alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Samaan

Region 4 Administrator

Robert P. Ashe

Region 4 Deputy Administrator (Acting)

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

FEMA có thể cần liên lạc với cư dân Tennessee đã nộp đơn xin trợ giúp sau cơn bão và lốc xoáy ngày 9 tháng 12 năm 2023. Người đương đơn nên lưu ý rằng các cuộc gọi có thể đến từ các số ngoài tiểu bang hoặc không xác định.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
FEMA đang cung cấp cho cư dân Tennessee những lời khuyên miễn phí về cách xây dựng chắc chắn và an toàn hơn nhằm chống chọi lại cơn bão.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
FEMA đã thông báo gia hạn chương trình Nhà ở Tạm thời Trực tiếp thêm sáu tháng cho đến ngày 29 tháng 9 năm 2024 đối với những hộ gia đình đủ điều kiện ở các quận Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota và Volusia.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Các Trung tâm Phục hồi Thảm họa hoạt động ở Tennessee để trợ giúp cho cơn lốc xoáy sẽ tạm thời đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 19 tháng 2, cho ngày lễ liên bang Ngày Lễ Tổng thống.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
FEMA đang cung cấp cho cư dân Tennessee tư vấn miễn phí về cách xây dựng mạnh mẽ và an toàn hơn trước cơn bão.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: