Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4615

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

17

NEW YORK – Cư dân New York bắt đầu sửa chữa và xây cất lại ngôi nhà của họ và FEMA có hợp tác với các tiệm vật liệu Lowe’s trong Queens để cung cấp thông tin và chỉ dẫn miễn phí về cách làm cho ngôi nhà, bị hư hại do thảm họa tự nhiên, được vững chắc và an toàn hơn.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Quận Suffolk sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào 6:00 tối thứ Bảy nhưng cư dân bị ảnh hưởng bởi Bão Ida vẫn có thể được trợ giúp bằng đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA. Trợ giúp thuận tiện qua điện thoại, máy điện toán hoặc thiết bị di động.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Di Động của FEMA sẽ đến Bronx từ 29 tháng Mười–1 tháng Mười Một, để giúp người sống sót bão Ida nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA và trả lời các thắc mắc của họ.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA đã thêm quận Dutchess vào tuyên bố thảm họa liên bang bởi bão Ida vào ngày 5 tháng Chín, nên tổng số bây giờ là chín quận có cư dân đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
FEMA cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch để tiếp ngoại và thông tin với người sống sót sau thảm họa, nói được chút ít hoặc không nói được tiếng Anh. FEMA cũng có nhân viên và kỹ thuật để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho những người bị điếc, lãng tai hay không nhìn rõ.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.