Nilitumwa kwa Usimamizi wa Biashara Ndogo ya Marekani

alert - info

Taarifa kwenye ukurasa huu haionyeshi masasisho ya Usaidizi wa Mtu Binafsi kwa majanga yaliyotangazwa mnamo au baada ya tarehe 22 Machi, 2024.

Jifunze zaidi kuhusu kile kinachopatikana sasa.

Ili kukidhi mahitaji ya waathiriwa wa janga, FEMA inashirikiana na mashirika mengine. FEMA hufanya kazi na Usimamizi wa Biashara Ndogo ya Marekani (SBA) ili kutoa mikopo ya majanga yenye riba nafuu kwa wamiliki wa nyumba na wapangaji katika eneo lililotangazwa kuwa la majanga makubwa. Mikopo hii husaidia kufidia uharibifu au upunguzaji wa uharibifu unaosababishwa na janga ili kusaidia kuzuia uharibifu wa dhoruba siku zijazo. Huhitaji kumiliki biashara ili kuomba mkopo wa janga. Huenda umetumwa kwa SBA baada ya kuwasilisha ombi la awali la Msaada wa janga la FEMA.

Iwapo umetumwa kwa SBA, lazima ujaze ombi la mkopo wa janga la SBA kwenye tovuti ya SBA au katika Kituo cha Msaada wa Janga.

Ikiwa umeidhinishwa kwa mkopo, sio lazima kuukubali. Ukiwasilisha ombi na hustahili kupokea mkopo wa janga wenye riba nafuu, hii inaweza kufungua mlango wa ruzuku ya ziada kutoka kwa FEMA.

Iwapo SBA haikupi mkopo au inatoa sehemu tu ya mkopo, SBA itaandaa taarifa kwa FEMA. Tunaweza kukagua ombi lako ili kuona kama unastahili kupata Msaada wa ziada wa janga, kama vile Msaada wa Mali ya Kibinafsi, Msaada wa Usafiri na/au Bima ya Kikundi ya Mafuriko (GFIP).

FEMA inaweza kusaidia kwa yafuatayo hata kama hutawasilisha ombi la mkopo kutoka kwa SBA:

  • Kukarabati Nyumba au Kubadilisha
  • Msaada wa Kukodisha
  • Matibabu
  • Huduma ya meno
  • Mahitaji Muhimu
  • Utunzaji wa Mtoto
  • Mazishi
  • Safisha na Utakase
  • Kuhama na Kuhifadhi
  • Bidhaa za Ziada

Kwa kuwa Mpango wa FEMA wa Watu Binafsi na Familia hautoi Msaada wa ruzuku kwa biashara au kwa nyumba za kukodisha ambazo hazikaliwi na mmiliki kama makazi ya msingi, maombi ya FEMA ya aina hii yanatumwa moja kwa moja kwa SBA ili kufikiriwa kwa mkopo wa majanga.

Kwa maswali kuhusu mpango wa mkopo wa janga wa SBA, tafadhali piga simu kwa SBA kupitia 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Taarifa za SBA zinapatikana pia kwa www.SBA.gov/disaster au kupitia barua-pepe katika disastercustomerservice@sba.gov.

Waathiriwa ambao wangependa kuuliza FEMA maswali au wanaohitaji maelezo wanaweza wakati wowote kutembelea  www.DisasterAssistance.gov au kupiga simu kwa Laini ya Msaada ya FEMA kupitia 800-621-3362.

Ilisasishwa mara ya mwisho