alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 4

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 4 office, located in Atlanta, Georgia oversees federal emergency management for six Tribal Nations and the following states:

Our Federal Regional Center is located in Thomasville, Ga.

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Leadership

Gracia is standing front of of an American flag and she is smiling

Gracia B. Szczech
Regional Administrator

Read Gracia B. Szczech Bio

Robert standing in front of an American flag

Robert Samaan
Deputy Regional Administrator

Read Robert Samaan Bio

Contact Us

Regional News and Information

A mobile Disaster Recovery Center operated by FEMA and the State of Florida will be making stops in Monroe County.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 11 16, 2022
Các Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) dành cho những người sống sót sau cơn bão Ian mở cửa trở lại ngày hôm nay sau khi tạm thời đóng cửa vào tuần trước vì thời tiết khắc nghiệt. Các trung tâm được thiết kế để giúp những người sống sót sau thảm họa bắt đầu phục hồi sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 11 16, 2022
Quận Martin hiện đủ điều kiện để nhận khoản bồi hoàn cho việc dọn dẹp mảnh vỡ và sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở công cộng bị thiệt hại do cơn bão Ian. Quận này trước đây đã được phê duyệt các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 11 16, 2022
Một Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) di động do FEMA và Tiểu bang Florida vận hành sẽ dừng chân ở một số nơi tại Quận Osceola.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 11 16, 2022
Một Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) di động do FEMA và Tiểu bang Florida vận hành sẽ dừng chân ở một số nơi tại Quận Orange.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 11 16, 2022