Sẵn có Lời khuyên về Sửa chữa, Tái Xây dựng ở Sioux Falls và Yankton

Release Date Release Number
DR-4469-SD-028
Release Date:
Tháng 1 24, 2020

SIOUX FALLS, SD – Các chuyên gia xử lý giảm thiểu và bảo hiểm lũ lụt của FEMA sẽ có mặt tại Menards ở Sioux Falls và Yankton tuần tới để cho các chủ sở hữu bất động sản lời khuyên và gợi ý về cách sửa chữa thiệt hại do bão trong khi tái xây dựng bất động sản của họ và giúp các bất động sản này chống chịu được các cơn bão trong tương lai.

Các chuyên gia này sẽ có mặt Thứ Hai, 27 Tháng 1 đến hết Thứ Bảy, 1 Tháng 2 sẵn sàng trả lời các câu hỏi và cho các gợi ý về cải tạo nhà cửa cho cả các chủ sở hữu nhà muốn tự sửa nhà mình và các nhà thầu chung. Các chủ đề về khắc phục hậu quả thiên tai sẽ bao gồm bảo hiểm lũ lụt, nâng cao hệ thống tiện ích và xây dựng lại các căn nhà bị lụt. Họ cũng sẽ có thông tin về xây dựng các cấu trúc chống chịu tốt hơn với các nguy cơ, với những phương pháp đã được kiểm chứng là có thể ngăn hoặc giảm thiệt hại từ các thảm họa trong tương lai.

Menards - West3001 S. Shirley Ave.Sioux Falls, South Dakota

Menards3210 Broadway Ave.Yankton, South Dakota

Các cố vấn của FEMA sẽ có mặt tại những địa điểm này 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu, và 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Bảy.

Người khuyết tật cũng có thể tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ của FEMA.  Nếu quý vị cần các biện pháp điều chỉnh đặc biệt hợp lý (như thông dịch viên ngôn ngữ cử chỉ, chữ nổi Braille, CART, v.v.), hãy đặt yêu cầu sớm nhất có thể.  Gọi hoặc nhắn tin 605-400-8878.  Chúng tôi sẽ cân nhắc các yêu cầu vào phút cuối, tuy nhiên có khả năng là chúng tôi không đáp ứng được các yêu cầu đó. 

Để tìm hiểu thêm xem các nỗ lực giảm thiểu thiệt hại giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng ra sao, hãy truy cập www.fema.gov/what-mitigation.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021