Msaada wa Mtu Binafsi

FEMA inaweza kukusaidia kurejea hali kawaida baada ya janga kubwa.

Graphic
Family and FEMA staff standing in front of a house

FEMA ilitekeleza sasisho muhimu zaidi kwa msaada wa maafa katika miaka 20 iliyopita.  Masahihisho haya ni pamoja na:

  • Ufadhili unaoweza kubadilika hutolewa moja kwa moja kwa wahasiriwa wakati wanauhitaji zaidi.
  • Ustahiki uliopanuliwa ili kuwasaidia watu wengi kupona haraka.
  • Mchakato wa maombi uliorahisishwa ili kukidhi mahitaji binafsi ya wahasiriwa.

Mabadiliko haya yanatumika kwa majanga yaliyotangazwa mnamo au baada ya  tarehe 22 Machi, 2024

Unahitaji Msaada Wa Aina Gani?

Nahitaji Msaada wa Haraka

Washirika wetu wa msaada wa majanga wanaweza kutoa msaada kwa ajili ya mahitaji ya haraka ambayo FEMA haijaidhinishwa kutoa.

  • Msaada wa Matibabu ya Dharura: Tafadhali piga 9-1-1.
  • Makazi ya Dharura: Tafuta chaguo kwa msimbo wa posta kwa kutembelea Shirika la Msalaba Mwekundu la Marekani, au Jeshi la Wokovu, au kwa kutuma ujumbe SHELTER na msimbo wako wa posta (kwa mfano, “SHELTER 01234”) kwa 4FEMA (43362). Kwa maandishi ya Kihispania REFUGIO na msimbo wako wa posta. (Gharama za kawaida za arafa zinatozwa.)  Unaweza pia kupakua Programu ya Simu ya Mkononi ya FEMA ili kupata makazi yaliyo wazi.
  • Mahitaji ya Haraka: Wasiliana na wakala wa usimamizi wa dharura wa eneo lako kwa Msaada. Nambari ya Msaada ya FEMA (800-621-3362) inaweza kuandaa marejeleo ya ziada. Ikiwa unatumia huduma ya usambazaji video (VRS), huduma ya simu iliyo na maelezo mafupi au nyinginezo, patia FEMA nambari yako kwa huduma hiyo.

Pia tunaandaa Msaada kwa watu wenye ulemavu, au mahitaji ya ufikiaji na utendaji.

alert - info

Je, unataabika au kupata matatizo mengine ya afya ya akili yanayohusiana na majanga ya asili au yanayosababishwa na binadamu? Tembelea Laini ya Msaada wa Mkazo.

Msaada kwa Watu Binafsi na Familia

Mpango wa Watu Binafsi na Familia wa FEMA (IHP) hutoa huduma za kifedha na za moja kwa moja kwa watu binafsi na familia zinazostahili zilizoathiriwa na janga, ambazo hazina bima au hazina bima ya kutosha ya gharama muhimu na mahitaji makubwa.

Hatua Zinazofuata Baada ya Kuwasilisha Ombi la Msaada

Utapokea barua za taarifa kutoka kwa FEMA ama kwa barua ya Marekani au kwa mawasiliano ya kielektroniki. Huenda ukahitaji kuthibitisha utambulisho wako au kukamilisha ukaguzi wa nyumba.

Msaada kwa Biashara Ndogo Ndogo

Unaweza kupokea simu ili kukushauri kuhusu njia za kutuma maombi ya Usimamizi wa Biashara Ndogo (SBA). Ikiwa litatumwa kwa SBA, ombi la mkopo lazima likamilishwe na kurejeshwa ili kuzingatiwa kwa mkopo, na pia kwa aina fulani za Msaada wa FEMA.

Ona zaidi kuhusu mikopo ya SBA.

Nyenzo za Kutegemeza Msaada wa Mtu Binafsi

Sera, Mwongozo na Karatasi za Ithibati

Ukurasa huu una maelezo kuhusu sera, mwongozo, na karatasi za ithibati za Mpango wa Msaada wa Mtu Binafsi wa FEMA, ikijumuisha Mpango wa Msaada wa Kibinafsi wa FEMA na Mwongozo wa Sera (IAPPG).

Tembelea mkusanyo wa Sera, Mwongozo na Karatasi za Ithibati..

Graphic
Survivors’ Road to Recovery Graphic

Barabara ya Urejeshaji

Ingawa si njia zote za waathiriwa wa majanga za kupata nafuu ni sawa, zana hii shirikishi inakupitisha katika taratibu na matakwa ya kawaida ya kufuata ambayo yanaweza kukusaidia kupata Msaada unaohitaji baada ya kukumbwa na janga.

Anza Katika Njia ya Kurejesha

Ilisasishwa mara ya mwisho