Main Content

Region VIII

FEMA Funds Help Create Greater Awareness of Seismic Activity in Big Sky Country

Western Montana has a history of large damaging earthquakes, and it remains seismically active. Many of these earthquakes occur along faults that do not extend to the Earth's surface and are thus unmapped and unknown.  Thanks to a new program developed in Montana with the assistance of funding from FEMA, area residents will now have a greater understanding of the threat earthquakes pose.

FEMA Awards $3.9 Million Grant To Help Salt Lake City Fix The Bricks

DENVER – The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has awarded a $3.9 million grant to the State of Utah. The grant will go toward structural retrofitting for 215 homes along the Wasatch Fault in the Salt Lake City area.

The Fix the Bricks program is a hazard mitigation program designed to assist owners of unreinforced masonry dwellings, or URMs, with structural improvements to reduce the risk of injury due to structural collapse in an earthquake.

FEMA Authorizes Funds To Help Fight The Gun Range Fire In Davis County, Utah

DENVER - The U.S. Department of Homeland Security’s Federal Emergency Management Agency (FEMA) has authorized the use of federal funds to help with firefighting costs for the Gun Range Fire in Davis County, Utah. 

FEMA Regional Administrator Lee K. dePalo approved the state’s request for a federal Fire Management Assistance Grant (FMAG) after receiving the request earlier today and determining that the Gun Range Fire threatened such destruction as would constitute a major disaster.

WYOMING FEMA INTEGRATION TEAM BEGINS PARTNERSHIP

DENVER – The State of Wyoming Office of Homeland Security recently welcomed the first member of its Federal Emergency Management Agency (FEMA) Integration Team (FIT). FITs enhance intergovernmental coordination by co-locating FEMA personnel with their state counterparts.

The Wyoming FIT will allow the state’s emergency management services to have an in-house communication channel with FEMA Region VIII in Denver.

Extendido el plazo de la Línea directa de asistencia para limpieza en Dakota del Sur

PIERRE, S.D. – La Línea directa de asistencia para la limpieza establecida por las organizaciones voluntarias activas en desastres de Dakota del Sur se ha extendido hasta el 16 de agosto.

El número de teléfono es 605-519-5413. La línea directa se estableció para ayudar a los residentes de Dakota del Sur con la limpieza o el recogido de escombros como resultado de la tormenta de invierno y las inundaciones de este año.

Đường dây nóng hỗ trợ dọn dẹp được gia hạn thêm ở South Dakota

PIERRE, S.D. - Đường dây nóng hỗ trợ dọn dẹp được thành lập bởi các Tổ chức tình nguyện South Dakota Hoạt động trong Thiên tai đã được gia hạn đến ngày 16 tháng 8.

Số điện thoại là 605-519-5413. Đường dây nóng được thành lập để hỗ trợ cư dân South Dakota dọn dẹp hoặc loại bỏ mảnh vụn do hậu quả của cơn bão mùa đông và lũ lụt trong năm nay.

Đường dây nóng có nhân viên tình nguyện làm việc. Người gọi nên để lại số điện thoại của họ để tình nguyện viên gọi lại.

南达科他州清理援助热线工作时间现已延长

南达科他州皮尔——南达科他州救灾自愿发起组织 ( South Dakota Voluntary Organizations Active in Disasters) 设立的清理援助热线的工作时间现已延长至 8 月 16 日。

该热线电话为:605-519-5413。该热线的设立旨在援助南达科他州人民清理或移除今年的冬季暴风和洪灾所带来残骸。

该热线的工作人员都是志愿者。致电人员请留下您的电话号码,使得志愿者们能够给您回拨电话。

志愿者们可以帮助您的房屋进行清污和通堵(移除干墙、地毯等等)、清理残骸和进行其他的清理活动。该热线将把清理请求和志愿者合作伙伴联系起来,并根据现有的志愿者资源尝试尽可能多地满足各项请求。

Die Überschwemmungsversicherung ist eine wichtige Ressource für Bürger von South Dakota

PIERRE, S.D. – Das wird mir nicht passieren.

Viele Bürger von South Dakota glauben, dass sie keine Überschwemmungsversicherung brauchen. Ihr Haus wurde noch nie überflutet. Sie leben in einer Zone mit niedrigem Überschwemmungsrisiko.

Jedoch haben die Überflutungen in South Dakota dieses Jahr bewiesen, dass die meisten Schäden in Gebieten auftreten können, die nicht wirklich als überschwemmungsgefährdet gelten. Eine Überschwemmungsversicherung ist eine sichere Investition. 2,5 cm Flutwasser können bis zu 25.000 US-Dollar Schaden an einem Haus anrichten.

防洪保险——南达科他州人民的重要资源

南达科他州皮尔——这事儿不会发生在我身上。

许多南达科他州人民可能认为他们不需要购买防洪保险。他们的房屋从来没有被淹过。他们也并不居住在洪灾高发区域。

但南达科他州今年的洪灾展示了在一些不太可能发生洪灾的区域也可能面临大量损失,因此购买一份防洪保险将是一笔明智的投资。一英寸的洪水就可给一栋房屋造成高达 25,000 美元的损失。

截至 8 月 6 日,国家防洪保险计划 (National Flood Insurance Program, NFIP) 已经接到 222 起洪灾索赔案件,并已经向保单持有人们支付了 370 多万美元的赔偿金。一半以上的索赔案件所涉及的房屋都并不处在洪灾高发区域或特殊洪灾区域 (Special Flood Hazard Area)。大部分索赔案件所涉及的社区也并处在联邦紧急事务管理局 (FEMA) 指定的房屋所有人和租户灾难援助区。

一旦洪灾发生,大部分房产保险并不会为这类损失承保。

但房屋所有人能够通过国家防洪保险计划 (NFIP) 购买一份防洪保险来保护自身免受财务损失。不论联邦灾难声明是否发布,防洪保险都可提供承保。

Bảo hiểm lũ lụt là một nguồn lực quan trọng đối với Cư dân South Dakota

PIERRE, S.D. – Nó sẽ không xảy ra với tôi

Nhiều cư dân South Dakota có thể tin rằng họ không cần mua bảo hiểm lũ lụt. Ngôi nhà của họ chưa bao giờ bị ngập lụt trước đây. Họ không sống ở vùng có nguy cơ bị lũ lụt.

Nhưng lũ lụt năm nay ở South Dakota đã chứng minh rằng phần lớn thiệt hại có thể xảy ra ở những khu vực không được coi là đặc biệt có nguy cơ và bảo hiểm lũ lụt là một khoản đầu tư đúng đắn. Một inch nước lũ có thể gây ra thiệt hại lên tới $25,000 đô la cho ngôi nhà.