alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Region 4

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 4 office, located in Atlanta, Georgia oversees federal emergency management for six Tribal Nations and the following states:

Our Federal Regional Center is located in Thomasville, Ga.

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Leadership

Gracia is standing front of of an American flag and she is smiling

Gracia B. Szczech
Regional Administrator

Read Gracia B. Szczech Bio

Robert standing in front of an American flag

Robert Samaan
Deputy Regional Administrator

Read Robert Samaan Bio

Contact Us

Regional News and Information

Những người dân Mississippi nhận được An sinh Xã hội hoặc các khoản thanh toán khác của chính quyền không có lý do gì để lo ngại rằng khoản hỗ trợ thảm họa của FEMA có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của mình.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Tháng 12 13, 2021
Chủ nhà, người thuê nhà, chủ doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận của Mississippi ở các quận Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall và Wilkinson, những người bị thiệt hại về tài sản hoặc những tổn thất không được bảo hiểm khác do Cơn Bão Ida gây ra chỉ còn chưa đến hai tuần để nộp đơn đăng ký hỗ trợ thảm họa của liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 12 10, 2021
Khi các cư dân Mississippi đủ điều kiện bắt đầu nhận hỗ trợ của liên bang, FEMA đặc biệt khuyến nghị các đương đơn nên chỉ sử dụng tiền tài trợ cho các khoản chi liên quan đến cứu trợ thảm họa theo yêu cầu.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Tháng 12 10, 2021
Nếu quý vị đã làm đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau khi Bão Ida càn quét qua Mississippi, quý vị có lẽ đã nhận được một lá thư xác định -- và có thể quý vị không đồng tình với quyết định của họ. Quý vị có quyền kháng nghị quyết định đó
illustration of page of paper Trang Thông tin | Tháng 12 9, 2021
Người dân Mississippi đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA sau Cơn Bão Ida cần giữ liên lạc với cơ quan này để cập nhật thông tin chi tiết đơn đăng ký cùng bất kỳ thông tin mới nào.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Tháng 12 9, 2021