်း လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်များအတွက် အာမခံ မရှိသော သို့မဟုတ် အာမခံနည်းပါးသောသူများအတွက် ငွေကြေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသည်။ IHP အကူအညီသည် အာမခံကို အစားထိုးခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကပ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအားလုံးကို ပေးအပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အကူအညီသည် ဘေးဒဏ်ခံရပြီးနောက် ပြန်လည်ထူထောင်မှုတွင် အပိုဆောင်းအကူအညီနှင့် သင်၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်တို့အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

Graphic
Man and woman signing

FEMA သည် ကပ်ဘေးမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ရင်းမြစ်နှင့် အကူအညီများကို မျှတစွာ ပေးမည် ဖြစ်သည်။ သင့်အိမ်ထောင်စုအတွင်း မသန်စွမ်းသူ သို့မဟုတ် ဘာသာစကား အကူအညီလိုအပ်သူရှိပါက FEMA ကို အသိပေးပါ။

IHP အကူအညီတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်-

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေအရ FEMA သည် လျှောက်ထားသူများ၏ ကပ်ဘေးအကူအညီမှတ်တမ်းများကို အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေရန် ၎င်းတို့ထံမှ စာဖြင့်ရေးသားထားသော သဘောတူညီချက်ကို ရယူရပါသည်။ FEMA အား ယင်းသို့ မျှဝေရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးသည့် လျှောက်ထားသူများသည် FEMA FORM FF-104-FY-21-118: Authorization for the Release of Information Under the Privacy Act ကို ဖြည့်သွင်းပြီး FEMA သို့ ပြန်ပို့ပေးရမည်။

FEMA IHP အကူအညီအကြောင်း လေ့လာပါ

alert - info

လျှောက်ထားသူများသည် ယာယီနေထိုင်သည့် အိမ်ရာအကူအညီ ဆက်လက်လိုအပ်ပါက ထပ်ဆောင်းအကူအညီကို တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ယင်းအတွက် ဤ FEMA Form FF-104-FY-21-115: Application for Continued Temporary Housing Assistance ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းပြီး FEMA ထံသို့ အထောက်အကူပြုသည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် အတူ ပြန်ပို့ပေးရမည်။

အခြား အကူအညီအစီအစဉ်များ

feature_standalone img

အိမ်ရာအကူအညီများအပြင် FEMA သည် အခြား တစ်ဦးချင်းအကူအညီ အစီအစဉ်များဖြင့် ကပ်ဘေးဒဏ်သင့်သူများအတွက် ပြင်ဆင်ထားမှုများ ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ အလုပ်လက်မဲ့အကူအညီ၊ ဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု၊ ကပ်ဘေးသင့်သူများ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အစရှိသဖြင့် ပါဝင်သည်။

နောက်ဆုံးအချက်အလက်