Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai Mở cửa vào Thứ Sáu ở Quận Aurora

Release Date Release Number
DR-4469-SD-022
Release Date:
Tháng 1 9, 2020

SIOUX FALLS, SD – Tiểu bang South Dakota và FEMA sẽ mở một Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở Quận Plankinton để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín. Trung tâm này sẽ mở cửa trong vòng một tuần tại:

Tầng hầm Aurora County Courthouse
401 N. Main Street
Plankinton, S.D.

Trung tâm sẽ mở cửa vào Thứ Sáu, 10 Tháng 1 – Thứ Bảy, 18 Tháng 1 (Đóng cửa vào Chủ Nhật)
Giờ Hoạt động là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Các đại diện từ Tiểu bang South Dakota, FEMA, Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ, và các tổ chức khác có mặt ở các trung tâm để giải thích về các chương trình hỗ trợ sẵn có và giúp kết nối các nạn nhân với các nguồn trợ giúp phù hợp nhất với nhu cầu phục hồi của họ.  Các chuyên gia Xử lý Giảm thiểu Nguy cơ của FEMA cũng sẽ có mặt để cho lời khuyên về tái xây dựng để tránh thiệt hại từ các thảm họa trong tương lai.

Các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà có thể đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa trước khi tới một trung tâm khắc phục hậu quả thiên tai. Có nhiều cách để đăng ký:

  •  Trực tuyến tại DisasterAssistance.gov
  •  Bằng cách gọi Đường dây trợ giúp hỗ trợ thảm họa theo số 800-621-3362 (v/VRS/711) hoặc 800-462-7585 (TTY). Các đường dây hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Có dịch vụ trợ giúp bằng hầu hết các ngôn ngữ.

Các trung tâm phục hồi thảm họa có lối vào dành cho người khuyết tật. Các trung tâm có công nghệ hỗ trợ giao tiếp. Có các thông dịch viên ASL trực tiếp theo yêu cầu. Gọi hoặc nhắn tin 605-400-8878.  Chúng tôi sẽ cân nhắc các yêu cầu vào phút cuối, tuy nhiên có khả năng là chúng tôi không đáp ứng được các yêu cầu đó. 

Tags:
Cập nhật lần cuối