alert - warning

This page has not been translated into Yiddish. Visit the Yiddish page for resources in that language.

Fact Sheets

אייגנטימערס און דינגערס אין אראנדזש קאונטי וואס האבן געהאט נכסים שאדן אדער פארלוסטן גורם געווען פון די רעשטלעך פון הוריקאן איידע צווישן סעפטעמבער 1-3 האבן ביז מאנטאג, יאנואר 31, צו אפליקירן פאר פעדעראלע קאטאסטראפע הילף.

illustration of page of paper Release Date:

פראגעס קענען אונטערקומען אזוי ווי די איינוואוינער פון דער בראנקס, דאטשעס, קינגס, נאסאו, אראנדזש, קווינס, ריטשמאנד, ראקלענד, סופאלק און וועסטשעסטער קאונטיס מיט שאדנס אדער פארלוסטן גורם געווען ביי הוריקאן איידע, אפליקירן צו FEMA פאר קאטאסטראפע הילף.

illustration of page of paper Release Date:

צוליב דעם קאוויד-19 נאציאנאלע עמערדזשענסי און געברויך צו היטן די פארזיכערונג און געזונט פון אלע אמעריקאנער, טוט FEMA אנפירן אנהייב אינדערויסנדיגע און היים אינספעקציעס פון דערווייטנס. די אינספעקציעס באשטעטיגן פאסיגקייט פאר פעדעראלע קאטאסטראפע הילף און ווערן אנגעבאטן פאר איבערלעבערס פון הוריקאן איידע וואס האבן באריכט אז זייערע הייזער זענען נישט וואוינעוודיג, היגיעניש אדער זיכער.

illustration of page of paper Release Date:

מיטן טערמין צו אפליקירן פאר פעדעראלע קאטאסטראפע הילף נאר זיבן טאג אוועק, זאלן ניו יארקער וואס האבן געהאט פארלוסטן אדער שאדנס פון הוריקאן איידע האבן אין זינען אז FEMA שטעלט צו פינאנציעלע הילף פאר פאסיגע אינדיווידועלע און הויזגעזינדער וואס האבן נישט קיין אינשורענס אדער זענען אונטעראינשורט די נייטיגע אויסגאבן וואס זענען ארויסגעקומען צוליב דעם שטורעם. FEMA הילף פארטרעט נישט אינשורענס און קען נישט צוריקצאלן פאר אלע פארלוסטן געשען פון דער קאטאסטראפע.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA וועט אפשטעלן אפעראציעס אין די דריי פארבליבענע פיקסירטע קאטאסטראפע קאמפענסאציע צענטערס אין ניו יארק דאנערשטאג אין אפמערקונג פונעם דאנקטאג. די FEMA הילפליין וועט אויך זיין פארמאכט פאר דער חגא. אלע דריי צענטערס און די הילפליין וועלן זיך צוריק אויפעפענען פרייטאג נאוועמבער 26.

illustration of page of paper Release Date: