נייעס און מעדיע אומגליק 4615

דרוק רעליסעז און פאקט צעטלעך

25

ניו יארק - אכט חודשים זינט די רעשטלעך פון הוריקאן איידע האט געשעדיגט הייזער, ביזנעסעס און אינפראסטרוקטורן איבער ניו יארק, האבן FEMA, די US קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע און די נאציאנאלע פלייץ אינשורענס פראגראם באשטעטיגט כמעט אכט הונדערט מיליאן דאלאר צו העלפן ניו יארקער קומען צו זיך און צוריקבויען.
illustration of page of paper דרוק רעליסעז |
ניו יארק - FEMA האט זיך אונטערגענומען א סכום פון כמעט 335,000$ אפצוגעבן פאר טעמפל תקוה אין נאסאו קאונטי פאר קאסט וואס האבן א שייכות מיט עמערדזשענסי אפהיט מיטלען פון די רעשטלעך פון הוריקאן איידע. דאס איז נאר איינע פון די טריט וואס FEMA האט זיך אונטערגענומען צו העלפן געבעט ערטער אין דער סטעיט פון ניו יארק זיך צוריק אויפשטעלן און אויפבויען.
illustration of page of paper דרוק רעליסעז |
אייגנטימערס און דינגערס אין אראנדזש קאונטי וואס האבן געהאט נכסים שאדן אדער פארלוסטן גורם געווען פון די רעשטלעך פון הוריקאן איידע צווישן סעפטעמבער 1-3 האבן ביז מאנטאג, יאנואר 31, צו אפליקירן פאר פעדעראלע קאטאסטראפע הילף.
illustration of page of paper פאקט צעטלעך |
ניו יארק - עס איז אדורך פיר מאנאטן זינט די רעשטלעך פון הוריקאן איידע האט אימפאקטירט שטיבער, ביזנעסעס און אינפראסטרוקטור איבער ניו יארק סטעיט. ביז צום היינטיגן טאג, האבן, FEMA, די US קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע און די נאציאנאלע פלייץ אינשורענס פראגראם אויסגעצאלט כמעט א האלבן ביליאן דאלאר צו העלפן ניו יארקער צוריקבאקומען און צוריקבויען.
illustration of page of paper דרוק רעליסעז |
מיטן טערמין צו אפליקירן פאר פעדעראלע קאטאסטראפע הילף נאר זיבן טאג אוועק, זאלן ניו יארקער וואס האבן געהאט פארלוסטן אדער שאדנס פון הוריקאן איידע האבן אין זינען אז FEMA שטעלט צו פינאנציעלע הילף פאר פאסיגע אינדיווידועלע און הויזגעזינדער וואס האבן נישט קיין אינשורענס אדער זענען אונטעראינשורט די נייטיגע אויסגאבן וואס זענען ארויסגעקומען צוליב דעם שטורעם. FEMA הילף פארטרעט נישט אינשורענס און קען נישט צוריקצאלן פאר אלע פארלוסטן געשען פון דער קאטאסטראפע.
illustration of page of paper פאקט צעטלעך |

PDF גראפיקס און מאלטימעדיע

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

New York Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues
New York Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues

New York Remnants of Hurricane Ida One Year Infographic
New York Remnants of Hurricane Ida One Year Infographic

A woman at the table on a laptop with a calendar in front of her
DR-4615-NY Orange County JAN 31 Deadline to Apply Graphic

file icon
Public Notice for DR-4615 Ida

file icon
Bantuan FEMA Boleh Digunakan untuk Baiki atau Ganti Relau

Adakah anda pemilik rumah yang mendapat bantuan FEMA bagi tujuan pembaikan rumah? Adakah kemudiannya anda dapati relau anda rosak atau musnah akibat Taufan Ida? Sekiranya relau anda tidak dilindungi insurans, FEMA mungkin dapat memberikan bantuan tambahan untuk membaiki atau menggantinya. Tetapi anda mestilah membuat permohonan kepada FEMA secara bertulis dan sertakan resit atau anggaran harga pembaikan yang dapat disahkan.

English Fact Sheet: FEMA Assistance Can Help Repair or Replace Furnaces | https://www.fema.gov/fact-sheet/fema-assistance-can-help-repair-or-replace-furnaces

file icon
Berwaspada dengan Penipuan dan Artis Scam

Selepas berlakunya bencana, artis scam, pencuri identiti dan penjenayah lainnya sering berusaha untuk mengambil kesempatan mangsa-mangsa bencana. Pegawai pengurusan kecemasan persekutuan dan negeri menggesa penduduk supaya berwaspada dan melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan.

English Fact Sheet: Beware of Fraud and Scam Artists | https://www.fema.gov/fact-sheet/beware-fraud-and-scam-artists-2

file icon
Imfashanyo ya FEMA Ishobora Gufasha Gukora canke Gusubiriza Ivyuma Bishusha Amazi Munzu

Uri mwen’inzu yaronse imfashanyo ya FEMA yo gusanura inzu? Munyuma waratoye ko icuma gishusha amazi cononywe n’Igihuhusi Ida? Hamwe icuma gishusha amazi coba kitarishwe na asiranse yawe, FEMA ishobora kugikoresha canke ikagisubiriza. Ariko utegerezwa kubishikiriza FEMA mu rwandiko no gushiramwo amarisiti yerekana urugero rw’ivyosubigwamwo.

English Fact Sheet: FEMA Assistance Can Help Repair or Replace Furnaces | https://www.fema.gov/fact-sheet/fema-assistance-can-help-repair-or-replace-furnaces

file icon
Mwirinde Forode n’Abanyoni

Inyuma y’ikiza, abanyoni, abasuma b’ivyangombwa n’izindi nkozi n’ikibi kenshi bahita bikika mukiza ngo bibiremwo abarokotse ikiza. Abakozi b’ibiro vya Leta vyitaho ivyago vya bukwi na bukwi basaba abanyagihugu kuba maso no gutanga raporo n’igikorwa cose giteye amakenga.

English Fact Sheet: Beware of Fraud and Scam Artists | https://www.fema.gov/fact-sheet/beware-fraud-and-scam-artists-2

file icon
FEMA Bertutur dalam Bahasa Anda

NEW YORK – FEMA menyediakan perkhidmatan penterjemahan dan jurubahasa untuk berhubung dan berkomunikasi dengan mangsa-mangsa bencana yang terselamat yang tidak fasih atau tidak boleh berbahasa
Inggeris. Pihak FEMA juga mempunyai kakitangan dan teknologi yang dapat membantu pemulihan bencana bagi mereka yang pekak, kurang pendengaran atau kurang penglihatan.

English: FEMA Speaks Your Language | https://www.fema.gov/press-release/20211025/fema-speaks-your-language

file icon
Warga Wilayah Dutchess yang Terkena Dampak Badai Ida Sekarang Dapat Mendaftar untuk Bantuan FEMA

NEW YORK – FEMA telah menambahkan Wilayah Dutchess ke dalam deklarasi bencana federal tanggal 5 September untuk Badai Ida, sehingga jumlahnya menjadi sembilan wilayah yang penduduknya sekarang memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan bencana FEMA.

English News Release: Dutchess County Residents Affected by Hurricane Ida Can Now Apply for FEMA Assistance
https://www.fema.gov/press-release/20211026/dutchess-county-residents-affected-hurricane-ida-can-now-apply-fema