U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

New York

Active Disasters: 1
New York

Active Disaster 4615

There is an active disaster declaration involving Remnants Of Hurricane Ida. Learn about Disaster 4615

Disaster Declaration 4615 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 23769
Total Individual & Households Program (IHP) $108,924,126.27*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00*

As of Sep 6, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Người kiểm tra của FEMA chỉ ghi xuống những hư hại do thảm họa. Họ không thể cứu xét quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ FEMA hay không, hoặc cho biết số tiền hay loại hỗ trợ nào FEMA có thể cung cấp. Điều quan trọng là hãy trả lời khi họ tìm cách liên lạc với quý vị.
illustration of page of paper Trang Thông tin | October 18, 2021
Quý vị đã nộp đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau cơn Bão Ida thổi qua New York, và vừa nhận một lá thư. Quý vị không biết trong thư nói gì, nhưng nghĩ rằng đây là thư không tốt.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | October 15, 2021
Sau thảm họa, những kẻ lừa đảo, mạo danh và những tội phạm khác thường muốn lợi dụng người sống sót sau thảm họa. Các viên chức quản lý khẩn cấp của liên bang và tiểu bang yêu cầu cư dân để ý và báo cáo bất cứ họa động tình nghi nào.
illustration of page of paper Trang Thông tin | October 13, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Street Community Center

Address

31 Zukor Road
New City, New York 10956
Rockland
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 AM - 12:00 AM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:12:00 AM - 12:00 AM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Greenburgh Public Library

Address

300 Tarrytown Road
Elmsford, New York 10523
Westchester
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 AM - 12:00 AM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:12:00 AM - 12:00 AM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Rockland - Orangetown Soccer Field

Address

175 Old Orangeburg Rd.
Orangeburg, New York 10962
Rockland
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:8:00 AM - 7:00 PM

Mamaroneck

Address

136 Prospect Ave Mamaroneck NY, 10543
Mamaroneck, New York 10543
Westchester
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

DRC# 5 Yonkers

Address

1500 Central Park Avenue, Yonkers, NY 10710
Yonkers, New York 10710
Westchester
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Notes

This DRC will cease operations as of 6:00 PM on 10/15/21.

Suffolk

Address

Rose Caracappa Senior Center 739 NY-25A MT. Sinai
Mount Sinai, New York 11766
Suffolk
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Nassau

Address

1801 Evergreen ave
New Hyde Park, New York 11040
Nassau
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Bronx - Hostos Community College

Address

450 Grand Concourse, E.
Academic Building C
Bronx, New York 10451
Bronx
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

DRC 4 Staten Island

Address

2800 Victory Blvd. Staten Island
Staten Island, New York 10314
Richmond
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Queens - Queens College

Address

152-45 Melbourne Ave
Flushing, New York 11367
Queens
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Brooklyn - Medgar Evers College

Address

231 Crown street Brooklyn NY 11225
Brooklyn, New York 11225
Kings
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM