alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 1

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

The FEMA Region 1 office — located in Boston, MA, with a Regional Response Coordination Center in Maynard, MA — partners with federal emergency management for the 10 Tribal Nations of New England and six states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Lori Ehrlich

Region 1 Administrator

Jarrett Devine

Region 1 Deputy Administrator

Region 1 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

General
877-336-2734
fema-r1-info@fema.dhs.gov

FEMA Integration Team (FIT); Tribal Liaison
Regina Marotto
fema-R1-Tribal@fema.dhs.gov

Upcoming Eventsgraphic depicting the 10 preparedness actions
When organizations, such as food pantries, daycares, and non-profits, are unable to sustain operations during an emergency incident, individuals who rely on them are exponentially impacted. Because of their importance in keeping the community going, OPEN is designed to empower these organizations with emergency preparedness training to better prepare for incidents.

Regional News and Information

Những cơn bão gần đây của Vermont cho thấy mức độ thiệt hại mà lũ lụt có thể gây ra. Bảo hiểm cho ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bằng hợp đồng từ Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) có thể giúp quý vị chuẩn bị – và phục hồi sau – lũ lụt tiếp theo.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Published:
Là một phần của quy trình hỗ trợ sau thảm họa, FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính bị hư hại. FEMA đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người nạn nhân bị thảm họa thiên tai ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor, những người đã bị thiệt hại do các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất nghiêm trọng vào tháng 7, xác minh quyền sở hữu và nơi cư ngụ.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Published:
Trung tâm Khắc phục Thảm họa (DRC) sẽ mở cửa tại Jamaica (Windham County) lúc 8 giờ sáng vào ngày 9 tháng 8 nhằm để giúp các cư dân Vermont bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bắt đầu quá trình khôi phục. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa Springfield, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Trung tâm Khắc phục Thảm họa (DRC) sẽ mở cửa tại Johnson (Lamoille County) và Danville (Caledonia County) lúc 8 giờ sáng vào ngày 10 tháng 8 nhằm để giúp các cư dân Vermont bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bắt đầu quá trình khôi phục. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa thị trấn, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:
Trung tâm Khắc phục Thảm họa ở Springfield sẽ tạm thời đóng cửa lúc 5 giờ chiều vào ngày 10 tháng 8. Sẽ mở cửa trở lại lúc 1 giờ chiều, ngày 12 tháng 8; sau đó nó sẽ tiếp tục mở cửa theo giờ bình thường từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. hằng ngày. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa Springfield, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: