alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Gracia Szczech Photo

Region 4 Administrator

Robert Samaan Profile Pic Circle

Region 4 Deputy Administrator

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA đã phê duyệt hai khoản tài trợ để hoàn trả cho Học khu Quận Lee và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lee các chi phí khẩn cấp ứng phó với bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: Tháng 3 24, 2023
Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns hoặc Volusia mà bị mất mát hoặc thiệt hại về tài sản do bão Nicole chỉ còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai của liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: Tháng 3 20, 2023
Hơn $6.97 tỷ hỗ trợ liên bang cho người dân Florida đang giúp cho các hộ gia đình, cộng đồng và tiểu bang Florida phục hồi sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: Tháng 3 20, 2023
Một người sống sót gần đây đã báo cáo rằng họ nhận được một tin nhắn cho biết “séc của chính phủ liên bang với số tiền $2800 đã được giải ngân”. Văn bản hướng dẫn người sống sót truy cập vào một liên kết và cung cấp thông tin cá nhân để FEMA xác minh. Đây là một vụ lừa đảo. Các nỗ lực lừa đảo có thể được thực hiện qua điện thoại, qua thư hoặc email, tin nhắn hoặc gặp trực tiếp. FEMA không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính nào với số tiền $2.800,00. Nếu bạn đã nộp đơn xin hỗ trợ thảm hoạ, FEMA sẽ thông báo cho bạn về quyết định của mình. Cơ quan cũng có thể liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin để xử lý đơn đăng ký của bạn. Điều này có thể đến dưới dạng một lá thư. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được một cuộc gọi điện thoại. Xem lại thư từ FEMA của bạn một cách cẩn thận.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: Tháng 3 15, 2023
Trước khi đổ bộ, các nguồn lực liên bang đã được bố trí để ứng phó ngay lập tức với Bão Ian. Đây là lịch trình chuẩn bị và hỗ trợ của liên bang cho người dân Florida để đối phó với cơn bão và phục hồi gần sáu tháng sau đó.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Published: Tháng 3 10, 2023