alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Samaan Profile Pic Circle

Region 4 Administrator (Acting)

Sharrie Abrams

Region 4 Deputy Administrator (Acting)

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

Các hộ gia đình ở Florida mà bị mất nhà sau Bão Ian đang chuyển đến các chỗ ở tạm thời của FEMA với tốc độ ngày càng nhanh. Tính đến ngày 12 tháng 4, có 1,001 người nộp đơn đủ điều kiện đã được ở trong các xe kéo du lịch, nhà ở được sản xuất sẵn hoặc căn hộ cho thuê do FEMA tài trợ.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Hơn 50,000 chủ sở hữu nhà ở Florida đã nhận được tiền từ FEMA để xây dựng lại ngôi nhà của họ vững chắc hơn sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA đã phê duyệt hai khoản tài trợ để hoàn trả cho Học khu Quận Lee và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lee các chi phí khẩn cấp ứng phó với bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns hoặc Volusia mà bị mất mát hoặc thiệt hại về tài sản do bão Nicole chỉ còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai của liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Hơn $6.97 tỷ hỗ trợ liên bang cho người dân Florida đang giúp cho các hộ gia đình, cộng đồng và tiểu bang Florida phục hồi sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: