Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Di Động của FEMA Đến Bronx

Release Date:
Tháng 10 27, 2021

Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Di Động của FEMA sẽ đến Bronx từ 29 tháng Mười–1 tháng Mười Một, để giúp người sống sót bão Ida nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA và trả lời các thắc mắc của họ.

Người sống sót có thể viếng nhà di động và gặp trực tiếp nhân viên của FEMA và đại diện của các cơ quan liên bang và tiểu bang khác. Họ cũng có thể được hỗ trợ để tải lên các tài liệu. Các đại diện từ Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) cũng sẽ có mặt để giải thích cách nộp đơn vay tiền thảm họa với lãi suất thấp dành cho các thương nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, chủ nhà và người thuê.

Nhà di động sẽ đến:

Quận Bronx -- 9:00 sáng đến 5:00 chiều

Aileen B. Recreational Complex tại Pelham Bay Park

Middletown Road và Stadium Avenue

Bronx, NY 10465

Thứ Sáu, 29 tháng Mười, thứ Bảy, 30 tháng Mười và Thứ Hai, 1 tháng Mười Một

Người sống sót không cần phải đến trung tâm phục hồi để được trợ giúp. Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến qua mạng lưới DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó. Tổng đài của đường dây trợ giúp mở cửa từ 8:00 sáng đến 7:00 tối hàng ngày. Nhấn nút số 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn số 3 để được kết nối với người thông ngôn nói ngôn ngữ của quý vị

Hạn chót nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA là ngày thứ Hai, 6 tháng Chạp.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin chánh thức về nỗ lực phục hồi ở New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/femaregion2facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối