Dabeecadaha U-Qalmida Gargaarka FEMA

Kahor intaan la go'aamin iney helaan Barnaamijka gargaarka Shakhsiyaad iyo Qoysas, FEMA waxey dib u eegtaa codsiyaha si ay u xaqiijiso in shuruudaha guud laga soo baxey.

Marka la codsanayo gargaarka FEMA, codsaduhu waa inuu shaaciyaa in macaluumaadka la bixiyey run yihiin. Codsigu waa dukuminti sharci ah dhammaan walxaha la shaaciyeyna waxey hoos yimaadaan ganaax beensheegid. Wax badan ka baro shuruudaha sharci ee FEMA.

feature_mini img

La soo dag xaashida xaqiiqda Barnaamijka Shakhsiyaadka iyo Qoysaska la xidhiidha u qalmida iyo shuruudaha.

Xaaldaha in la helo Barnaamijka gargaarka Shakhsiyaad iyo Qoysas

Graphic
Graphic listing the 3 steps FEMA takes to make sure people get assistance, while guarding against fraud: Verify identity, examine insurance, verify ownership and/or occupancy.

Nooc kasta oo kamida gargaarka ee barnaamijka dhexdiisa wuxuu u baahanyahay xaqiijin baahida gaarka ah ee aan la fulinin ay sababtay musiibo loogu dhawaaqay Gargaar Shakhsiyeed. Hase yeeshee, xaaladaha guud ee so socda waa in laga soo baxaa si codsade uu u helo wax gargaar ah ee kujira Barnaamijka Shakhsiyaadka iyo Qoysaska.

Xaalada Muwaadinimo

Si aad u codsatid faaiido, waxaad u baahantahay inaad xaqiijisid inaad tahay muwaadin Mareykan ah, jinsiyad aan-muwaadin ahayn ama qof aan-muwaadin ahay oo u qalma.

alert - info

Wax ka baro Shuruudaha Muwaadinimo iyo Xaalada Soo-galootinimo ee la xiriira faaiidooyinka federaalka ee dadweynaha.

Xaqiijin Aqoonsi

FEMA waa iney awoodaa iney ku xaqiijiso aqoonsiga codsadaha lambar Ammaan Bulsho oo jira.

  • FEMA waxey caadiyan xaqiijisaa aqoonsiga codsadaha xiliga codsiga iyadoo u marta raadin diiwaano dadweyne oo otomaatik ah iyo su'aalo taxane ah oo lala xiriiriya faylka sheegasho ee codsadaha iyo diiwaano dadweyne.
  • Marka ay FEMA awoodin iney xaqiijiso aqoonsiga codsadaha iyadoo u maraysa hababkan, codsadayaashu waxaa la waydiin karaa iney soo gudbiyaan dukumintiyo dheeraad ah.
alert - info

Dib u eeg noocyada dukumintiyo aad bixin kartid si aad u xaqiijisid aqoonsigaaga.

Xaqiijin Lahaansho/Degenaansho

FEMA waa iney awood u yeelataa iney xaqiijiso degnaanshaha iyo/ama lahaanshaha codsadaha.

  • Codsadayaashu waa iney cadeyn karaan in guriga musiibadu-waxyeeleysay uu ahaa deegaankooga aasaasiga ah.
  • Dadkii lahaa guriyaasha musiibada kahor waa iney sidookale cadeeyaan lahaanshaha gurigooda musiibadu-waxyeeleysay.
  • FEMA waxey xaqiijisaa degenaanshaha iyo lahaanshaha xilig codsiga iyadoo u marta raadin diiwaano dadweyne oo otomaatik ah. Marka FEMA aynan awoodin iney xaqiijiso degenaanshaha ama lahaanshaha codsadaha, codsadudu wuxuu FEMA siin karaa dukumintiyo lagu xaqiijiyo.
alert - info

Dib u eeg noocyada dukumintiyo aad bixin kartid si aad u xaqiijisid degenaanho iyo/ama lahaansho.

Baahi Aan Laf Fulinin Caymiska Kadib

FEMA ma labalaabi karto gargaar uu bixiyey il kale, sida heshiis caymis. Hase yeeshee, kuwa caymis gaabis ah helay waxey heli karaan gargaar dheeri ah haddii lacagaha ay ka heleen il kale aynan ku filneyn iney daboolaan kharashaadka iyo baahiyaha daran oo tooska ah oo ey sababtay musiibo la shaaciyey.

  • Codsadayaasha waxaa looga baahanyahay iney FEMA kusoo wargeliyaan dhammaan daboolida caymis oo laga yaabo iney u furantahay iyaga si ay u daboolaan baahiyahooda musiibadu-sababtay.
  • Codsadayaasha caymiska kujira waa iney bixiyaan dukumintiyo aqoonsanaya heshiiyadooda caymiska ama faaiidooyinkooda, quseeya waxyeelada sababtay-musiibo ee siyaasad ay dabooshay, kahor inta FEMA aysan qadarin u-qalmidooda gargaar.
alert - info

Dukumintiyada waxaa si toos ah loo gelin karaa koontooyinkaaga onleenka DisasterAssistance.gov ama booqo xarun la geeyo dukuminti ee kuu dhow.

Codso Gargaar

Haddii aad kasoo baxdid dabeecadaha u-qalmida, waxaad codsi u buuxin kartaa Barnaamijka gargaarka Shakhsiyaadka iyo Qoysaska ee FEMA DisasterAssistance.gov

Waxaad sidookale ku codsan kartaa si waji-ka-waji ah ama taleefon.

FEMA waa iney xaqiijisaa in gargaarka la bixiyo uunan labalaabeynin gargaar laga helay il kale, lagu bixiyey si habboon kharashaad laga maarmaan ah oo musiibo-sababtay iyo baahiyo daran aana lagu soo helin qaab khayaano ah.

Hay'adaha federaalka waxaa looga baahanyahay iney qaadaan tallaabo ay ku aqoonsanayaan dibna ugu soo celinayaan lacago lagu qaatay khayaano, sida ay qabaan sharciyada federaalka ee soo socda:

Marka la codsanayo gargaarka FEMA, codsaduhu waa inuu shaaciyaa in macaluumaadka la bixiyey run yihiin. Codsigu waa dukuminti sharci ah dhammaan walxaha la shaaciyeyna waxey hoos yimaadaan ganaax beensheegid. FEMA waxey isticmaali kartaa ilo dibada ah si ay u xaqiijiso sax ahaanshaha macaluumaadka la galiyey. Haddii codsaduhu si kas ah u sameeyo bayaan been abuur ah ama u qariyo macaluumaad si uu iskugu dayo inuu gargaar helo, waa jabin sharciyo federaal iyo kuwo gobol.

Shaqaalaha FEMA waxaa laga rabaa iney u soo tabiyaan khayaano laga shakiyey Xafiiska Waaxda Dhulka-hooyo ee Baaraha Guud (OGI). OGI-gu wuxuu baarayaa kiisas khayaano oo dhici kara wuxuuna u gudbiyaa Waaxda Caddaalada wixii tallaabo sharci ah halkey ku habboontahay. Iyadoon loo eegin qeymaha deyn, FEMA ayaa sidookale bilaabi karta ururin deyn suurtogal ah goortay lagama maarmaan tahay iney si bareer ah u dabagasho dib-u-soo cesashada wixii gargaar lagu helay qaabab khayaano.

La cusbooneysiiyey markii ugu dambeysay