alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 2

States/Territories

Leadership

Resources

Contact

News

The FEMA Region 2 office, located in New York, NY, partners with federal emergency management for eight Tribal Nations and four states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

David Warrington

Region 2 Administrator

Andrew D’Amora

Region 2 Deputy Administrator

Region 2 Resources

Ten adults in business casual clothes jumping in the air and laughing in front of brightly colored art.

“Make a Difference” Recruitment Initiative

FEMA's “Make a Difference” recruitment initiative is partnering with regional colleges and universities to match more than 300 students and alumni from a broad range of disciplines to fill vacancies in our Region 2 locations.

Start Your Career

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 2 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Rất tiếc là không có kết quả nào dựa trên các lựa chọn bộ lọc của bạn.
Vui lòng đặt lại bộ lọc hoặc thay đổi các lựa chọn của bạn và thử lại.

Contact Us

General
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Hurricane Maria News Desk
Puerto Rico
866-366-8807
fema-newsdeskpr@fema.dhs.gov

Regional News and Information

NEW YORK – Cư dân New York bắt đầu sửa chữa và xây cất lại ngôi nhà của họ và FEMA có hợp tác với các tiệm vật liệu Lowe’s trong Queens để cung cấp thông tin và chỉ dẫn miễn phí về cách làm cho ngôi nhà, bị hư hại do thảm họa tự nhiên, được vững chắc và an toàn hơn.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Quận Suffolk sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào 6:00 tối thứ Bảy nhưng cư dân bị ảnh hưởng bởi Bão Ida vẫn có thể được trợ giúp bằng đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA. Trợ giúp thuận tiện qua điện thoại, máy điện toán hoặc thiết bị di động.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Published:
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Di Động của FEMA sẽ đến Bronx từ 29 tháng Mười–1 tháng Mười Một, để giúp người sống sót bão Ida nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA và trả lời các thắc mắc của họ.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Published:
FEMA đã thêm quận Dutchess vào tuyên bố thảm họa liên bang bởi bão Ida vào ngày 5 tháng Chín, nên tổng số bây giờ là chín quận có cư dân đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
FEMA cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch để tiếp ngoại và thông tin với người sống sót sau thảm họa, nói được chút ít hoặc không nói được tiếng Anh. FEMA cũng có nhân viên và kỹ thuật để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho những người bị điếc, lãng tai hay không nhìn rõ.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: