Mpango wa Watu Binafsi na Familia

alert - info

Taarifa kwenye ukurasa huu haionyeshi masasisho ya Usaidizi wa Mtu Binafsi kwa majanga yaliyotangazwa mnamo au baada ya tarehe 22 Machi, 2024.

Jifunze zaidi kuhusu kile kinachopatikana sasa.

Mpango wa Watu Binafsi na Familia (IHP) hutoa huduma za kifedha na za moja kwa moja kwa watu binafsi na familia zinazostahili zilizoathiriwa na janga, ambazo hazina bima au hazina bima ya kutosha ya gharama muhimu na mahitaji makubwa. Msaada wa IHP si mbadala wa bima na hauwezi kufidia hasara zote zinazosababishwa na janga. Msaada huo unakusudiwa kukidhi mahitaji yako ya msingi na kusaidia katika juhudi za uokoaji wa janga.

Graphic
Man and woman signing

FEMA imejitolea kuandaa ufikiaji sawa wa rasilimali na Msaada wa kurejesha baada ya janga.  Ijulishe FEMA ikiwa wewe au mtu yeyote katika familia yako ana ulemavu au uhitaji wa lugha.

Msaada wa IHP unaweza kujumuisha:

Sheria kuhusu Faragha inaitaka FEMA kupata idhini iliyoandikwa kutoka kwa mwombaji ili kushiriki rekodi zao za Msaada wa janga na wahusika wengine. Waombaji wanaotaka kuidhinisha FEMA kushiriki maelezo yao na wahusika wengine lazima wajaze FOMU ya FEMA FF-104-FY-21-118: Uidhinishaji wa Utoaji wa Taarifa Chini ya Sheria ya Faragha na kuzirejesha kwa FEMA.

Jifunze Kuhusu Msaada wa FEMA IHP

alert - info

Waombaji wanaohitaji Msaada Unaoendelea wa Makazi ya Muda wanaweza kuomba Msaada wa ziada kwa kukamilisha FEMA Form FF-104-FY-21-115: Ombi la Msaada Unaoendelea wa Makazi ya Muda na kuirejesha kwa FEMA Pamoja na hati tegemezi.

Mipango Mingine ya Msaada

feature_standalone img

Zaidi ya nyumba, FEMA ina programu nyingine za Msaada wa Mtu Binafsi zilizoundwa kusaidia waathiriwa wa janga, kama vile Msaada wa Kukosa Ajira wakati wa Janga, Ushauri wa Migogoro, Huduma za Kisheria Wakati wa Janga na zaidi.

Ilisasishwa mara ya mwisho