alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 8

Leadership

States

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 8 office, located in Denver, CO, partners with federal emergency management for 29 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Nancy Dragani

Region 8 Administrator

Katherine Fox

Region 8 Deputy Administrator

Region 8 Resources

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 8 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Rất tiếc là không có kết quả nào dựa trên các lựa chọn bộ lọc của bạn.
Vui lòng đặt lại bộ lọc hoặc thay đổi các lựa chọn của bạn và thử lại.

Contact Us

General
303-235-4800

Flood Insurance
303-235-4988

News Desk
303-235-4908
fema-r8-newsdesk@fema.dhs.gov

Private Sector
303-235-4908
fema-r8-private-sector@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Vào ngày 13 Tháng Ba năm 2020, Tổng thống đã tuyên bố đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) có đủ mức độ nghiêm trọng và độ lan rộng để đưa ra một tuyên bố khẩn cấp cho tất cả các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và District of Columbia theo mục 501 (b) của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thiê

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

SIOUX FALLS, SD – Các chuyên gia xử lý giảm thiểu và bảo hiểm lũ lụt của FEMA sẽ có mặt tại Menards ở Sioux Falls và Yankton tuần tới để cho các chủ sở hữu bất động sản lời khuyên và gợi ý về cách sửa chữa thiệt hại do bão trong khi tái xây dựng bất động sản của họ và giúp các bấ

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn để các cư dân bị thiệt hại của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt hồi Tháng Chín để đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang là Thứ Sáu, 31 Tháng Một, 2020.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ thảm họa sau bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín đã được kéo dài tới 31 Tháng Một, 2020.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

SIOUX FALLS, SD – Tiểu bang South Dakota và FEMA sẽ mở một Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở Quận Plankinton để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: