alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Samaan

Region 4 Administrator

Robert P. Ashe

Region 4 Deputy Administrator

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

Nếu quý vị sống tại Quận Boyd, Carter, Fayette, Greenup, Henry, Jefferson, Jessamine, Mason, Oldham, Union hoặc Whitley và đã chịu ảnh hưởng từ các cơn bão và lốc xoáy nghiêm trọng vào ngày 2 tháng 4 năm 2024, FEMA có thể hỗ trợ các chi phí nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà cơ bản hoặc các nhu cầu thiết yếu khác liên quan đến thảm họa mà không được bảo hiểm bao trả.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
FEMA đã thực hiện những cập nhật quan trọng về hỗ trợ khắc phục thảm họa để hỗ trợ những người sống sót trong quá trình phục hồi. Những cập nhật này sẽ áp dụng cho thảm họa do Tổng Thống tuyên bố về cơn bão ngày 2 tháng 4 ở Kentucky và bao gồm:
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Những người thuê nhà và chủ nhà tại Các Quận Boyd, Carter, Fayette, Greenup, Henry, Jefferson, Jessamine, Mason, Oldham, Union, và Whitley chịu ảnh hưởng của các cơn bão mạnh, gió giật mạnh, lốc xoáy, lở đất và lũ bùn xảy ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2024 có thể nộp đơn xin hỗ trợ khắc phục sau thảm họa của FEMA.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Mục đích của một thanh tra viên nhà ở của FEMA đến kiểm tra nhà của quý vị là giúp xác định xem ngôi nhà của quý vị có an toàn, vệ sinh và đáng sinh sống sau một trận thảm họa lớn hay không. Các thanh tra viên không đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc quý vị hội đủ điều kiện để nhận trợ giúp. Thông tin thu thập được trong quá trình kiểm tra chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn được FEMA sử dụng để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ giúp liên bang hay không.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Published:
Sáu tháng sau khi cơn bão Idalia tấn công Florida Big Bend như một cơn bão lớn cấp 3, FEMA và các đối tác liên bang đã cung cấp hơn $820 triệu để hỗ trợ phục hồi thảm họa.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: