ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ မာလ်တီမီဒီယာ ကိရိယာအတွဲ

တိုက်ရိုက်ကြေညာချက်စာသား

ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများ

ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ စာတိုမက်ဆေ့ဂျ်ပို့ခြင်း ရင်းမြစ်အတွဲ

ပုံကားချပ်များ

ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ ရင်းမြစ်များသည် ပြင်ပမှ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်သည့် ပါတနာများနှင့် မီဒီယာများအတွက် ကပ်ဘေး ပြန်လည်နလံထူရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ကပ်ဘေးအတွင်းနှင့် ကပ်ဘေးနောက်ပိုင်းတွင် လူမှုရေးပုံကားချက်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ကြေညာချက်စာသားများ၊ ဖွင့်ကြည့်နိုင်သည့် ဗီဒီယိုများ၊ ပုံကားမာျးကို ဘာသာပေါင်းစုံဖြင့် မျှဝေနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

တိုက်ရိုက်ကြေညာချက်စာသား

Graphic
An Audio Document.

ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ကြေညာချက်စာသားကို ဘာသာအများအပြားဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး FEMA အကူအညီကို မည်သို့လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သင့်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

စာသားအားလုံး ကြည့်ရန်

ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများ

FEMA သည် နိုင်ငံအနှံ့ ကပ်ဘေးဖြစ်ပွားရာနေရာများသို့ ဝန်ထမ်းများကို ထောင်နှင့် ချီ၍ ချထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DVIDS စနစ်တွင် တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ နောက်ဆုံး ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများကို ဝေမျှထားပါသည်။

ယူကျူ့ပေါ်ရှိ FEMA

ကပ်ဘေးအကူအညီဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူပြီး ကပ်ဘေးဒဏ်သင့်သူများအား ပြန်လည်နလံထူရေး ဖြစ်စဉ်တွင် ကူညီပေးရန်အတွက် FEMA ၏ ဗီဒီယို စာရင်းကို ယူကျူ့တွင် ကြည့်ပါ။

ကပ်ဘေးအကူအညီအကြောင်း ပုံကားများနှင့် PSA များ (အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်)

ဤရေးဆွဲထားသော ပုံကားများသည် ကပ်ဘေးနောက်ပိုင်းတွင် ဖယ်ဒရယ်အကူအညီများ ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းထံသို့ မည်သို့ ရောက်ရှိပုံကို ရှင်းပြထားပါသည်။

ပုံကားများနှင့် PSA များအားလုံး ကြည့်ရန်

External Link Arrow

အမေရိကန် လက်ဟန်သုံးစကားပြောခြင်း (ASL) ဗီဒီယိုများ

ဤဗီဒီယိုများတွင် အရေးကြီးသော သတင်းစကားများကို အမေရိကန်လက်ဟန်သုံးစကားပြောခြင်း (ASL) နှင့် စာတန်းထိုးများ ပါဝင်သည်။

ASL ဗီဒီယိုအားလုံးကြည့်ရန်

External Link Arrow
Graphic
Illustration of a spokesperson on a television broadcast being watched by two peoples

FEMA တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း

လက်ရှိတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက် မရှိပါ။

ယခင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်ကြည့်ရန်

ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ စာတိုမက်ဆေ့ဂျ်ပို့ခြင်း ရင်းမြစ်အတွဲ

ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကပ်ဘေးကာလနောက်ပိုင်းတွင် အကန့်အသတ် ရှိနိုင်သည်။ ကပ်ဘေးဒဏ်ခံရသူများအား စာသားမက်ဆေ့ဂျ်သာ ပေးပို့နိုင်သည့် နေရာများတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို စာသားမက်ဆေ့ဂျ်ဖြင့် မျှဝေနိုင်ရန် ဤရင်းမြစ်အတွဲက ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။

ပုံကားချပ်များ

alert - warning

Sorry, there were no results based on your filter selections.
Please reset the filter or change your selections and try again.

နောက်ဆုံးအချက်အလက်