Thời hạn Để Đăng ký Nhận Hỗ trợ Thảm họa của Liên bang Đang Đến Gần

Release Date Release Number
DR-4469-SD-027
Release Date:
Tháng 1 23, 2020

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn để các cư dân bị thiệt hại của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt hồi Tháng Chín để đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang là Thứ Sáu, 31 Tháng Một, 2020.

Kể từ khi công bố ngày 18 tháng 11, hơn 12.2 triệu đô-la tiền trợ cấp thảm họa liên bang đã được cung cấp cho các ứng viên đủ điều kiện ở 12 quận và hai khu bảo tồn thổ dân, bao gồm hơn 4.6 triệu đô-la tiền trợ cấp FEMA và hơn 7.6 triệu đô-la tiền cho vay khắc phục thảm họa của SBA.

Mặc dù các trung tâm khắc phục hậu quả thiên tai ở South Dakota đã đóng cửa, các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà hứng chịu thiệt hại liên quan đến thảm họa ở các quận và khu bảo tồn thổ dân được chỉ định vẫn có thể đăng ký với FEMA cho đến thời hạn chót bằng cách truy cập trang của chúng tôi DisasterAssistance.gov  hoặc gọi cho đường dây hỗ trợ thảm họa tại 800-621-3362 hoặc TTY: 800-462-7585. Các đường dây hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng - 11 giờ đêm. Có dịch vụ trợ giúp bằng hầu hết các ngôn ngữ.

Sau thời hạn này, quý vị vẫn có thể liên hệ đường dây trợ giúp của FEMA và trang web để đặt câu hỏi, cập nhật thông tin và nhận các trợ giúp khác liên quan đến đăng ký của quý vị.

31 Tháng Một cũng là thời hạn cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ sở hữu nhà và người thuê nhà bị thiệt hại về tài sản nộp đơn xin vay lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ. Các khoản vay hỗ trợ thảm họa của SBA là nguồn ngân quỹ liên bang dài hạn lớn nhất dành cho khắc phục hậu quả thiên tai.

Để biết thêm thông tin, các đương đơn có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hỗ trợ Thảm họa của SBA theo số 800-659-2955 Người dùng TTY cũng có thể gọi số 800-877-8339. Các đương đơn cũng có thể email DisasterCustomerService@sba.gov hoặc truy cập trang của SBA tại disasterloan.sba.gov/ela/.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021