Nitakataje Rufaa Dhidi ya Uamuzi wa Mwisho?

alert - info

Taarifa kwenye ukurasa huu haionyeshi masasisho ya Usaidizi wa Mtu Binafsi kwa majanga yaliyotangazwa mnamo au baada ya tarehe 22 Machi, 2024.

Jifunze zaidi kuhusu kile kinachopatikana sasa.

Ukipokea barua inayosema kwamba hustahili kupokea msaada au kwamba ombi lako halijakamilika, bado unaweza kukamilisha ombi au kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo ndani ya siku 60 za kupokea barua ya uamuzi. Barua inaweza kutumwa kwako au kuwekwa kwenye akaunti yako ya Kituo cha Msaada wa Janga, ikiwa umefungua akaunti.

Rufaa ni ombi lililoandikiwa FEMA ili ikague faili yako tena, na fursa ya kutoa maelezo mapya au ya ziada ambayo hayakuwasilishwa hapo awali ambayo yanaweza kuathiri uamuzi. Unaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wowote wa FEMA kuhusu ombi lako la Msaada wa Mtu Binafsi, kama vile uamuzi wako wa awali wa kustahili, kiasi au aina ya msaada uliotolewa kwako, maombi ya kuchelewa, maombi ya kurejesha pesa, au kunyimwa Msaada wa Makao ya Muda Unaoendelea.

Ikiwa una maswali kuhusu barua uliyopokea au jinsi ya kukata rufaa, unaweza kuwasiliana na wakala wa Laini ya Msaada ya FEMA kwa 1-800-621-3362. Unaweza pia kuchagua kuomba nakala ya faili yako kutoka kwa FEMA ili kukusaidia kuelewa ni kwa nini ulipokea uamuzi unaotaka kukata rufaa. Unaweza pia kuchagua kuomba nakala ya faili yako kutoka kwa FEMA ili kukusaidia kuelewa ni kwa nini ulipokea uamuzi unaotaka kukata rufaa.

Jinsi ya Kukata Rufaa Dhidi ya Uamuzi

Eleza kwa maandishi kwa nini unafikiri uamuzi kuhusu kiasi au aina ya msaada uliopokea si sahihi. Wewe, au mwombaji-mwenza wako, lazima mtie sahihi barua.

Ukichagua mhusika mwingine awasilishe rufaa kwa niaba yako, barua ya rufaa lazima itiwe sahihi na mhusika huyo. Zaidi ya hayo, jumuisha taarifa iliyotiwa sahihi na wewe, ukiidhinisha mhusika mwingine kukata rufaa dhidi ya uamuzi kwa niaba yako, isipokuwa hati hizo tayari ziko kwenye faili.

Ili kupata nakala ya faili yako, lazima uwasilishe ombi lililoandikwa lililo na jina lako kamili, nambari ya ombi la FEMA, nambari ya janga, anwani ya mali iliyoharibiwa na anwani yako ya sasa ya barua, tarehe yako ya kuzaliwa na sahihi yako pamoja na mojawapo ya yafuatayo:

  • Muhuri wa mthibitishaji au muhuri, au
  • Taarifa inayosema, "Ninatangaza, chini ya adhabu ya kiapo cha uwongo kwamba habari hii ni ya kweli na sahihi.” 

Jumuisha hati tegemezi zozote, kama vile makadirio ya mwanakandarasi au barua za dai kukataliwa kutoka kwa kampuni za bima pamoja na ombi lako la rufaa.

Jinsi ya Kuwasilisha Rufaa Yako

Unaweza kuwasilisha rufaa yako na hati tegemezi mtandaoni, ana kwa ana, kwa barua au kwa faksi

Mtandaoni

Rufaa zinaweza kushughulikiwa mtandaoni. Tembelea DisasterAssistance.gov ili kuunda akaunti na kupakia hati tegemezi zote kwa kutumia "Kituo cha Upakiaji" cha Mawasiliano.    

Ana kwa Ana

Unaweza kupeleka ombi lako la rufaa kwa Kituo cha Msaada wa Majanga.

Kwa Barua

Tuma barua yako ya rufaa na hati tegemezi kwa:

FEMA - Individuals & Households Program National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

Kwa Faksi

Tuma kwa faksi barua yako ya rufaa na hati tegemezi kwa:

(800) 827-8112
Attention: FEMA - Individuals & Households Program

alert - info

Ili kuzingatiwa, barua yako ya rufaa lazima iwekwe alama ya posta ndani ya siku 60 tangu tarehe ya barua ya uamuzi.

Baada ya Kuwasilisha Rufaa Yako

Rufaa zote hukaguliwa. Maamuzi kwa kawaida hufanywa ndani ya siku 30 baada ya kupokea rufaa, hata hivyo, inaweza kuchukua hadi siku 90 uamuzi kufanywa.

Huenda ukaombwa habari zaidi ikiwa FEMA haina habari ya kutosha ili kufanya uamuzi.

Utaarifiwa kwa maandishi kuhusu jibu la rufaa yako, ama kwa barua au kupitia akaunti ya DisasterAssistance.gov uliyofungua ulipotuma ombi kwa FEMA.

Rufaa ya Kukusanya (Kurejesha) Madeni ya Mpango wa Watu Binafsi na Familia

Ikiwa ulipokea barua ya Ilani ya Uwezekano wa Deni, ni muhimu kuisoma barua hiyo kwa uangalifu. Unaweza kuwasilisha rufaa iliyoandikwa, ambapo unaweza kuchagua kuomba kusikilizwa, ndani ya siku 60 baada ya kupokea barua hiyo. Kesi ni fursa ya kuwasilisha ushahidi unaofaa (k.m., ushuhuda au hati za ziada) ili kuunga mkono dai lako.

Kesi ya ana kwa ana huratibiwa wakati FEMA inaamua kwamba swali la deni haliwezi kutatuliwa tu kwa kupitia faili ya karatasi. Tembelea ukurasa wa Rufaa ya Kukusanya (Kurejesha) Madeni ya Mpango wa Watu Binafsi na Familia  ili kujifunza zaidi kuhusu mchakato huo.

Ilisasishwa mara ya mwisho