Thời hạn Đăng ký với FEMA Được Kéo dài

Release Date Release Number
DR-4469-SD-023
Release Date:
Tháng 1 10, 2020

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ thảm họa sau bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín đã được kéo dài tới 31 Tháng Một, 2020.

Hỗ trợ thảm họa của liên bang dành cho các cá nhân và gia đình có thể bao gồm tiền hỗ trợ thuê nhà, chi phí sửa chữa nhà thiết yếu, chi phí dọn dẹp, mất tài sản cá nhân và các nhu cầu cấp thiết khác liên quan đến thảm họa không được bảo hiểm chi trả. Các Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở những địa điểm này sẽ đóng cửa vào Thứ Sáu, 17 Tháng Một, 2020

  •  Hanson County Courthouse, 720 5th Street, Alexandria, SD
  •  Davison County Fairgrounds, 3200 W. Havens Avenue, Mitchell, SD
  •  Quận Lake, 455 S. Highland Avenue, Madison, SD

Địa điểm này sẽ đóng cửa vào Thứ Bảy, 18 Tháng Một, 2020:Aurora County Courthouse, 401 N. Main Street, Plankinton, SD

Sau khi các trung tâm đóng cửa, các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà chịu thiệt hại liên quan đến thảm họa trong các quận được chỉ định vẫn có thể đăng ký với FEMA, hoặc nhận trợ giúp khác, bằng cách truy cập trang trực tuyến của chúng tôi tại DisasterAssistance.gov  hay gọi đường dây trợ giúp hỗ trợ thảm họa theo số 800-621-3362 hoặc TTY: 800-462-7585. Các đường dây hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng - 11 giờ đêm. Có dịch vụ trợ giúp bằng hầu hết các ngôn ngữ.

Người khuyết tật cũng có thể tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ của FEMA.  Nếu quý vị cần các biện pháp điều chỉnh đặc biệt hợp lý (như thông dịch viên ngôn ngữ cử chỉ, chữ nổi Braille, CART, v.v.), hãy đặt yêu cầu sớm nhất có thể.  Gọi hoặc nhắn tin 605-400-8878.  Chúng tôi sẽ cân nhắc các yêu cầu vào phút cuối, tuy nhiên có khả năng là chúng tôi không đáp ứng được các yêu cầu đó. 

Các doanh nghiệp ở tất cả quy mô, các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ sở hữu nhà, người thuê nhà cũng có thể làm đơn xin vay lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ.

Hồ sơ xin vay SBA có tại disasterloan.sba.gov/ela. Các cư dân và doanh nghiệp có thể đến làm đơn trực tiếp tại bất kỳ Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai nào còn mở cửa ở South Dakota. Để đặt câu hỏi hay để biết các địa điểm trung tâm, hãy gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA theo số 800-659-2955 hoặc 800-877-8339 (TTY), hoặc email disastercustomerservice@sba.gov,, hoặc truy cập trang web hỗ trợ thảm họa của SBA tại sba.gov/disaster.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021