U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Region 6

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Determining Available Flood Hazard Information

Base Level Engineering Tools and Resources

Virtual Flood Risk Open House

Mitigation Guides

Leadership

Contact Us and News

FEMA Region 6 office, located in Denton, Texas oversees federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Determining Available Flood Hazard Information

The Available Flood Hazard Information (AFHI) tables are produced quarterly and may be issued intermediately in response to a Federal Disaster Declaration. AFHI tables allow access to all available flood hazard information within the FEMA flood mapping program, allowing communities, state, and federal entities access to all available data.

Base Level Engineering (BLE) Tools and Resources

We have resources to assist communities for the local review and incorporation of Base Level Engineering datasets in their floodplain management activities. These tools connect up with BLE data available, free-of-charge, on the interactive on-line portal, known as the Estimated Base Flood Elevation (estBFE) Viewer.

View All Base Level Engineering Resources

Virtual Flood Risk Open House

Updating flood maps can be a multi-year effort and providing community review of the maps before they go effective is an important part of the process. FEMA works with communities to provide information and resources online to view the Preliminary Flood Insurance Rate Maps. It’s important for property owners to understand options if they need to consider flood insurance, or if they disagree with the maps.

When face-to-face meetings are not always possible, a Virtual Flood Risk Open House can provide many of the same resources and a link to FEMA’s Flood Map Changes Viewer.

Go to the Community Members’ Guide

Mitigation Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

View All Mitigation Funding Resource Guides

Leadership

Leadership Region 6 - Tony Robinson

Tony Robinson
Regional Administrator

Appointed in January 2013. Under his leadership, the Region has awarded and managed over $1 billion in grant funding each fiscal year to assist Region 6 partners.

Tony Robinson Full Bio

Moises dugan standing in front of an American Flag

Moises Dugan
Deputy Regional Administrator

His responsibilities include oversight and implementation of response and recovery operations for presidentially declared disasters in the five-state region.

Moises Dugan Full Bio

Contact-Us

Regional News and Information

Các chủ nhà và người thuê nhà Texas ở Kerr, Lamar và Shackelford đã bị thiệt hại của bão tuyết hồi Tháng Hai giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA. Nếu quý vị làm đơn với FEMA trước khi các quận này được bổ sung vào danh sách, quý vị không cần phải làm đơn lại.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | June 29, 2021
GFIP là một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt được thiết lập theo các quy định của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP). Tất cả các chủ hợp đồng NFIP (bao gồm cả người nắm chứng nhận GFIP) đều có thể yêu cầu bồi thường sau khi bị lũ lụt, ngay cả khi không có tuyên bố thảm họa của tổng thống.
illustration of page of paper Trang Thông tin | June 8, 2021
9-15 Tháng Năm là tuần lễ Chuẩn bị Sẵn sàng chống Bão của Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia năm nay. Các trận bão tuyết nghiêm trọng đã gây thiệt hại hàng triệu đô-la đầu năm nay, cùng với đại dịch coronavirus đang hoành hành, là lời nhắc nhở quan trọng rằng thảm họa có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Hãy dành thời gian bây giờ để lập một kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện các bước đơn giản để bảo vệ ngôi nhà và gia đình quý vị khỏi các thảm họa tương lai.
illustration of page of paper Trang Thông tin | May 14, 2021

DENTON, Texas — Chẳng còn mấy thời gian nữa.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | May 7, 2021
Các cư dân Texas ở 126 quận* được chỉ định nhận hỗ trợ thảm họa, là người bị ảnh hưởng bởi các trận bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai và vẫn cần trợ giúp có nhiều nguồn hỗ trợ nỗ lực khắc phục hậu quả của họ. Hãy xem danh sách kiểm tra khắc phục hậu quả của FEMA để đảm bảo quý vị đã thực hiện tất cả các bước trong quá trình xin hỗ trợ liên bang của quý vị:
illustration of page of paper Trang Thông tin | May 3, 2021